artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

2018. Július 11-én 10 órakor tartották Berettyóújfaluban, a Kossuth u. 6. sz. alatti Fráter László teremben az EFOP-1.8.2-17-2017-00010 számú Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése berettyóújfalui térségben című projekt nyitó rendezvényét. KÉPGALÉRIA

 

szechenyi2020

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt gazdája, Berettyóújfalu Város Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitással 149 986 191 Ft-ot kapott erre a 20 hónap alatt, 2018. április 1 – 2019. november 30. között megvalósuló projektre. Nemcsak Berettyóújfalu lakói, hanem több járási település Komádi, Magyarhomorog, Mezőpeterd lakossága is élvezheti e projekt előnyeit.

A megnyitón Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő és Muraközi István Berettyóújfalu polgármesterének köszöntője után, dr. Végvári Tamás az Országos Közegészségügyi Intézet alapellátásért felelős szakmai vezetője ismertette az egészségügyi alapellátás új koncepcióját, majd dr. Cséki János a projekt szakmai vezetője bemutatta a praxisközösségi modellt. Végül Lábiscsák-Erdélyi Zsuzsa népegészségügyi koordinátor a Berettyóújfalu Praxisközösség mindennapjai címmel tartotta meg előadását.

E program nem előzmények nélküli. Elődje a Svájci-Magyar Alapellátás-fejlesztési Modellprogram, 2013-2017, melynek keretében létrejött a Berettyóújfalu Praxisközösség. Berettyóújfalu Város Önkormányzatának településfejlesztési céljai között pedig szerepel a lakosság egészségi állapotának javítása, a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése, melyhez jelen projekt megvalósításával is hozzá tud járulni.

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése berettyóújfalui térségben 15Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése berettyóújfalui térségben 02

PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK

A projekt során kialakításra kerül egy praxisközösség, melyben hét orvos - egy gyermek háziorvosi és hat felnőtt, illetve vegyes praxis – vesz részt. Kibővítésre kerülnek a praxisok által nyújtott preventív szolgáltatások, megvalósul a praxisok együttműködésének fejlesztése, mellyel bővül a lakosság által igénybe vehető preventív, személyre szabott szolgáltatások köre, ami elősegíti az egészség megőrzését és csökkenti a krónikus népegészségügyi megbetegedések kialakulásának a kockázatait. Cél továbbá az erőforrások megfelelő szervezése, mellyel a praxisközösségen keresztül a szakemberek, eszközök szervezett módon jutnak el a lakossághoz, így biztosítva a könnyebben elérhető, magasabb színvonalú és kibővített tartalmú egészségügyi szolgáltatásokat. A projekt hozzájárul a lakosság egészségtudatos magatartásának kialakításához és a betegségek, valamint az egészség-kockázatok korai felismeréséhez azáltal, hogy az alapellátás szerves részévé tesszük a népegészségügyi, preventív célú szolgáltatásokat is.

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése berettyóújfalui térségben 23Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése berettyóújfalui térségben 24

A praxisközösség összekapcsolásra kerül a védőnői hálózattal népegészségügyi, prevenciós feladatokat ellátva, így csökkenhet a betegbeáramlást a rendszerbe, valamint növekedhet a terápiás együttműködés szintje.

A megfelelő működéséhez bevonásra kerülnek a térségben kapcsolódó szakterületen dolgozó orvosokon felül, ápolók, népegészségügyi koordinátor, dietetikus, gyógytornász, védőnők, egészségfelelős, egészségpszichológus is. Elkészül a praxisközösség eljárási rendje, a többletszolgáltatások nyújtásának szabályozása, betervezésre kerültek a lakosság körében elvégzendő egészség-állapot és szükségletfelmérések, kidolgozásra kerül a praxisközösségre vonatkozó fejlesztési és működési terv. A térségben működő kapcsolódó szereplőkkel együttműködések kialakítására kerül sor.

A projekt keretében kiemelten biztosítva lesznek az egészségállapot-felmérések, az életmód tanácsadások, prevenciós rendelések, illetve a bevont szakemberek tájékoztatásán felül külön marketing tevékenységekkel is próbálják ösztönözni a lakosságot a szervezett szűréseken való részvételre.

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése berettyóújfalui térségben 27Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése berettyóújfalui térségben 28

You have no rights to post comments