artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

2024. június 18. kedd

Katalin Motel és Étterem

Berettyóújfalu, Király-Hágó u. 22.

06 (54) 401-537

06 (20) 421-9411

"A" menü:

Karalábéleves

Sajttal-baconnal grillezett jércemell zöldborsópürével, karika burgonyával

"B" menü:

Húsleves csigatésztával

Rántott szelet vegyes körettel

Heti desszert (800 Ft):

Somlói galuska

HETI MENÜ ÉS ÉTLAP

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének 5 éves határozott időre szóló betöltésére.

A munkavégzés helye: Berettyóújfalu, József Attila u. 35.

1.) Az ügyvezető feladatai különösen:

 • a társaság alapító okiratában, a hatályos jogszabályokban, valamint Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületével kötött megállapodásban meghatározottak szerint biztosítani a társaság hatékony és eredményes működését,
 • a társaság tevékenységének irányítása, színvonalas szakmai munka kialakítása,
 • a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt,
 • a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

2.) Az ügyvezető jogállása:

Az ügyvezető jogállása a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 45.§ (2) bekezdése alapján határozott idejű munkaviszony, mely 2018. június 01. napjától - 2023. május 31. napjáig szól.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

3.) A munkakör betöltésének feltételei:

 • A cég tevékenységi profiljába illő mérnök vagy közgazdász végzettség,
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség,
 • Magyar állampolgárság.

4.) A pályázat elbírálásánál – azonos feltételek megléte esetén – előnyt jelent:

 • a településüzemeltetés vagy fejlesztés terén szerzett nagyobb szakmai gyakorlat, tapasztalat,
 • legalább 3 év vezetői gyakorlat.

5.) A pályázathoz kötelezően csatolni kell:

 • a szakmai önéletrajzot,
 • a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolatát,
 • a vezetői gyakorlat megléte esetén annak hitelt érdemlő igazolását
 • a pályázónak a társaság tevékenységének eredményes és hatékony működtetésére vonatkozó szakmai, vezetői koncepcióját,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nincs kizáró ok és összeférhetetlenségi ok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§, 3:115.§ rendelkezései, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § rendelkezései az irányadó),
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén kerüljön megtárgyalásra.

6.) Bérezés és egyéb juttatások a társaság Javadalmazási Szabályzata szerint történik.

Az álláshely betöltésének legkorábbi időpontja: 2018. június 1.

7.) A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:

A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon, ajánlott postai küldeményként „Herpály-Team Kft. ügyvezetői pályázata” jeligével ellátva lehet benyújtani Berettyóújfalu Város Polgármestere részére (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.).
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 06.

8.) A pályázat elbírálása:

A pályázatot Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a benyújtás határidejét követő első rendes testületi ülésén - bírálja el, melyet megelőzően a pályázók Pénzügyi Bizottság előtti személyes meghallgatására kerül sor.
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

9.) A pályázati felhívás közzétételének helye:

 • Berettyóújfalu Város Önkormányzata honlapja (www.berettyoujfalu.hu)
 • berettyohir.hu honlapon
 • Bihari Hírlap
 • Hajdú-Bihari Napló
 • Berettyó Rádió

You have no rights to post comments