artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

2024. április 17. szerda

Katalin Motel és Étterem

Berettyóújfalu, Király-Hágó u. 22.

06 (54) 401-537

06 (20) 421-9411

"A" menü:

Őszibarack krémleves

Sonkával töltött sertéskaraj rántva, burgonypürével, majonézes almás lilakáposztával

"B" menü:

Húsleves csigatésztával

Rántott szelet vegyes körettel

Heti desszert (800 Ft):

Vaníliás fahéjas almás palacsinta

HETI MENÜ ÉS ÉTLAP

A hétvégén került nyilvánosságra a Facebookon keresztül az a tény, hogy a Gróf Tisza István Kórház főigazgatója felmentette osztályvezetői beosztása alól Dr. Zákány Zsolt főorvost. A személyes Facebook oldalán főorvos Úr a maga szempontjából leírta, hogy szerinte miért is történt meg az a lépés. Engedjék meg, hogy ezen írás segítségével megvilágítsam a döntésem hátterét a Kórház és az én szempontomból is. Azaz: hallgattassék meg a másik fél is!

A kórházi dolgozók jogállásáról a KJT, a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény rendelkezik. Ebben a dolgozók jogainak felsorolása mellett megtaláljuk a dolgozók kötelességeit is. Ugyanígy a Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatában, a Kollektív Szerződésben és egyéb belső rendelkezésekben pontosan le van írva, mit tehet egy közalkalmazott, és mit nem, illetve a munkáltatónak milyen lehetőségei és kötelességei vannak. Ezek a rendelkezések mindenki számára egyaránt kötelező érvényűek.

Az osztályvezetői megbízatás az átlagos közalkalmazottnál magasabb jogokat, kötelességeket ró a megbízottra. Ő az az orvos, aki a kórházvezetés elképzeléseit, kéréseit, utasításait közvetíti osztálya beosztott dolgozói felé. Neki kötelessége az osztály szakmai és gazdasági működési feltételeinek belső, kórházi keretek között eleget tennie. Az osztályvezető a vezetés és a dolgozók közötti erős kapocs. Mint ilyen természetesen bizalmi feladat, a vezetésnek meg kell tudni bíznia benne, hogy a megadott feladatokat, elképzeléseket minden osztályvezető főorvos azonos módon és formában értelmezi, és a munkatársai felé úgy közvetíti. Ugyanakkor az osztályvezetőnek is meg kell bíznia a vezetésben, hogy sem személye, sem szakmája, sem a vezetés önös érdekei nem azt a célt szolgálják, hogy az osztálya működését nehezítse, vagy éppen lehetetlenné tegye.

Ugyanakkor a fentebb említett rendelkezések tiltják, hogy bármely közalkalmazott munkahelyén, illetve azzal összefüggésben politikai tevékenységet fejtsen ki.

A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe, a kórházi Szervezeti és Működési Szabályzat felhívja a figyelmet a társadalmi elvárásoknak való megfelelésre is. Az orvos viselkedjen orvosként, legyen tisztességes, és messzemenőkig tartsa be a szakma szabályait. Megnyilvánulásaiban nem sértheti az orvostársadalom és munkahelye megítélését, nem áshatja alá a betegek bizalmát az intézményében.

Dr. Zákány Zsolt főorvos Úr – hozzám és még sok munkatársamhoz hasonlóan – mélyen be van ágyazódva a Kórházunk életébe. Szakmai munkája ellen nincs kifogásunk. Osztályvezetőként elért eredményei valóban öregbítették Intézményünk hírnevét. A Gróf Tisza István Kórház szülészet-nőgyógyászat osztálya épült, szépült, fejlődött az Ő vezetése alatt is. A Kórházvezetés eddig és ezt követően is lehetőségeihez mérten eleget tett és tesz minden szakmai és személyügyi kívánságaiknak. Azonban az elmúlt időszakban kifejtett tevékenysége hozzá és a Kórházhoz is méltatlan volt!

Azt írja, hogy amiatt váltottam le, mert ellentmondott a vezetésnek, és a megépülő „börtönkórház” ellen kampányolt. Ez nem igaz! A döntés hátterében szinte kizárólag a stílusa és a módszerei szerepelnek!

Azt írja, hogy csak a magánvéleményének adott hangot, legjobb meggyőződése szerint. Ő, mint közalkalmazott személyesen, fórumokon és a Facebook-bejegyzéseiben, mint a Kórház osztályvezető főorvosa szerepelt, így véleménye nem lehetett „magánvélemény”. A Kórházban betöltött szerepére hivatkozva már nem magánemberként lépett fel, hanem a felvetett probléma szakértőjeként. Véleményét úgy fogalmazta meg, hogy nem felejtette el megemlíteni, hogy jól ismeri a Kórház és az egészségügy belső ügyeit, ami igaz ugyan, de ettől nem vált magánvéleménnyé az általa elmondott-leírt dolog.

Az a stílus, melyet néha indulatból használt, sem az általános orvosi megítélésnek, sem a társadalmilag elfogadott nyilvános vitakultúrának nem felelt meg. Had emlékeztessem az Olvasókat a Hajdú-bihari Napló újságírójának ír bejegyzésére, ahol olyan kifejezések szerepeltek, mint „véglény”, „bértollnokként rákosista propaganda cikkeidben össze vissza hazudozol”, „te utolsó seggnyaló” – én kérek elnézést az Olvasótól az idézetek miatt! -, sem orvosként, sem osztályvezető főorvosként nem elfogadhatóak.

Az olyan nyilvános kijelentései, mely szerint a helyi radiológiai leletek semmirevalók, azokat más intézetben nem fogadják el, hogy nem bízik a vezetésben és a főigazgató nem mond igazat, (lakossági fórum, YouTube-n elérhető), hogy „ki kell jelentenünk, hogy sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, mint tíz évvel ezelőtt. Sajnos azt kell mondanom, ma már nem jelent vonzó perspektívát egy egészségügyi dolgozó számára, hogy a Gróf Tisza István Kórházban dolgozhat”(Szebb jövőt, 2017.10.12.), nagyban elősegíthetik, hogy Kórházunkra, szakmai munkánk megítélésére rossz fényt vessen. Ez pedig egy osztályvezető főorvostól – de bármelyik kórházi dolgozótól! – nem elfogadható. A Miniszterelnökséget vezető minisztert „majom”-nak nevezni, a polgármestert lehazugozni, kioktató stílusban az érvek helyett az érvelőt támadni pedig egyszerűen nem elegáns.

Dr. Zákány Zsoltnak lett volna lehetősége, hogy mint kórházi dolgozó, középvezető a szakmabelieknek kifejtse véleményét. Azonban az ezzel kapcsolatos összdolgozói értekezleten csak rövid ideig volt jelen, véleményt nem nyilvánított, majd hamar távozott, a főorvosi értekezleteken nem jelent meg ez idő alatt. Soha nem kérte, hogy véleményét kifejthesse nagyobb kórházi közönség előtt, bár erre lehetőséget kapott volna. Állítása szerint én kerültem Őt, és nem kérdeztem meg a véleményét. Ez sem igaz, hiszen az első lakossági fórum után én kértem személyes beszélgetést vele, ahol elmondta véleményét, és én is az enyémet. Ugyanekkor beszéltük meg, hogy amennyiben megvalósul a „börtönkórház”, milyen fejlesztési és építészeti szükségletek merülnek fel annak érdekében, hogy a szülészet munkája továbbra is zavarhatatlan és zavartalan maradjon. Ezekre a megoldásokra ígéretet tettem és azóta is tartom magam ehhez. Ezt követően neki sem volt igénye engem keresni.

A Kórház osztályvezetőjéhez méltatlan stílus megjelenése, a médiában és fórumokon elhangzottak alapján a kórházi dolgozók túlnyomó többsége elhatárolódott Tőle, és sérelmesnek, valamint hamisnak érezték az általa elmondottakat. A bizalomvesztés kölcsönössége volt az ok, amiért felmentettem osztályvezetői megbízása alól. A felmentés természetesen nem érintette a közalkalmazotti jogviszonyát, orvosi munkájára a továbbiakban is számítunk, így betegeit sem érheti emiatt hátrány.

Köszönöm, hogy elmondhattam az én szempontjaimat is!

Dr. Muraközi Zoltán

You have no rights to post comments