artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett események a református templomban megtartott ünnepi Istentisztelettel kezdődtek, melyen Majláth József lelkipásztor hirdetett igét. Ezt követően megemlékezést tartottunk az ’56-os emlékműnél, ahol Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának elnöke mondott ünnepi beszédet, majd Simon Erika és Udvarhelyi Péter énekművészek színvonalas műsorát látattuk. Az esemény zárásaként az intézmények, egyházak és pártok képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit. KÉPGALÉRIA

Pajna Zoltán Márai Sándor szavaival kezdte ünnepi beszédét: „Meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta, elég volt.” - 1956 októberében a nemzet szíve egyként dobbant és ez a dobbanás megrázta a világot - fogalmazott a megyei közgyűlés elnöke. Október 23-a őszinte, teljes szívvel átélt és megélt ünneppé csak akkor válhat számunkra, ha megértjük üzenetét, és a mi szívünkben is fellobban a szabadság, a hazaszeretet és a magyarságunk lángja. A hősökre emlékezünk. Azokra a sokat szenvedett, megfélemlített, hosszú éveken át elnyomott emberekre, akik a diktatúra éveiben sem adták fel.

otvenhatra emlekeztunk05 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepngotvenhatra emlekeztunk16 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

A magyar népből olyan erősen tört fel az életösztön, hogy a világ is beleremegett és népek sora nézte néma csodálattal ezt a bátorságot. Harcoltak a nemzet függetlenségéért, a demokráciáért, az alkotmányosságért és küzdöttek a második világháború után hazánkat megszálló szovjet csapatok ellen. A forradalmat a Kádár által behívott csapatok eltiporták, de nemzetünket nem tudták megtörni. Mi az '56-os forradalmárok utódai vagyunk, és valljuk szellemi képességünk teljes tudatában: nem kérünk a gyámkodásból. Függetlenségünket, szabadságunkat ma mi sem adjuk át a baloldalnak - hangsúlyozta elnök úr.

otvenhatra emlekeztunk08 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepngotvenhatra emlekeztunk21 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Pajna Zoltán kiemelte, a magyarok vallják Wass Albert gondolatait, bárhol is éljenek a világon: „Első feladatom tehát az, hogy megmaradjak magyarnak. Második, hogy magyar voltomat megismertessem a környezetemmel s ezen keresztül megismertessem velük nemzetemet és barátokat szerezzek elnyomott népemnek. S végül, hogy jelen helyzetemben mindenkor hűséggel őrizzem nemzetem múltját, szolgáljam jövendőjét, s nemzeti örökségemet csorbítatlanul adjam tovább annak, aki majd a nyomomba lép.”

otvenhatra emlekeztunk34 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepngotvenhatra emlekeztunk38 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

A beszédet követően „Hazám, hazám, te mindenem” címmel Simon Erika és Udvarhelyi Péter énekművészek ünnepi műsorát láthatták a rendezvény résztevői. Az eseményen közreműködött az Ifjúsági Fúvószenekar, vezényelt Hegedűs Imre.

You have no rights to post comments