artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

2023. május 23-án a Vörösmarty téren, Báthory Gábor szobrának megkoszorúzásával kezdődtek Berettyóújfaluban a város napi ünnepi rendezvények. Ezt követően a városi kitüntetések átadására került sor a Nadányi Zoltán Művelődési Házban. KÉPGALÉRIA

A Vörösmarty téren álló Báthory Gábor fejedelem szobránál Lisztes Éva, a Nadányi Zoltán Művelődési Központ vezetője elevenítette fel beszédében, miért is ezen a napon, május 23-án ünnepeljük Berettyóújfalu várossá nyilvánítását.

Városunk képviselő-testülete 1997-ben határozott úgy, hogy május 23-át a város napjaként ünnepeljük meg. Ezen a napon emlékezünk arra, hogy Báthory Gábor erdélyi fejedelem, 100 hajdúvitézt telepített le családostul Berettyóújfalu és Szentkozma birtokokon, egyúttal kollektív nemességgel felruházva őket. E jeles esemény 400. évfordulójára néhai Kurucz Imre, berettyóújfalui szobrászművész készítette el a fejedelem egészalakos szobrát. Azon az eseményen az ünnepi szónok a következőket emelte ki: a 21. században a legnagyobb baj, hogy közösségeink meggyengültek, és helyette nem alakultak újak. Sok-sok magányos ember van ebben az országban, ezért keresni kell minden szinten a módot, a formákat az igazi, életképes, emberi közösségek megteremtésére. Többek között ezekre is valók a mai napihoz hasonló ünnepek. Míg az egyszeri ember legfeljebb 3-4 generációra emlékszik elmondások alapján is csak vissza, addig a 400 év legalább 15 nemzedék. És azért is kell a múltunkat ismerni, mert az képes segíteni a mát, útmutatást adni, hogy erőt meríthessünk belőle. Egy ilyen ünnepség jó alkalom, hogy egy kicsit messzebbre nézzünk, és keressük azokat a pontokat, amelyekkel szülőföldjükön tudjuk tartani gyermekeinket, fiataljainkat.

varos napja unnepi testuleti ules 36 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepngvaros napja unnepi testuleti ules 34 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

A szülőföldhöz való ragaszkodásnak sok jelen példáját sorakoztathatjuk fel Berettyóújfaluban. És sokukban van még egy közös vonás: hogy Kurucz Imre tette őket halhatatlanná, örökéletűvé. A mostani alkalom állítson emléket neki is, és amikor fejet hajtunk Báthory Gábor fejedelem előtt, akkor valamennyi példakép egyszerre álljon előttünk.

A visszaemlékezés után a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata, Berettyóújfalu Város Önkormányzata, a Berettyóújfalui Járási Hivatal jelenlévő vezetői, az intézmények és civil szervezetek képviselői és városunk polgárai helyezték el a megemlékezés koszorúit.

A Nadányi Zoltán Művelődési Házban megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen a Himnusz közös eléneklése után Csalánosi Csilla, a Széchenyi István Tagiskola pedagógusa köszöntötte a megjelenteket: Pajna Zoltánt, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét, Nagy Csabát, a Berettyóújfalui Járási Hivatal helyettes vezetőjét, Muraközi Istvánt, Berettyóújfalu város polgármesterét, Bónácz János alpolgármester urat, Sas Adascalitii Marcel Emilt, testvérvárosunk, Margitta város polgármesterét, Dr. Körtvélyesi Viktort, Berettyóújfalu város jegyzőjét, a képviselő-testület megjelent tagjait, városunk kitüntetettjeit és minden kedves vendéget.

varos napja unnepi testuleti ules 37 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepngunnepi testuleti ules 46 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Muraközi István, Berettyóújfalu város polgármestere ünnepi köszöntőjében „Ez a nap más, mint a többi, ezt Te is jól tudod.” gyermekdalt idézve kiemelte, ma van Berettyóújfalu város születésnapja, mégpedig a 415. Aki részt vett a város napja alkalmából szervezett eddigi programokon láthatta, igyekeztünk mindent megtenni, hogy ezt a jeles dátumot méltóképpen ünnepeljük meg. Az idei rendezvénysorozat Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának hathatós segítségével, támogatásával valósulhatott meg.

Továbbá köszönet illeti a civil szervezeteket, egyesületeket, az egyházat, akik színes, változatos programokkal várták az érdeklődőket. A cél az volt, hogy minél szélesebb réteghez szóljunk, sokakhoz jusson el az az üzenet, hogy mi ünnepeljük a város napját. Ugyanis olyan település vagyunk, aki büszke a múltjára, cselekvő a jelenében és bizakodik a jövőjében – hangsúlyozta Muraközi István.

Jelenünk legnagyobb büszkesége, a Bihar Termálliget rekreációs részlege 2023. június 1-jén, 14 órakor kerül átadásra és másnap már vendégeket is fogad. Május 27-én pedig ismét emlékfát ültetünk, az elmúlt egy év alatt született gyermekeknek, akikre nagyon büszkék vagyunk – hívta fel a figyelmet polgármester úr.

unnepi testuleti ules 47 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepngvaros napja unnepi testuleti ules 39 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Sas Adascalitii Marcel Emil testvérvárosunk, Margitta város polgármestere magyarul köszöntötte a résztvevőket, ezután, hogy tiszteletben tartsa a magyar nyelvet és ne ejtsen bakikat, románul tartotta meg beszédét. Elmondta, megválasztása által fontos kapcsolatokat örökölt, köztük igen jelentős a Berettyóújfalu várossal való testvértelepülési kapcsolat. Eddig több mint hét európai uniós pályázatban működtek együtt és számos kulturális eseményen ápolták a hagyományokat. Az eddigi kapcsolatot továbbra is szeretnék fenntartani és kibővíteni, figyelmen kívül hagyva a politikai, vallási és etnikai hovatartozásunkat.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédében Nemeskürty István szavait idézte: „A múltat nem lehet tőlünk elvenni, de csak akkor a miénk, ha ismerjük.” Elnök úr örömét fejezte ki, hogy Berettyóújfalu és Margitta város szorosan együttműködik az élet minden területén, majd megemlítette, hogy újabb INTERREG pályázat révén ismét lehetőség lesz a közös munkára.

unnepi testuleti ules 49 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepngvaros napja unnepi testuleti ules 28 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

- Hajdú-Bihar Vármegye immár 73 éve jött létre. Az itt élőket egyfajta területi és társadalmi azonosságtudat már a török időkben is jellemezte. Biharba is több ezer hajdút telepítettek az erdélyi fejedelmek. A bihari kis hajdúvárosok bár nem tudták megőrizni kiváltságaikat, de a közös eredettudat mindenképpen összekötötte őket a nagy hajdúvárosokkal. Jelenkori feladatunk, hogy ezt az önazonosságtudatot erősítsük és az itt élők hasznára fordítsuk - emelte ki elnök úr.

- Az önazonos, öntudatos közösség összetartó és cselekvő. Képes arra, hogy saját kezébe vegye a sorsát. Ezt az elődöktől kaptuk és az utódoknak örökítjük tovább. Állandóságot, folytonosságot teremtünk vele, hogy összetartjuk közösségeinket, nemzetünket. A hazaszeretet a szülőföld, a lakóhely szeretetében gyökeredzik, ezért is fontos, hogy mindannyiunk szeressük és szerethetővé tegyük otthonunkat – hangsúlyozta Pajna Zoltán.

Mint azt megtudtuk, a most induló TOP Plusz pályázati lehetőségek jelentősen hozzájárulnak a térség gyarapodásához. Aaz előző tervezési időszakban Berettyóújfaluba közel 3,9 milliárd forint támogatás érkezett, a 2021-2027-es időszakban is már több mint 3,1 milliárd forint pályázati forrást nyert a város.


„Nehéz a búcsú,
Ha nem lesz már kitárt kar.
Fájó a búcsú,
Szeretettől szakasztó.
Sokáig szól a búcsú,
Halál haláláig.
De veled marad az elveszített.
Gyöngédsége erősség.
Derűje magasztosság.
Tisztessége tisztaság.
Az elveszítettet megleled.”

Az ünnepi beszéd után megemlékezünk mindazokról a jeles polgárokról, akik az elmúlt évben távoztak el örökre a város közösségéből, közéletéből.


Ezt követően a városi kitüntetések átadása következett. 2023-ban városi kitüntetésben részesültek:

A kitüntetéseket Muraközi István, Bónácz János alpolgármester és Pajna Zoltán elnök úr adták át.

A Berettyóújfalu város kitüntetéseiről szóló önkormányzati rendelet szerint

Báthory Gábor-díj kitüntetés többek között annak a személynek adományozható, aki tevékenységével a város gazdasági, társadalmi fejlődését elősegítette, valamint hozzájárult a város egyetemes értékeinek fenntartásához, gyarapításához.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2023-ban a Bihari Múzeum részére Báthory Gábor-díj kitüntetést adományoz.

A Bihari Múzeum 1974-es megalapítása óta térségi és országos szinten is ismert és elismert intézménnyé nőtte ki magát. Tudományos és ismeretterjesztő kiadványai, kiadványsorozatai, valamint a két, Kárpát-medence szerte ismert konferencia-sorozata: a Bihari Diéta és a Bihar kutatás konferencia egyaránt becsatornázta a múzeumot a tudományos élet vérkeringésébe. A múzeum évről évre egyre több tud megszólítani kiállításaival, múzeumpedagógiai foglalkozásaival és rendezvényeivel, amelyeket minden esetben a Kálvin téri épületben dolgozó munkatársak valósítanak meg, nem kevés önkéntest is bevonva. A Bihari Múzeumnak a kezdek óta kiemelten fontosak voltak a civil kapcsolatok. Egyik kezdeményezője és máig szervezője a csaknem fél évszázados múltú Bihari Honismereti Táboroknak, és számos ma is színvonalas munkát végző egyesület és alapítvány alakult meg az intézmény falai között. Többeknek máig ez a székhelye. A Bihari Múzeum munkatársai szakmai munkájuk mellett részt vállalnak a bihari térség kulturális és tudományos életében is, előadóként, szerzőként, kiállítás-tervezőként sok helyen találkozhatunk a munkájuk eredményeivel. Nincs olyan település a megye bihari részén, ahol ne jártak volna egy-egy múzeumpedagógiai foglalkozás vagy akár rendezvény keretében, mindenhol letették a névjegyüket. Legutóbb 2022-ben ismerték el a múzeum szakmai munkáját, amikor a Pulszky Társaság „Az év kiállítása” pályázatán elismerő oklevélben részesült „A táj és az ember. Herpálytól a faluvárosig” című állandó kiállítása. Az intézmény folyamatosan pályázik minden olyan szakmai lehetőségre, amelyek előrébb vihetik a múzeum működését, legyen szó egy kiállításról, egy rendezvényről vagy egy kiadványról. A tervszerű és pontos munkavégzést, pályázati megvalósulást a bírálók is elismerik, ezért számíthat a Bihari Múzeum minden egyes benyújtott tervénél pozitív elbírálásra. A múzeum rendezvényeit, amelyek a könyvbemutatóktól a könnyedebb hangvételű Múzeumok és Kutatók éjszakájáig terjednek, ezres nagyságrendben látogatják az érdeklődők, akik olyan kulturális élményben részesülhetnek, amely messze túlmutat egy program keretein. Az élményszerű, a játékos tanulás lehetőséget nyújt minden korosztálynak, hogy felfedezze a múzeumot, birtokba vegye mindazt, amit a múlt hátrahagyott.

Emellett pedig fontos eredménye a közelmúltnak a gyűjtemény teljes körű rendszerezése, az új raktárbázis kialakítása, valamint az állandó kiállítások teljes megújítása. Ahogy a múzeum mottója mondja: A kultúra a legjobb kikapcsolódás! – ez lebeg az intézmény munkatársainak szeme előtt, amikor egy programot, egy foglalkozást, egy kiadványt terveznek, nemcsak a jelennek, hanem a jövőnek is.

 unnepi testuleti ules 82 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2023-ban Dr. Muraközi Zoltán részére Báthory Gábor-díj kitüntetést adományoz.

Dr. Muraközi Zoltán 1987-ben kezdte meg fiatal szakorvosként szolgálatát a berettyóújfalui kórházban. Erőt és fáradságot nem kímélve végezte munkáját az Intenzív és Anaesthesiológiai Osztályon. Az országos szinten bevezetett teljesítményelvű finanszírozási rendszer idejében teherbírásának és sokoldalúságának köszönhetően többletfeladatokat bíztak rá. A mindennapi szakmai munkája mellett közreműködött a fekvő- és járóbeteg ellátásban a hatékony kódolási rendszer kialakításában és bevezetésében, valamint az osztályos érdekeltségi rendszer működtetésében. Rátermettségének köszönhetően 2005-ben kinevezést kapott az orvosigazgatói teendők ellátására, kettő évvel később pedig a Sürgősségi Betegellátó Osztály vezetésével is megbízták. Kiváló vezetői munkájának, szaktudásának és a sikeresen végrehajtott szakmai átszervezéseknek köszönhetően 2010-ben kinevezték a kórház főigazgatójává. Azóta is magáénak tudhatja mind munkáltatói, mind munkatársai bizalmát és megbecsülését. A szakmai igazgatók javaslatait is figyelembe véve a következetesen végrehajtott intézkedéseinek és fejlesztéseinek köszönhetően a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház szakmai és gazdasági stabilitása jelenleg is biztosított. Magas színvonalú vezetői felkészültségének, erőteljes érdekérvényesítő tevékenységének, kiváló kapcsolatteremtő készségének és empatikus magatartásának köszönhetően, valamint a fentiekben részletezett tevékenysége alapján sikerült elévülhetetlen érdemeket szereznie a város egyik legnagyobb foglalkoztatója, a Gróf Tisza István Kórház mindennapi működésében, amely a város jövőjét is nagyban befolyásolja és meghatározza.

A díjazott a díjjal járó összeget az Aranytál Alapítványnak ajánlja fel.

unnepi testuleti ules 83 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Fráter László-díj kitüntetés annak a személynek adományozható, aki a városban kiemelkedő munkát végez a közigazgatás, a közszolgálat, illetve az egészségügy területén.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2023-ban Dr. Hodosi Julianna részére Fráter László-díj kitüntetést adományoz.

Dr. Hodosi Julianna földesi és hajdúszoboszlói iskolaévei után, 1985-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Rezidensi éveit Berettyóújfaluban, a Területi Kórház Gyermekosztályán töltötte. Gyermekgyógyász szakvizsgáját követően a város 4. számú gyermekorvosi körzetében helyezkedett el. A megye számos településén élő szülők kérték fel gyermekük gyógyítására, átmenetileg a szülőfalujában is rendelt. 2018-ban főorvosi kinevezést kapott. Kolléganői nyugdíjba vonulását követően az ő praxisaikat is ellátta, betegeik gondozását, helyettesítőként átvállalta. Csapatépítő jelleggel munkatársainak baráti hangulatú szabadidős programokat szervez, ami segít összekovácsolni az asszisztenseket, védőnőket, orvosokat. A koronavírus-járvány időszakában a megnövekedett betegszám, adminisztráció és folyamatos fertőtlenítés terhe mellett a jelenléti betegvizsgálatokat változatlanul vállalta, hihetetlen teherbírásról tett tanúbizonyságot. A változásokat igen nagy rugalmassággal vette mindig tudomásul és azon nyomban megoldást keresett minden új kihívásra. A betegekkel a konzultációja folyamatos, ritka az az órája a napnak, amikor nem szólítják meg a piacon, az utcán, vagy nem hívják telefonon. Hivatása az élete része. A szülők és a kis betegek visszajelzéseiből folyamatosan a hála és szeretet sugárzik.

 unnepi testuleti ules 84 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2023-ban Karakas Ágnes részére Fráter László-díj kitüntetést adományoz.

Karakas Ágnes pályáját pedagógusként kezdte Berettyóújfaluban. 1985-től 1998-ig a berettyóújfalui Arany János Nevelőotthonban, az akkori nevén Zalka Máté Szakközépiskolában, valamint az Arany János Kollégiumban foglalkozott a tanulók oktatásával és nevelésével. Elkötelezettségének és hivatástudatának köszönhetően több mint 25 éve végez kiemelkedő munkát a közigazgatásban, a gyámügyi igazgatás területén. 1998 és 2021 között gyámhivatali ügyintéző volt a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal gyámügyi osztályán. 2013. január elsejétől a Berettyóújfalui Járási Hivatal gyámügyi osztályának osztályvezetője. Szakmailag jól képzett, a munkájára igényes, és ezt elvárja a társszervek munkatársaitól is. Napi tevékenysége során sok gyermekkel, szülővel, családdal, időskorú és kihívással élő személlyel kerül kapcsolatba, akiknek életkörülményeit megértően és kiválóan elemzi, minden helyzetben megfelelően kommunikál, tanácsait az ügyfelei és a szakemberek is megfogadják. A gyámhivatali döntéseit körültekintően, a hatályos jogszabályoknak megfelelően hozza meg, figyelme kiterjed az apró részletekre is. Erős egyénisége, kemény és határozott személyisége mellett kiemelkedő érzékenységgel reagál az egyéni sorsokra, mellyel valódi példakép a területen dolgozók számára.

 unnepi testuleti ules 85 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Csorba György-díj kitüntetés annak a személynek adományozható, aki a város gazdasági életét vállalkozóként, őstermelőként, üzleti szolgáltatóként hosszú idő óta gazdagítja, egyúttal hozzájárul a város közösségeinek működéséhez, értékeinek megőrzéséhez, illetve gyarapításához.

Daróczi István Berettyóújfaluban született, általános iskolai tanulmányait helyben végezte, majd a debreceni Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Szakközépiskolában érettségizett, és szerzett villamosenergiaipari technikus szakképesítést. 1996-ban a debreceni Ybl Miklós Műszaki Főiskolán épületgépészmérnökként diplomázott. A sorkatonai szolgálat teljesítése után egy fémipari vállalkozásnál helyezkedett el, ahol kezdetben raktárosként, majd szerelésvezetőként dolgozott. 2006-ben, gyermekkori barátjával közösen alapították meg a berettyóújfalui székhelyű Gyémánt-Net Kft-t. A kisvállalkozás tizenkét fővel alakult, bérelt műhelyben gyógyszeripari karbantartással foglalkozott. A cég - tevékenységét kiterjesztve az egész ország területére -, újabb telephelyeket hozott létre Salgótarjánban és Vecsésen, saját műhelyt és gyártócsarnokot épített Debrecenben, munkavállalóinak létszáma is megsokszorozódott. A ma már Gyémánt-Pirazol néven működő Kft.  jelenleg mintegy 160 munkavállalónak és családjának biztosít versenyképes munkafeltételeket és munkabért, hosszútávon stabil és kiszámítható megélhetést. Saját munkavállalóik mellett további körülbelül 50 főt foglalkoztatnak alvállalkozóként. a cégalapítás óta eltelt tizenhét év alatt a vállalkozás életében. A cég napi tevékenységében minden egyes nap, személyesen, fáradhatatlanul jelen van. A vállalkozás által végzett munka valamennyi szegmensét képes átlátni, egyszemélyben kézben tartani. A Covid-járvány okozta krízishelyzetre reagálva, csatlakozva az önzetlenül segítők táborához családjával együtt jelentős támogatta a Gróf Tisza István Kórházat, mind eszközbeszerzés, mind a napi tevékenység terén. A közelmúltban pedig jelentős adományokkal járult hozzá az ukrajnai háború elől menekülők ellátásához.

A díjazott a díjjal járó összeget a Széchenyi Tagiskola Új Iskola Alapítvány részére ajánlja fel.

unnepi testuleti ules 86 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Fehér Istvánné-díj kitüntetés annak a személynek adományozható, aki kiemelkedő pedagógiai tevékenységet végez, vagy végzett valamely berettyóújfalui óvodában, általános iskolában, illetve középiskolában. Tanulói eredményesen szerepelnek tanulmányi, szakmai, sportversenyeken, vagy valamely művészeti ágban. Nevelői, oktatói munkájával pedig hosszú időn keresztül példát mutat a felnövekvő nemzedéknek.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2023-ban néhai Kovács Zoltánné részére posztumusz Fehér Istvánné-díj kitüntetést adományoz.

Kovács Zoltánné, Emike a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa volt 1994 óta. A 3-4. osztályos diákoknak a reál tantárgyak - matematika, környezetismeret – oktatása mellett hosszú éveken keresztül testnevelést, informatikát is tanított. Több évtizeden át volt az iskolai diákönkormányzat segítő pedagógusa, mentora. Időt, energiát nem sajnálva versenyekre készítette tanítványait, melynek eredményeképpen nagy sikereket könyvelhetett el, öregbítve iskolája hírnevét. Tanítása során mindig arra törekedett, hogy a gyerekeknek ismeretei legjavát nyújtva, szakmailag folyamatosan megújulva adja át tudását. A tehetségeket versenyeztette, de a lemaradó, segítségre szoruló gyerekeket is szárnya alá vette, segítette. Osztályfőnökként rengeteget tett azért, hogy igazi közösséggé formálja osztályait. Számtalan iskolán kívüli programot – túrákat, táborokat, színházi és zenei programokat – szervezett diákjainak. Minden lehetőséget kihasznált, melyek arra adódtak, hogy tanítványait felállítva az iskolapad mellől, élményközpontú foglalkozásokon gazdagíthassa a gyerEkek világnézetét, személyiségét. A segítő szándékkal és a dicsérő szavakkal sohasem bánt fukar módon. Kollégáival és a szülőkkel nagyon jó kapcsolatot ápolt. Megbízható, kötelességtudó, vidám, kedves személyét mindenki szerette. Pozitív világszemlélete – melyet sugározott kollégái felé is - lendítette át a nehéz időszakokon, egészen a legvégsőkig. Igazi pedagógus, igazi nagybetűs tanító volt.

unnepi testuleti ules 87 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2023-ban Teberánné Körtvélyesi Éva részére Fehér Istvánné-díj kitüntetést adományoz.

Körtvélyesi Éva tanítóként, testnevelőként, magyar nyelv és irodalom szakos tanárként és szociálpedagógusként egyaránt szolgálja a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola közösségét. Pedagógus pályáját Mezősason kezdte 1983-ban. A településen az iskolai nevelés-oktatás megszűnt, így arra kényszerült, hogy pályát módosítson. A Bihari Szociális Szolgáltató Központ munkatársaként ekkor sem szakadt el az iskolás korosztálytól és az ő családjaiktól, hiszen a terepmunka során közvetlen kapcsolatban állt velük. Képezte is magát ezen a területen, 2014-ben szociálpedagógusként végzett a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Főiskolai Karán. Érezte és remélte, hogy lesz még lehetősége visszatérni az iskolába, a pedagóguspályára. Így, amikor 2013 novemberében váratlanul feltették neki a kérdést, hogy akar-e még tanítani, azonnal igennel válaszolt. Így került a Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába, ahol ma is dolgozik. Nem kizárólag a tantárgyi ismeretek elsajátítását, inkább a műveltséget meghatározó elemekhez való hozzáállás formálását, anyanyelvünk gyakorlatközpontú művelését, hagyományaink, értékeink átadását, ápolását tartja elsődleges feladatának. Tanóráin a hagyományos és modern tanítási módszerek és munkaformák célszerű kombinációival oldott, kellemes légkört teremtve formálja, alakítja a tanulók személyiségét. Teszi ezt nemcsak tanóráin, hanem azon kívül is: óraközi szünetekben, szakköri foglalkozásokon, kirándulásokon, táborokban, és kiterjedt közéleti szerepvállalásával. Nemzeti ünnepeinkre, emléknapjainkra összeállított műsorait nagy lelkesedéssel, alázattal, fáradhatatlanul tanította be csoportjainak. Színvonalas forgatókönyve alapján készült ünnepi megemlékezéseket tartott a város közönsége előtt is. Nevelő-oktató munkájával példát mutat a felnövekvő nemzedéknek, a pedagóguspályára lépő fiataloknak.

unnepi testuleti ules 88 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2023-ban Varga Jenőné részére Fehér Istvánné-díj kitüntetést adományoz.

Varga Jenőné 41 évig dolgozott óvónőként Berettyóújfaluban, ebből 40 évet a Rákóczi úti Tagóvodában. Pályája során végig, magas létszámú csoportokban dolgozott, melyekbe főként a város peremterületéről vitték a családok gyermekeiket. Sok hátrányos helyzetű gyermek nevelését segítette. Munkája során mindig kiemelt figyelmet fordított a prevencióra, a differenciált egyéni fejlesztésre, a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra, a gyermeki kíváncsiságra. Erőssége volt az egészséges életmódra nevelés, az „egészségvédelem”. Számos alkalommal szervezett kirándulásokat, színházlátogatásokat, családi napokat, melyben nemcsak a gyermekek, de a szülők is sok ötletet, módszert kaptak a gyermekek neveléséhez. Szerénysége, önzetlensége, szakmai munkájának magas színvonalon való végzettsége, kisugárzó ereje elismerést vívott ki az óvoda nevelőtestületében, a környékbeli településeken dolgozó kollégákban és a szülők közösségében egyaránt. Az évek során gondot fordított az új pedagógiai módszerekkel való megismerkedésre, az önművelésre, a továbbképzésekre. Munkájának minden szegmensében a gyermek állt. Arra törekedett, úgy dolgozott, hogy a hozzá járó gyermekek az óvodáskor végére fejlett, iskolaérett gyermekekké váljanak, akik megállják helyüket az iskolában. A fejlődéssel lépést tartott, az új ismeretek fogadására, alkalmazására gondot fordított. A gyermekek szerették és a szülők is elismerték munkáját.

unnepi testuleti ules 89 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Kabos Endre-díj kitüntetés többek között annak a személynek adományozható, aki a város sportéletében, diáksportjában kiemelkedő tevékenységet fejt ki, munkájával, elért eredményeivel hozzájárult városunk jó hírnevének öregbítéséhez.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2023-ban Berde László részére Kabos Endre-díj kitüntetést adományoz.

Berde László a 10 éve alakult Báránd KSE birkózó szakosztályának vezetője. Berettyóújfaluban 7 évvel ezelőtt alakult meg a fiókszakosztály, hogy a sárrét addig is ismert sportját a városunkban élő gyerekek is megismerjék és megszeressék. Feladatait edzőként önkéntesen látja el. Naprakész a birkózósport aktuális kérdéseiben, melyeket a rábízott gyerekeknek át is ad. Az elmúlt több mint egy évtized számos helyi, térségi, területi országos és nemzetközi sikert hozott, melyekkel Berettyóújfalut és Bihart sok alkalommal képviselték. Berettyóújfalu ma már 3 korosztályos Magyar Bajnoki címmel is büszkélkedhet. Közösségteremtő és közösségszervező munkája kiemelkedő. A sportágat bemutatók keretében is népszerűsíti, melynek hatására mára megnőtt a birkózás iránt érdeklődők száma. A csapat létszáma jelenleg 65 fő. Az utánpótlás felkutatás-nevelés sikerét mutatja a diákolimpiákon való részvétel, és az ott szerzett érmek sokasága. A birkózás „előszobája” a grundbirkózás, ahol minden évben szép számú csapatot sikerül kiállítani a berettyóújfalui általános iskoláknak, az ő segítségével. Immár 5 éve városunk rendezi meg az országos elődöntőt a Kabos Endre Városi Sportcsarnokban Edzőtársaival és néhány szülővel elindultunk a veterán országos bajnokságon, ezzel is példát mutatva tanítványaiknak. Mindent ugyan úgy tett, ahogyan azt a gyerekektől is elvárja.  A motiváció sikeres volt, hiszen 3 bajnoki címmel tértek haza. A sportágat minden korosztályban népszerűsíti, tisztességes küzdelemre való nevelést már az óvodában, a komolyabb edzéseket pedig az általános és középiskolákban is végzi. Edzői munkája mellett sportbíróként is tevékenykedik. Az elvégzett munka sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Báránd KSE szakosztálya a Magyar Birkózó Szövetség 128 egyesülete közül a 35. helyen áll a ranglistán. Az, hogy Berettyóújfalu is igen hamar egy új sikersportággal gyarapodhatott, köszönhető az ő elkötelezettségének és kitartásának. Amint vallja is: „A győzni akarás semmit sem jelent a felkészülés akarása nélkül”

unnepi testuleti ules 90 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Berettyóújfalu város jó tanulója – jó sportolója kitüntetés annak a berettyóújfalui általános, illetve középiskolába járó diáknak adományozható, aki a legjobb tanulmányi és sporteredményeket érte el.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2023-ban Barta Anita Réka részére Berettyóújfalu város jó tanulója – jó sportolója kitüntetést adományoz.

Barta Anita Réka Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. a osztályos tanulójaként a birkózás sportágban ér el évek óta szép eredményeket. Számtalan nemzetközi, országos és regionális sportversenyen ért el eddig kimagasló helyezést. Az eltelt évek kitartó munkájának köszönhetően mára sok szép éremmel büszkélkedhet, ez előrevetíti egy sikeres sportkarrier kibontakozásának lehetőségét. A fegyelem mind a sport, mind az iskolai tanulmányi élet során jellemző rá. Tanulmányi eredménye az eltelt 8 év során végig kitűnő és jeles volt. Magatartása és szorgalma példamutató, tanulótársaival és a pedagógusokkal tisztelettudóan viselkedik. Sporteredményei mellett magas színvonalon rajzol digitális technikával. 2021-ben és 2022-ben kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiért elnyerte Magyarország Jó tanulója – Jó sportolója címet. Sportágában országos diákolimpiákon 3. és 5. helyezéseket, nemzetközi versenyeken pedig 1. és 2. helyezéseket ért el. Kitartó, céltudatos, fegyelmezett sportoló és tanuló, melyre Berettyóújfalu városa és iskolája is büszke lehet.

unnepi testuleti ules 91 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2023-ban Bereczki Lea részére Berettyóújfalu város jó tanulója – jó sportolója kitüntetést adományoz.

Bereczki Lea a Diószegi Kis István Két Tanítási Nyelvű Általános és Művészeti Általános Iskola 6.A osztályos tanulója. Táncos pályafutását 2016-ban, 5 évesen kezdte az édesanyja által vezetett Komádi Mazsorett Csoportban. 8 éves korában, kiugró fejlődést mutatva többszörös országos bajnok, majd Európa bajnoki 2. helyezett lett. További fejlődése szempontjából edzéseit 2019-től már a debreceni Feeling Táncstúdióban folytatta, ahol heti 5 alkalommal 2-3 órát edz. Itt már a showtánc világában méreti meg magát, ahol az elmúlt három évben 32-szeres magyar bajnok, többszörös nemzetközi bajnok, Európa bajnoki 2. helyezett lett. 2022-ben a horvátországi világbajnokságon a 8. helyet szerezte meg. Ebben a versenyszezonban show táncban, egyénibben négyszeres magyar bajnok, kétszeres nemzetközi bajnok, többszörös különdíjas, háromszoros magyar bajnoki 2. helyezett, és kvalifikálta magát a soron következő Európa- és világbajnokságra is. Csoportban pedig 6 magyar bajnoki címnél tart. Sporttevékenysége mellett tanulmányi eredményei 6. éve kitűnőek.

 unnepi testuleti ules 92 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Mindazoknak, akik egy adott munkaterületen legalább 40 éve aktívan fejtik ki tevékenységüket, az önkormányzat a helyi közösség elismerését és köszönetét emléklap adományozásával fejezi ki.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2023-ban Nagyné Székely Katalin részére elismerő emléklapot adományoz.

Nagyné Székely Katalin a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban érettségizett, majd az Államigazgatási Főiskola nappali tagozatának elvégzése, 1983 óta dolgozik a berettyóújfalui városházán. 1983-tól 1999-ig gyámügyi, vállalkozói, hadigondozási ügyeket, üzletek működési engedélyét, első lakáshoz jutók támogatását intézte az igazgatási irodán. 1999. áprilisában közigazgatási szakvizsgát tett. Az aljegyzői jogintézmény bevezetését követően pályázat útján választotta meg 1999. szeptember 1-jén a Képviselő-testület. Feladata a jegyző és a képviselő-testület munkájának segítése, az országgyűlési, önkormányzati választások, népszavazások, bírósági ülnökválasztások lebonyolításában való közreműködés. 2007-től 2015-ig a Bihari Múzeumért Alapítvány Kuratóriumának elnöke volt. Az olaszországi testvérvárosunk, Porcia(porcsia) kapcsolattartójaként aktívan segítette a két város közötti kapcsolattartást, valamint a berettyóújfalui gyermekek és a helyi kulturális, művészeti élet szereplőinek testvérvárosunk programjaiban való részvételét. Ugyanilyen aktivitással segítette elő a Porciából érkező delegációk, gyermekek nálunk tartózkodása idején a közös programok megvalósítását.

varos napja unnepi testuleti ules 10 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2023-ban Törökné Kovács Judit részére elismerő emléklapot adományoz.

Törökné Kovács Judit Miskolcon járt középiskolába, majd az államigazgatási Főiskola nappali tagozatának elvégzése után, 1983. szeptember 1. óta dolgozik a berettyóújfalui városházán. Az Igazgatási Irodán népességnyilvántartó munkakörben dolgozott, továbbá ellátta az anyakönyvvezető helyettesítését is. 1989-ben kimagasló munkavégzéséért a Tanács Kiváló Dolgozója kitüntetést kapott. 1992. szeptember 1. óta anyakönyvvezető munkakörben dolgozik. Munkáját azóta is folyamatosan magas színvonalon, mérhetetlen empátiával látja el. Feladatait a 2010-es évtől jelentősen kibővültek, több ezer határon túli honfitársunk honosítását segítette elő. 2011-ben a kedvezményes honosítási eljárás során a magyar közjogi egységének megteremtése érdekében végzett áldozatos munkájának elismeréseként a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült. Szaktudására a megyében dolgozó anyakönyvvezető kollégák is számíthattak, a Kormányhivatal többször kérte fel oktatónak az anyakönyvvezetők képzése, továbbképzése során.

unnepi testuleti ules 93 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2023-ban Kovács Lászlóné részére elismerő emléklapot adományoz.

Kovács Lászlóné 1981-ben a püspökladányi Karacs Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolában érettségizett, majd egy évig igazgatási gyakornokként dolgozott a Püspökladányi Járási Hivatal alkalmazásában. Ezt követően sikeresen felvételizett az Államigazgatási Főiskolára, ahol 1987-ben igazgatásszervezői végzettséget szerzett. 1984-től már adóügyi, 1985-1987-ig szociális ügyintézőként, majd két évig gyámhivatalvezetőként dolgozott. 1999. szeptemberétől vezeti a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának munkáját. Az évek során számos, a város polgárainak, családjainak mindennapi életét érintő ügytípust végzett és koordinált, a népjóléti ügyektől a lakhatási, lakcímnyilvántartási ügyeken át a különböző települési támogatásokig. 1999-ben tett közigazgatási szakvizsgát, 2008-ban pedig pályázatíró és projektmenedzser képesítést szerzett. Mind a választások, népszavazások, mind pedig az országos népszámlálások lebonyolításában aktívan vett részt. Munkáját az alaposság, a határozottság, egyben a rugalmasság és türelem jellemzi. 2014-ben az önkormányzattól Fráter László-díj kitüntetésben részesült.

unnepi testuleti ules 94 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2023-ban Kiss Sándor részére elismerő emléklapot adományoz.

Berettyóújfaluban született, 1954-ben. Az általános és a középiskolát is itt végezte. 1973-ban sikeres érettségi vizsgát tett. Ezt követően munkába állt, s azóta folyamatosan dolgozik, immár 50 éve. Munka mellett képezte magát tovább, s szerzett gépészmérnöki diplomát a Miskolci Egyetemen.1981-ben került Berettyóújfalui Állami Gazdaságba, s ennek a jogutód cégétől, az AgroCow Kft.-től ment formálisan nyugdíjba 2019-ben, de nyugdíj mellett is töretlenül dolgozik, mint gépesítésvezető. Egész pályafutását a pontosság, precizitás, lelkiismeretesség jellemezte. A szélsőséges időjárási körülmények közt is a megoldást kereste, hogy a gépek folyamatosan működjenek, az állatállomány ellátása és a tej tárolása zavartalanul működjön. Munkatársainak problémáit mindig a magáé elé helyezte, akár munkahelyi, akár személyes ügyről volt szó. A rábízott javakkal, eszközökkel mindig nagyon gondosan, felelősen bánt. Pontossága mellett pedig töretlen humora és önzetlensége teszi ma is népszerűvé és nélkülözhetetlen munkatárssá.

unnepi testuleti ules 95 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

A kitüntetettek nevében Dr. Muraközi Zoltán szólt a jelenlévőkhöz, megköszönve az elismeréseket, díjakat. Elsősorban azoknak köszöni, akiknek eszébe jutottak és szívvel, szeretettel vezérelt kézzel megírták az előterjesztéseket. Köszönet az Önkormányzatnak és a képviselő-testületnek, hogy támogatták ezeket a javaslatokat. Köszönet illeti a családainkat, hiszen nélkülük, támogatásuk nélkül most nem állhatnánk itt – fogalmazott a főigazgató - továbbá köszönet a munkatársak kitartó segítségéért.

Az ünnepi rendezvény a Szózat közös eléneklésével és a művelődési ház emeleti termeiben rendezett fogadással ért véget.

You have no rights to post comments