artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

Fotó: Fazekas István

A béren kívüli juttatások egyik eleme az iskolakezdési támogatás. Július 1-től egészen december 31-ig bármikor kérhető a munkáltatótól, és ez alatt az időszak alatt használható fel az utalványokat elfogadó üzletekben.

Iskolakezdési támogatás munkáltató által történő juttatásának szabályai
A munkáltató döntésétől függően támogathatja a munkavállalók gyermekeinek iskolakezdését. E támogatásra a munkáltatóak több lehetősége van, de az egyes lehetőségek adójogi megítélése eltér egymástól.

Béren kívüli juttatásként adható iskolakezdési támogatás, ha

  • a juttatásban részesülő munkavállaló családi pótlékra jogosult szülő, gyám, a szülővel, gyámmal egy háztartásban élő házastárs, és a gyermeke köznevelési intézmény tanulója, hallgatója és
  • a támogatást a munkáltató a tanév első napját megelőző 60. naptól az év végéig tankönyv, taneszköz, illetve ruházat vásárlásra jogosító utalvány formájában juttatja, valamint
  • a támogatás összege a gyermekenként a minimálbér 30 %-át (33.300 Ft-ot) nem haladja meg.
    E kedvezményes adózás alá eső juttatást mindkét szülő kaphatja még abban az esetben is, ha a szülők egy munkahelyen dolgoznak.

Az utalvány értékének 1,19-szerese után a munkáltatónak 15%-os jövedelemadó és 14 %-os mértékű ehó fizetési kötelezettsége keletkezik (az éves keretösszeget nem vizsgálva).

Amennyiben a munkáltató az iskolakezdési támogatást nem tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító utalvány formájában juttatja (mert például a támogatás elszámolását a munkáltató nevére szóló számla ellenében téríti meg a dolgozóknak vagy pénzben juttatja), akkor az nem minősülhet béren kívüli juttatásnak.

Ha a munkáltató az iskolakezdési támogatást nem utalvány formájában, hanem a tanévkezdéshez szükséges felszerelések értékét a vállalkozás nevére szóló számla ellenében téríti meg a dolgozóknak, akkor a juttatás egyes meghatározott juttatásnak minősül, feltéve, ha a juttatás körülményei megfelelnek az Szja tv. 70. §-ban foglalt feltételeknek.

E juttatási forma után a vásárlás értékének 1,19-szerese után a munkáltatónak 15 % jövedelemadó és 27 % ehó fizetési kötelezettsége keletkezik.

Amennyiben a munkáltató pénz formájában adja az iskolakezdési támogatást, akkor a támogatás összegét a dolgozó munkaviszonyból származó jövedelmének kell tekinteni, mely után mind a munkáltatónak mind pedig a munkavállalónak közteher fizetési kötelezettsége keletkezik.

Forrás: adozasitanacsadas.hu

You have no rights to post comments