artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

2018. június 1-jén már 14. alkalommal szervezte meg a tagintézmény a felső tagozatos osztályok közötti túraversenyt. Az osztályok térkép alapján haladtak végig a Rétsziget-erdő területén kijelölt útvonalon, feladatmegoldásokkal is számot adva a tanév során szerzett tájékozódási- és a természeti környezethez kapcsolódó ismereteikről. – Szarka István tanár beszámolója

A tanulók a tanórai tantárgyi ismeretek elsajátítása mellett összevont tanítási órák keretei között őszi és tavaszi tanulmányi séták, jeles napokhoz kapcsolódó kerékpártúrák során „testközelben” ismerkedhettek szülőföldjük öko környezetének jelenlegi állapotával.  Találkozhattak az évszázadok óta tájban élő ember természetátalakító munkájának pozitív és negatív következményeivel, s miközben szülőföldjük néprajzi és történelmi értékeivel is megismerkedhettek, erősödött bihari identitástudatuk.

IMG 0955IMG 0960

Az amerikai kontinensen már a XIX. század végén szükségesnek tartották, hogy a jövő nemzedéke a tanév egy tanítási napját természetes környezetben töltse / Arbor Day 1872, Bird Day 1894/.

Európában az első hasznos madarak védelméről szóló egyezményt Párizsban írták alá 1902-ben, s mi magyarok büszkék lehetünk arra, hogy Chernel István ornitológus Európában elsőként, már ebben az évben megszervezte a Madarak és Fák Napját. A magyar természettudomány kiemelkedő polihisztor egyéniségének, Herman Ottónak köszönhető, hogy e nap megszervezését gróf Apponyi Albert akkori vallás-és közoktatásügyi miniszter egy körrendeletben már 1906-ban előírta minden iskola számára.

IMG 0961IMG 0968

Eleinket a folyószabályozásokat követő, és egyre nyilvánvalóbbá váló drasztikus erdőpusztulási folyamatok sarkallták tettekre. A huszadik század elején Kaán Károly több munkájában is sürgette az alföldi erdők visszatelepítését, s a „tarvágásmentes” erdőgazdálkodás fontosságát. Szomorú tény, hogy az azóta eltelt évszázad politikai éráinak agrár- és gazdasági programjai a természetes ökoszisztémák pusztulását nem hogy megakadályozni nem tudták, de az utóbbi évtizedek fogyasztó társadalmának mohósága e pusztításnak újabb és újabb teret engedett.

IMG 0970IMG 0973

Ma már nyilvánvaló, hogy a korunkra jellemző lokális és globális gazdasági-, politikai és az ehhez kapcsolódó társadalmi változások együttes hatásai a természeti környezet egyre gyorsuló leromlásához vezet, ezért a jövő nemzedékének egy jobb életminőség reményében különös felelőssége van a negatív folyamatok fékezésében, illetve visszafordításában.

IMG 0980IMG 0993

A Széchenyi Tagintézmény éves ökoiskolai-, környezettudatos nevelési programja a valóságos ismereteket és folyamatokat értő, aktív személyiségek nevelését célozza, növelve a hatékonyságot a természetközeli sportágak (gyalog-és kerékpáros túrázás, fal-és sziklamászás) intenzív élményszerző hatásmechanizmusaival.

IMG 1020IMG 0997

A rendezvény vendéglátója az előző évekhez hasonlóan a TIVIZIG szakaszmérnökség volt. A megnyitót követően Vécsey Tibor szakaszmérnök úr részletes tájékoztatást nyújtott az intézmény működési és feladatellátási köréről, a jövő fejlesztési irányairól, különös tekintettel a tiszta víz tájban tartása, és ésszerű gazdaságos hasznosítása iránt kifejtett erőfeszítések fontosságáról. Tájékoztatást nyújtott a feladatkörökhöz kapcsolódó szakmákról, pályaválasztási-, pályairányítási lehetőségekről is.

IMG 1007IMG 1063

A túraútvonal teljesítése után az osztályok feladatlapok kitöltése útján számolhattak be a Bihari-sík Tájvédelmi körzetről, a Rétsziget erdő kemény- és puhafa-, illetve lágyszárú növénytársulásairól, az ott élő hüllő-, madár és emlős faunáról, a tanévközbeni gyalogos és kerékpáros honismeretitúrák során szerzett tapasztalataikról, továbbá kőzet és képfelismerésekkel járulhattak hozzá osztályuk eredményességéhez.

IMG 1089IMG 1085

Az ügyességi feladatok között szerepelt a célba lövés nyíllal (Baranta Egyesület), célba dobás, a szokásos famászás (Szirt Sport Egyesület) és a mindig népszerű kötélhúzás is. A jókedvű versenyzést a 7/D osztály nyerte, de a többi résztvevő osztály is egy élménydús természeti környezetben töltött tanítási napot tudhatott maga mögött. Köszönöm ezúton is a sikeres rendezvény lebonyolításában közreműködött egyesületek és szervezők, szaktanárok, osztályfőnökök segítségét.

You have no rights to post comments