artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

2024. május 19. vasárnap

Katalin Motel és Étterem

Berettyóújfalu, Király-Hágó u. 22.

06 (54) 401-537

06 (20) 421-9411

HETI MENÜ ÉS ÉTLAP

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bessenyei György Szakgimnáziumában 2017. szeptember 1-jén a tanévnyitó ünnepséget követően átadásra került a felújított főépület. Az ünnepi rendezvényen beszédet mondott Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, Muraközi István polgármester, Dr. Marinecz Kornélia tagintézmény-vezető, valamint Soós László, az NGM Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkárságának osztályvezetője. KÉPGALÉRIA

Dr. Vitányi István köszöntőjében visszaemlékezett iskolás éveire, amikor még a tanévnyitó ünnepség helyszínéül szolgáló kultúrépület tornateremként funkcionált, még korábban pedig tiszti klub működött a falai között.

Minden tanévkezdés izgalmas és egyben terhes is. Izgalmas, hiszen a diákok új környezetbe kerülnek, új osztálytársakkal és pedagógusokkal ismerkednek meg. A terhet a szünidő vége, a kollégiumba való beköltözés, a tankönyvek megvásárlása jelentheti. Képviselő úr elmondta, hogy a családok kiadásának csökkentéséhez hozzájárulva, a Kormány kiterjesztette az ingyenes tankönyvet minden diák számára 1-9. osztályig, valamint még nagyobb mértékben támogatja a gyermekétkeztetést, közel 79 milliárd forinttal.

Dr. Vitányi István kiemelte, a Kormány eltökélt szándéka az oktatás színvonalának emelése és feltételének javítása. Ennek okán több mint 50 településen újítanak/újítottak fel oktatási intézményeket, köztük a Bessenyei György Szakgimnázium főépületét is, 130 millió forint értékben. Legfrissebb hír, hogy az oktatás körülményeinek javítására benyújtott minden pályázat nyert. Az összesen 500 millió forintos támogatásból Berettyóújfalu 280 millió, Biharkeresztes pedig 220 millió forintot kap a beruházások megvalósítására.Képviselő úr bízik abban, hogy hamarosan nyílik olyan pályázati forrás, amelyből egy különálló, modern tornatermet tudnak építeni, amit jelenleg a Szakgimnáziumnak sajnos nélkülöznie kell.

Képviselő úr mind a pedagógusoknak, mind pedig a diákoknak eredményes tanévet kívánt.

Ünnepélyes tanévnyitó 2017  06Ünnepélyes tanévnyitó 2017  04

Muraközi István, Berettyóújfalu város polgármesterének nyitóbeszéde az alábbiakban olvasható:

„Tisztelt Főigazgató Asszony! Intézményvezető Hölgyek és Urak! Tanárok és Diákok!

A mai napon új tanévet kezdeni gyűltünk egybe. Ez minden év szeptember 1-jének a sajátossága. Az azonban már nem mindennapos, hogy az új tanévet egy megújult iskolaépületben kezdheti meg egy intézmény. Berettyóújfalu a térség oktatási központja. Sőt, iskolaváros. Ez az az egy-két mondat, amit az elmúlt években minden fórumon, minden, a várost és térségét bemutató új kiadványban fontosnak tartottunk megfogalmazni.

Akárhonnan nézzük, ez valóban igaz, a nevelés, oktatás, képzés fontosságát pedig elődeinktől örököltük. A XX. században lefektetett alapokon a község, majd város, a református egyház és a mindenkori állam változó arányban vett részt az iskolaszervezésben, illetve a fenntartásban és működtetésben. Az elmúlt évtized óvoda- és iskola-felújításai közben is számos változás történt. Mindeközben viszont egyetlen dolgot nem veszíthettünk szem elől: a tanulni, saját jövőt építeni vágyó diák, és az őt a mi gondjainkra bízó szülő ebből a fejlődést, jobbá válást érzékelhessen. Hogy az építkezés, az átszervezés vagy a fenntartóváltás ne legyen negatív hatással a mindennapi munkára.

Hisz diákként a mi életünk sem arról szólt, hogy mi zajlik a színfalak mögött.

Pedig visszanézve, akkor is zajlott. Ha csak a középfokú oktatást, illetve a szakképzést nézzük, önmagában is számos változás történt az elmúlt 80-90 évben. A község és a vármegye együttműködéséből 1905-ben elindult, 1927-ben pedig intézményesült a mezőgazdasági szakképzés. Az 1946/47-es tanévben elkezdte működését az Arany János Gimnázium, mely a térség valódi szellemi műhelye lett, és jó néhány tanéven át épp e falak között működött. Mindaddig, míg 1969-ben létrejött a Zalka Máté Szakközépiskola, 5 évvel később pedig az ipari szakmunkásképző, az országban126-odikként. Nem utolsósorban pedig gyors- és gépíró szakiskola is létesült.

Mindezek az intézmények, az alapítók, az elmúlt évtizedek kiemelkedő igazgató- és tanáregyéniségei elevenen élnek sokunk emlékeiben. A legkorábbiakét – mint Brózik Dezsőt, Sárdi Jánosét, Szabó Ferencét, Bagdy Éváét vagy éppen Tarcsi Istvánét – intézménynév vagy az ott fellelhető emléktábla őrzi. Az egykori eleven jelenből ma példaadó múlt lett, ahogy az az egészséges társadalmakban teljesen rendjén is van.

Ünnepélyes tanévnyitó 2017  07Ünnepélyes tanévnyitó 2017  09

Amikor még a fenntartó képviselőjeként léptem be egy-egy berettyóújfalui iskola kapuján, elsőként óhatatlanul nem az éppen aktuális feladat járt a fejemben, hanem mindig a diákkori emlékek jöttek elő. A kedves helyek, tekintélyes pedagógusok, a tanórák utáni további órák. Hogy ki kivel mit az iskolán belül, vagy éppen egy másik iskolából.

Iskolai keretek között volt mód összemérni a tudásunkat egy-egy tantárgyban, helyesírásban, énekben-zenében és így tovább. De egymás focipályáját is rendre körbejártuk. Nekünk, „Aranyos” fiúknak csábító volt a „Zalkás” lányok énektudása. Is. Télen pedig az iskola melletti korcsolyapálya. Sőt, hosszú évtizedeken át épp ebben a teremben tűzték fel valamennyi végzős középiskolásnak a szalagját, így a miénket is. Talán úgy foglalható össze mindez, ahogy az iskola mai névadója, Bessenyei György írja: „az elme és okosodása megtévedhet, de az érzés sohase.” Ösztönösen tudtuk, hol a helyünk, kire kell hallgatnunk, kitől mit kell tanulnunk, kit és mit hol kell keresnünk.

Ahogy múlik az idő és egyik generáció váltja a másikat, egyre inkább látszik, hogy a mindennapi teendők mellett ezeket a tényezőket is figyelembe kell venni. Fenntartó, pedagógus, szakoktató, udvaros vagy konyhás néni mind-mind volt valaha, valahol diák. Ha a napi munka során ez eszébe jut, akkor jó az irány. Legyen az öröm közös és kölcsönös. A történelmi folyamatok változnak. Hol az állam, hol a hely közösség gondoskodása kap tágabb teret egy intézményben. Ettől viszont nem változik meg mindaz, ami összeköt minket. Hisz aki itt dolgozik, itt tanul, ugyanonnan jött, ugyanúgy velünk, köztünk él, mint korábban. Az iskola ugyanúgy mi magunk vagyunk.

Az, hogy Berettyóújfaluban ez hogyan működik, jól mutatják jelen folyamatok.

Megújult, átépült, felszerelt óvodák, általános iskolák és gimnázium. Ez volt az önkormányzat mérlege.

Aztán – már az állami gondoskodás jóvoltából –újraindult a mezőgazdasági szakképzés, most pedig új köntösben várja a kezdődő tanévet a Bessenyei György Szakgimnázium, és valamit már látunk az Eötvösnél is. Utóbbi kettő pedig a megye valamennyi – Debrecenen kívüli – szakképző iskoláját magában foglaló Berettyóújfalui Szakképzési Centrum keretei között történik. De alapfokon sem álltunk meg. Az önkormányzati beruházások között már zajlik az Eszterlánc és a Széchenyi Tagóvodák felújítása, a napokban pedig a Radnóti utcán elkezdődik egy vadonatúj székhelyóvoda építése. Értesültünk a Diószegi Kis István Református Általános Iskola energetikai fejlesztéséről is. A legfrissebb – pontosan kétnapos – hír pedig, hogy a Berettyóújfalui Tankerületi Központ közel 280 millió forintos támogatást nyert a zeneoktatás infrastruktúrájának fejlesztésére. Azaz 2019. év végére új zeneiskola és hangversenyterem épül Berettyóújfaluban.

Mindez – struktúráktól, igazgatási viszonyoktól függetlenül – mindannyiunk közös öröme és büszkesége, egyúttal pedig felelőssége is. Köszönet a fenntartóknak, a támogatóknak, a kivitelezőknek, és mindenkinek, aki az átmeneti időszakban biztosította/biztosítja a zökkenőmentes tanítást.

De bárhogy is alakulnak az életben körülményeink, kötelékeink, ígéreteink és elvárásaink, egy dolgot kell szem előtt tartanunk. Amit a kétszáz éve született Arany János sokat idézett, számos iskolai tablón is olvasható mondata üzen:

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,

Ember lenni mindég, minden körülményben.”

Ünnepélyes tanévnyitó 2017  15Ünnepélyes tanévnyitó 2017  17

Dr. Marinecz Kornélia, a BSzC Bessenyei György Szakgimnáziuma tagintézmény-vezetője tanévnyitó ünnepi beszédében elmondta, nehéz elhinni, hogy vége az összefüggő nyári gyakorlatok miatt nem is olyan hosszú nyári szünetnek. Másrészt pedig várakozással tekintünk az új kezdet felé. Vannak jó dolgok is a mai napban. A diákok bizonyára örülnek, hogy újra láthatják az ismerős arcokat, osztálytársakat, a hiányzó barátokat, a tanáraikat. A pedagógusok is örömmel tekintenek a csillogó tekintetekre, megerősítve abbéli hitüket, hogy tanárnak lenni jó.

Tagintézmény-vezető asszony külön köszöntötte az iskola új tanulóit, a 9. évfolyamosokat, akikre a mai naptól más jellegű iskolai élet vár. Dr. Marinecz Kornélia azt tanácsolta a diákoknak, hogy legyenek szorgalmasak, érdeklődők és tanuljanak a felsőbb évesektől, hogy a szüleik büszkék legyenek rájuk és velük együtt örülhessenek. A szülők pedig bízhatnak a pedagógusokban, mindent elkövetnek, hogy gyermekeik okos, ügyes és intelligens fiatalokká váljanak az intézmény falai között.

Ünnepélyes tanévnyitó 2017  19Ünnepélyes tanévnyitó 2017  18

A tanévnyitót követően a felújított főépület átadása és Soós László, az NGM Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkárságának osztályvezetője avató beszéde következett.

Osztályvezető úr örömmel látta, hogy a tanévnyitó során a diákok szemügyre vették a felújítást és ismerkednek az új tantermeikkel. Tagintézmény-vezető asszony beszédében utalt Szent Györgyi Albert mondására: „Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája.” Soós László bízik abban, hogy az új épülettel is sikerül hozzájárulni az oktatás színvonalának megtartásához, emeléséhez. A magyar gazdaság jó teljesítményének köszönhetően sok lehetőség van a ma fiataljai előtt, hogy a gazdaságban elhelyezkedve, értelmes és számukra is szebb jövőt mutató munkát végezhessenek. Az iskolában megszerzett tudás, szakképzés nagyon fontos, mert a gazdasági verseny miatt a jobb pozíciókat azok a diákok fogják megkapni, akik tanulmányaik során jó eredményt értek el. Osztályvezető úr reményét fejezte ki, hogy ez az új épület olyan pozitív érzelmi töltést és hátteret fog biztosítani, amely a tanulmányi eredményeket is jelentősen javítani fogja.

Az ünnepség az új főépület bejárásával és állófogadással ért véget.

Ünnepélyes tanévnyitó 2017  24Ünnepélyes tanévnyitó 2017  25

Ünnepélyes tanévnyitó 2017  29Ünnepélyes tanévnyitó 2017  31

You have no rights to post comments