artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

A Debreceni Törvényszék, mint másodfokú bíróság a 2022. november 18-án tartott tanácsülésén, az állatkínzás bűntette miatt indult büntetőeljárásban a Berettyóújfalui Járásbíróság ítéletét megváltoztatta.

A jogerős ítéleti tényállás lényege szerint Zsákán, 2020. június 5-én 12 óra 30 perc körül a másodrendű vádlott az elsőrendű vádlott tulajdonát képező, közepes termetű puli jellegű kutyának a nyakára egy damilt hurkolt és kihúzta az állatot egy földútra, majd ott kikötötte egy villanyoszlophoz. A másodrendű vádlott ezt követően az elsőrendű jelenlétében egy fejszével több csapást mért az állat fejére. Az ebet ezután magára hagyták és távoztak a helyszínről. A kutya a damil által a nyakán és a fején keletkezett sérülések következtében elpusztult. Az elsőrendű vádlott később visszament és az ebet a közelben lévő búzaföldre vitte, ahol sorsára hagyta.

A bíróság első fokon a két férfit állatkínzás vétségében mondta ki bűnösnek, amelyet az elsőrendű vádlott bűnsegédként követett el. Ezért az elsőrendű vádlottat, mint visszaesőt 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette, valamint elrendelte pártfogó felügyeletét, míg a másodrendű vádlottat 1 év 4 hónap fogházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte és 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, továbbá elrendelte egy vele szemben jogerősen kiszabott, végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett 1 év 8 hónap szabadságvesztés büntetés végrehajtását is.

A Berettyóújfalui Járásbíróság 2022. május 9-ei ítéletével szemben az ügyészség súlyosítás iránt fellebbezett, az elsőrendű vádlott esetében is indokoltnak tartva végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, míg a másodrendű vádlott vonatkozásban két további felfüggesztett szabadságvesztés büntetés végrehajtására tett indítványt, figyelemmel arra, hogy azok próbaidejének hatálya alatti a terhére rótt bűncselekmény elkövetése. A másodrendű vádlott és védője enyhítés iránt fellebbezett, míg az elsőrendű vádlott és védője   tudomásul vette az elsőfokú döntést.

A törvényszék korlátozott felülbírálatot gyakorolt, így a tényállás megalapozottsága nem képezte vizsgálat tárgyát. A büntetőtanács megállapította, hogy a járásbíróságnak helytálló volt a bűnösségre vont következtetése, indokolási kötelezettségének is eleget tett. A bűnösségi körülmények terén két lényeges kiegészítés történt másodfokon. Mindkét vádlottat érintő súlyosító körülmény, hogy a cselekményük nem csak alkalmas volt arra, hogy a kutya pusztulását okozza, hanem az be is következett. A másodrendű vádlottat érintő további enyhítő körülmény, hogy a cselekmény elkövetésének idején fiatal felnőtt volt, nem töltötte még be a 24. életévet. Ezen körülményeket is együttesen értékelve az elsőfokú bíróság által figyelembe vett súlyosító és enyhítő tényezőkkel változtatta meg a járásbíróság ítéletét a másodfokú bíróság.

A vádlottak büntetései közötti belső arány megteremtése érdekében a törvényszék indokoltnak találta az elsőrendű vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés büntetés tartamát 10 hónapról 1 év 2 hónapra súlyosítani, azonban a bűnsegédi elkövetői alakzat mellett nem adott helyt az ügyészi súlyosításra irányuló indítványnak a büntetés végrehajtása felfüggesztésének mellőzését illetően. A másodrendű vádlott vonatkozásában - figyelemmel a kötelező törvényi rendelkezésre – elrendelte a törvényszék azon további két próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés végrehajtását is, amelyeknek próbaideje alatti a vádlottak által elkövetett bűncselekmény, egyebekben a vele szemben kiszabott 1 év 4 hónap fogházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetést és 2 évi közügyektől eltiltást helyben hagyta, nem találva annak enyhítésére megfelelő indokot.

A bíróság döntése jogerős.

You have no rights to post comments