artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

2024. május 21. kedd

Katalin Motel és Étterem

Berettyóújfalu, Király-Hágó u. 22.

06 (54) 401-537

06 (20) 421-9411

"A" menü:

Sárgaborsóleves

Barbecue csirkés tortilla tekercs hasábburgonyával

"B" menü:

Húsleves csigatésztával

Rántott szelet vegyes körettel

Heti desszert (800 Ft):

Oreo krémes palacsinta

HETI MENÜ ÉS ÉTLAP

A Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházban a sokéves hagyománynak megfelelően 2016. július 5-én, Semmelweis Ignác emlékére megtartott rendezvényen került sor az orvosi előléptetésekre, a kiváló dolgozói kitüntetések, igazgatói dicséretek, elismerések átadására.

 

Kiss Tamás, a József Attila Általános Iskola tanára, a rendezvény narrátora köszöntötte az ünnepségen résztvevőket; Muraközi István polgármester urat, Dr. Nagy Gábort, a kórház korábbi igazgatóját, a jelenlegi kórházvezetés tagjait, a kitüntetendő dolgozókat, és minden jelenlevőt.

2016. évi Város Napjához kapcsolódó kitüntetések átadására az ünnepi Képviselőtestületi Ülésen került sor. Az ünnepségen családi okok miatt Kun József kórházüzemeltetési osztályvezető nem tudott részt venni, ezért a díját Muraközi István polgármester úr a Semmelweis ünnepség kezdetén adta át.

A Város napja alkalmából Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő testülete 94/2016 számú határozata alapján Kun József részére Báthory Gábor-díj kitüntetést adományoz

Kun József életében és munkásságában az egészségügy, és ezen belül Berettyóújfalu fontos szerepet játszott, játszik. 38 éve, hogy az egészségüggyel kapcsolatba került, és idén 25 éve, hogy gazdasági igazgatóként Kórházunkba került.

1943-ban született Gyulán. Nagycsaládban nevelkedett, édesanyja korán elhalálozott. A fiatal Kun József nyaranta dolgozott, hogy taníttatásának költségeihez hozzá tudjon járulni. Kiváló eredményű érettségi után a Baromfifeldolgozó Vállalatnál kezdett el dolgozni. Az itt eltöltött négy év „tanulóidő” alatt a legalsó lépcsőfokokról elindulva, a saját erejére és tanulási készégére támaszkodva haladt előre. Ezt követően a Hungária Műanyag-feldolgozó Vállalathoz került, ahol munkaügyi előadó lett. Középfokú, majd felsőfokú munkaügyi, statisztikusi, gépkocsi-előadói tanfolyamokat végzett, majd képesített könyvelői és tervstatisztikusi végzettséget szerzett a Bethlen Gábor Szakközépiskolában. Különböző beosztások után az anyagellátási osztály vezetője lett. 1975-ben a KPM Közúti Igazgatóságához csábította leendő igazgatója, ahol a semmiből megszervezte az Igazgatóság anyagellátását. Közben elvégezte a Pénzügyi és Számviteli Főiskola pénzügyi szakát is.

Az egészségüggyel 1978-ban került közvetlen kapcsolatba: ekkor pályázta meg a Hajdú-Bihar Megyei Kenézy Gyula Kórház gazdasági osztályvezetői állását. Ezen az új területen szerencsére nagyszerű vezetőkkel találkozott, akik nem féltek bedobni a mély vízbe, és a kórház életét döntően befolyásoló programok felügyeletét bízták rá. Olyan rendszerek meg-, illetve átszervezését bízták rá, mint a központi sterilizáló, a központosított szállítás, a takarító szolgálat, vagy a központi raktározás. 1985-ben Kiváló Munkáért kitüntetést kapott az akkori Egészségügyi Minisztertől.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Újabb pályázat, újabb siker. A Berettyóújfalui Területi Kórház gazdasági igazgatója lett 1991-ben. Az itt eltöltött évek alatt lényegi változásokat sikerült elérnie a hotelszolgáltatás javításában, a betegétkeztetés színvonalának emelésében, de említhetnénk a kórházi irat-nyilvántartási rendszer megszervezését is! Közben egészségügyi menedzseri másoddiplomát szerzett a Közgazdasági Egyetemen. Kórházunkban végzett munkájáért a Városi Önkormányzattól 1995-ben Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott, majd 1998-ban a Népjóléti Miniszter Pro Sanitate kitüntetéssel jutalmazta.

2000. január 1-től 2001 májusáig ismét a Kenézy Gyula Kórházban dolgozott gazdasági igazgatóként, de a szíve és a lehetőség, hogy nagy ívű terveit megvalósíthatja, ismét Berettyóújfaluba csábítják. A Város Önkormányzata őt nevezi ki az intézmény főigazgatójává. Ezt a posztot 2005. júliusig tölti be, amikor is nyugdíjazását kéri. A kórházban eltöltött második ciklusra már rányomta bélyegét az egyre csökkenő mozgástér, azonban vezetőként, gazdasági-pénzügyi szakemberként a folyamatos megoldáskeresés révén sikerült az intézményt egy stabil és fenntartható pályára állítani.

2005. július elsején nyugállományba vonult, azonban ezt követően is számos, néha egész embert kívánó feladatot vállalt. Szakértői, majd államkincstári szakértői feladatokat látott el, részt vett nagy intézmények átvilágításában, válságmenedzselésében.

Kórházunkkal sem szakadt meg a kapcsolata, számos emberi-baráti szállal kötődött hozzánk. 2010-ben felajánlotta az akkor újonnan kinevezett főigazgatónak, hogy tanácsadóként segíti munkáját. Ő ezt kevésnek érezte, és felkérte, legyen a gazdasági igazgató, így „arccal” is vállalva tevékenységét. Az azóta eltelt közel hat évben maximálisan kivette részét a Kórház életéből. Magánéleti tragédiája ellenére a hibátlanul megoldott állami átadásban, a nagy volumenű Uniós projektek lebonyolításában, és elszámolásában, a mindennapi élet gazdasági alapjainak megteremtésével múlhatatlan érdemeket szerzett. És megtette azt, amit nem sok vezetőnek van ereje, tartása meglépni: leendő utódját maga mellé vette, az általános mellett, a speciális, csak erre a Kórházra jellemző problémákat, megoldásokat megismertette vele, majd hátrébb lépve, a gazdasági igazgatói posztot átadta, jómaga pedig további háttértevékenységet vállalva továbbra is szolgálja a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházat.

A város napja alkalmából emellett Dr. Szénási György főorvos Fráter László-díj kitüntetésben részesült.

A város napi kitüntetés átadása után Halászné Szilágyi Gyöngyi ápolási igazgató asszony ünnepi beszéde következett, melyet az alábbiakban teljes terjedelmében idézünk:

„Kedves Vendégeink! Kedves Kollegák!

Örültem, mikor Főigazgató Úr felkért a Semmelweis-napi ünnepi beszéd megtartására, ugyanis nemes és szép feladatnak vélem tisztelegni Semmelweis Ignác emléke előtt. Ez a nap a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, e jeles napon egészségügyi hivatásunkat ünnepeljük, a szakmánkat, melyet választottunk.

Ez alkalomból szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Külön köszöntöm azokat a kollegákat, akik jelenleg is a betegek mellett tevékenykednek, s emiatt nem tudnak jelen lenni ünnepségünkön.

Ez a nap kiváló alkalom arra, hogy a rohanó világban megálljunk egy röpke pillanatra, emlékezzünk, értékeljük eredményeinket, kiemeljük az értékeket, kitüntetéseket és elismeréseket adjunk át dolgozóinknak.

Ezen a napon emlékezünk meg Semmelweis Ignácról is, aki az egyetemes és a magyar orvos történelem egyik legnagyobb alakja. Az anyák megmentőjeként tiszteljük, s Ő volt az első, aki a gyermekágyi lázat nem önálló kórképként, hanem fertőzés következményének tekintette. Rájött, hogy ezt a fertőzést maguk az orvosok terjesztik: a boncolást is végző szülész-nőgyógyászok adják át a vizsgált nőbetegeiknek. Megoldásként Semmelweis azt javasolta, hogy az orvosok – klórmészoldattal mossanak kezet, így jóval kisebbre csökken a fertőzés veszélye. Ragaszkodott a kórtermek rendszeres takarításához, a szellőztetéshez, a gyakori ágyhuzatcseréhez. Módszerének elterjesztése érdekében szélmalomharcot vívott az akkori orvostársadalom tekintélyes képviselőivel. Sajnos módszereit, alig néhány kórházban vették át és fogadták el, pedig a gyakorlat és a statisztika is őt igazolta. Tudományos érdemei mellett nem szabad megfeledkeznünk tiszta jelleme, igaz szíve, segítőkész, jó szándékú magaviseletéről. Őszinte ember volt, aki keményen harcolt az igazának az elismertetéséért. Kiválóan érvelt, bizonyított. Ennek ellenére Bécsben az állását elvesztette, Pesten professzor barátainak támogatásával megjelentetett könyve sem járult hozzá az elismeréshez. A világ legismertebb magyar orvosa elmegyógyintézetben, méltatlan körülmények között, 47 éves korában halt meg. Életművét csak halála után egy-két évtizeddel később, az angol Lister munkássága után ismerték el.

Semmelweis hatása túlmutat a szoros értelemben vet orvosláson, mindennapi gondolkodásunk részéve vált. Semmelweisnek a fertőzés megelőzésére vonatkozó tanítása talán sosem ragyogott olyan fényesen, mint manapság.

Kedves kollégák! Ma az egészségügyi dolgozókat is ünnepli az egész ország. Bölcsen gondolták ki az elődök, hogy ezt az ünnepséget éppen Semmelweis születésnapjára teszik.

Emberi nagyságáért, példaértékű munkásságáért hajtunk fejet emléke előtt.

S, hogy milyen üzenete van Semmelweis küzdelmes munkásságának a jelenkor embere számára?

Személyes példáján keresztül a szakmai elhivatottságot, a szakmai fejlődés és felelősségtudat fontosságát, az összefogást, a kitartást, az emberséges magatartást és az önzetlen segítségnyújtást jelzi felénk. Azokat a tulajdonságokat és tevékenységeket, melyek az egész társadalom minden csoportjában fontosak, de a mi hivatásunk alaplényegét adják.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magyar egészségügy jelenlegi nehéz helyzete mindannyiunk előtt ismert. Finanszírozási problémák, kórházi adósságok rendezése,– mind-mind vitatott és nyitott kérdések. Az ágazatban tervezett változtatások pontos menetéről még nincs tudomásunk. Tisztában vagyunk az alulfinanszírozottságból adódó problémákkal, a pályaelhagyásokkal, s az egyelőre még kórházunkban kevésbé észlelhető szakemberhiánnyal. Sajnos azt is elmondhatjuk, hogy azegészségügyi dolgozók megbecsülése, tisztelete most is igen megtépázott. Pedig nincs még egy ilyen hivatás, ami ennyire az emberi empátiára, az önzetlenségre, szolidaritásra épülne, és a dolgozókra, akik ezen a területen nap, mint nap tudásukat, idejüket, szeretetüket és szorgalmukat - olykor családi életüket is – áldozzák azért, hogy segítsenek más embereken.

S, hogy ezen felül mi a legnagyobb probléma? Az, hogy a szakmánk is elveszítette vonzerejét. Sajnos egyre kevesebben vannak, akik az orvoslást és az ápolást választják hivatásuknak, sőt elvesztette valódi értékét szakmánk társadalmi elismerése is.

Mindenképpen cselekedetekre lenne szükség, megállítani ezt a negatív folyamatot, útját állni a pályaelhagyásnak, küzdeni a megfelelő körülményekért, hogy együtt, összetartóan, közös célok elérése érdekében, jövőt teremtsünk szakmánknak, az utódoknak, hogy megfelelő körülmények között gyakorolhassuk nemes és szép hivatásunkat.

Az egészségügyi dolgozók munkája nélkülözhetetlen! Kik adják vissza az egészséget, a gyógyulás reményét, kik azok, akik törődnek az elesett, beteg emberekkel, ha nem mi?

S, hogy mi ad reményt számunkra? Mit is tehetünk?

A milliárdos nagyságrendű döntések a szaktárca kezében vannak, a fejlesztések adta lehetőségeket viszont nekünk kell kihasználnunk. Ezen túlmenően az egészségügyi dolgozók közötti emberi kapcsolatok építésében mindannyiunknak tennünk kell, hogy együtt léphessünk fel érdekeink érvényesítéséért.

Reményt jelent, hogy a város vezetői, a helyi és országos politikában részt vevő képviselőink és a kórházvezetés mindent megtesz azért, hogy kórházunk megmaradjon, és a fejlesztések megvalósuljanak. Az elmúlt években is komoly fejlődésének lehettünk szemtanúi. Pályázatok révén átadásra került a technológiai tömb, napi munkánk részévé vált, belaktuk, örülünk, hogy új műszerekkel, komfortos környezetben dolgozhatunk. Aztán újabb diagnosztikai, ápolási és gyógyítást szolgáló eszközök kerültek beszerzésre, melyek szintén munkánkat, illetve a betegeink kényelmét szolgálják. Büszkén mondhatjuk, hogy van CT berendezésünk,(immáron a harmadik) mégpedig nem is akármilyen, 64 szeletes. Ezenkívül megújult az informatikai rendszerünk, modern betegbehívó rendszert működtetünk. A TÁMOP-os pályázatok segítségével képzéseket szervezhettünk, nemsokára szintén pályázat keretén belül szakdolgozóink felzárkóztató képzéseken vehetnek részt, mellyel biztosítva lesz képzettségük. Igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy vonzóvá tegyük szakmánkat, kórházunkat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezidenseket foglalkoztatunk, ill. az ápolóképzős hallgatók továbbfoglalkoztatása céljából szeptembertől tanulószerződéssel fogadjuk őket. Folyamatosan próbáljuk szépíteni az Orvos-nővérszállónkat, mivel azonban az anyagi forrásaink szűkösek, teljes körű felújításra pályázati lehetőségben reménykedünk. Ezek mellett erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk dolgozóink számára kedvező munkafeltételeket teremteni.

Ha pályázati lehetőségek adódnak, mi élünk velük, fejlesztünk, s fejlődünk, hiszen a fejlesztések révén a betegek így korszerű, magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz jutnak. A lehetőségek kihasználásával a céljaink válnak valóra, s ez lehetővé teszi, hogy intézményünk modern, a térség igényeit kielégítő, a kor színvonalának megfelelő, gazdaságosan üzemeltethető intézménnyé váljon és maradjon. Azonban ebben a korszerű, jól felszerelt intézményben helyt kell állnunk, összetartanunk, közösen kell megfogalmazni céljainkat, terveinket, melyeket csak együttesen tudunk megvalósítani.

Beethoven gondolatait idézve: „az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot, szeresse a jót és cselekedje a legjobbat.”

Bízzunk a jóban, a kedvező változásokban és optimistán, de felkészülten tekintsünk a jövőbe.

A legnagyobb reményt viszont Önök, Ti jelentitek, kedves Kollegáink, hogy mellettünk van egy nagyszerű, összetartó, magas szakmai kompetenciával rendelkező kollektíva, mely kórházunk lelkét alkotja, s mely a várhatóan javuló helyzetben képes lesz az újabb feladatokkal megbirkózni.

Tisztelt vendégeink! Tisztelt kollegák!

Ma ünnepelünk! Ünnepeljük a sikereinket, eredményeinket!

Legyünk hálásak azért, hogy a sors olyan kegyes volt, hogy ilyen szép hivatást adott nekünk. Végezetül hadd szóljak a mai nap kitüntetettjeihez. Gratulálok nekik, hiszen személyükön keresztül tolmácsoljuk köszönetünket és nagyrabecsülésünket az összes kórházi dolgozó kiemelkedő szakmai munkájáért.

Kedves Kollégák! Vezetőtársaim nevében szívből gratulálok Önöknek és köszönöm a kórházi dolgozók egészének áldozatos munkáját. Kívánom, hogy még sokáig tevékenykedjenek köreinkben, híven szolgálva Bihar-Sárrét településeinek lakosságát. További munkájukhoz kitartást, erőt, jó egészséget kívánok. Köszönöm a figyelmet.”

Ápolási igazgató asszony beszéde után az orvosi előléptetések, kitüntetések, elismerések átadása következett.

 

Az ORVOSI ELŐLÉPTETÉSEKET, kinevezéseket Dr. Pete László orvos igazgató adta át:

 

Dr. Balogh Endre Zoltán

1997-ben szerzett általános orvosi diplomát a Temesvári Egyetemen. 2004. óta dolgozik a Belgyógyászat osztályon. 2007-ben belgyógyászatból szerzett szakvizsgát, majd 2011-ben gasztroenterológiából szakvizsgázott. Szakmai tevékenységét magas színvonalon végzi, betegeivel empatikus, munkatársaival jó kapcsolatot ápol. Szakmai továbbképzéseken, kongresszusokon hallgatóként és előadóként is aktívan részt vesz.

A Kórház Vezető Testülete, az osztályvezető főorvos javaslata alapján, a Szakmai Vezető Testület támogatásával Dr. Balogh Endre Zoltán adjunktust FŐORVOSSÁ nevezi ki.

 

Dr. Szél Edit

2002-ben szerzett általános orvosi diplomáta Debreceni Egyetemen. A végzést követően kórházunk Belgyógyászati osztályán kezdett dolgozni. 2007-ben belgyógyászatból szerzett szakvizsgát, majd 2014-ben kardiológus szakorvosi képesítést szerzett. Munkáját a kor szakmai színvonalán szorgalmasan, becsületesen a betegek teljes megelégedésére végzi. Munkatársaival kapcsolata példamutató, szakmai továbbképzéseken, kongresszusokon rendszeresen részt vesz, kórházi- és országos tudományos üléseken előadásokat tart.

A Kórház Vezető Testülete, az osztályvezető főorvos javaslata alapján, a Szakmai Vezető Testület támogatásával Dr. Szél Edit adjunktust FŐORVOSSÁ nevezi ki.

 

Dr. Nagy Réka

2004-ben szerzett általános orvosi diplomát a Marosváráshelyi Egyetemen. 2005. óta dolgozik a Belgyógyászati osztályon. 2011-ben belgyógyászatból szerzett szakvizsgát, majd 2014-ben diabetes licensz vizsgát szerzett. Munkáját a kor szakmai színvonalán szorgalmasan, becsületesen végzi, munkatársaival kapcsolata példamutató.

A Kórház Vezető Testülete, az osztályvezető főorvos javaslata alapján, a Szakmai Vezető Testület támogatásával Dr. Nagy Réka szakorvost ADJUNKTUSSÁ nevezi ki.

 

Dr. Kolcsár Lajos Levente

2003-ban szerzett általános orvosi diplomát a Marosváráshelyi Egyetemen. 2010. óta dolgozik kórházunkban, 2012. óta a Belgyógyászati osztályon. 2011-ben belgyógyászatból szerzett szakvizsgát, jelenleg gasztroenterológiából készül szakvizsgára. Munkáját a kor szakmai színvonalán szorgalmasan, becsületesen végzi, munkatársaival kapcsolata példamutató.

A Kórház Vezető Testülete, az osztályvezető főorvos javaslata alapján, a Szakmai Vezető Testület támogatásával Dr. Kolcsár Lajos Levente szakorvost ADJUNKTUSSÁ nevezi ki.

 

Dr. Gáspár Tünde

2005-ben szerzett általános orvosi diplomát a Marosváráshelyi Egyetemen. 2008. óta dolgozik a Fül-orr- gége osztályon. 2011-ben fül-orr- gége gyógyászatból szerzett szakvizsgát. 2015. óta egyedül látja el a kórházunkba érkező fül-orr-gégészeti betegeket. Munkáját lelkiismeretesen, a szakmai tudás legjavát nyújtva, mindig a beteg érdekeit figyelembe véve végzi.

A Kórház Vezető Testülete, az osztályvezető főorvos javaslata alapján, a Szakmai Vezető Testület támogatásával Dr. Gáspár Tünde szakorvost ADJUNKTUSSÁ nevezi ki.

 

Dr. Todorov Nelli

2001-ben szerzett általános orvosi diplomát a Bolgár Népköztársaság Orvostudományi Egyetemen. 2002. óta dolgozik kórházunkban. 2008-ban csecsemő- és gyermekgyógyászatból szerzett szakvizsgát, 2015-ben neonatológiai ráépített szakvizsgát szerzett. Munkáját a gyermekosztályon és az újszülött részlegen is a kor szakmai színvonalán szorgalmasan, becsületesen végzi. Szakmai továbbképzéseken, kongresszusokon aktívan részt vesz.

A Kórház Vezető Testülete, az osztályvezető főorvos javaslata alapján, a Szakmai Vezető Testület támogatásával Dr. Todorov Nelli szakorvost ADJUNKTUSSÁ nevezi ki.

 

Dr. Hajdu Krisztián

2001-ben szerzett általános orvosi diplomát a Marosváráshelyi Egyetemen. 2009-2012. között, valamint 2014. óta dolgozik a Szülészet-nőgyógyászati osztályon. 2008-ban szülész-nőgyógyászatból szerzett szakvizsgát. Speciális érdeklődési területe a nőgyógyászati endoszkópia. Munkáját lelkiismeretesen végzi, hazai és külföldi továbbképzéseken, kongresszusokon vett részt.

A Kórház Vezető Testülete, az osztályvezető főorvos javaslata alapján, a Szakmai Vezető Testület támogatásával Dr. Hajdu Krisztián szakorvost ADJUNKTUSSÁ nevezi ki.

 

OVOS IGAZGATÓI kitüntetések, dicséretek, melyeket Dr. Pete László orvos igazgató adott át:

 

KIVÁLÓ DOLGOZÓ

Dr. Mansour Adieb

1987-ben szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 1994. óta dolgozik kórházunk Urológiai osztályán, 1998-ban adjunktussá nevezték ki, 2004-ben főorvosi kinevezést kapott, 2013-tól az Egynapos Urológiai Sebészet vezetője, 2015-től a Fül-orr-gége és Egynapos Sebészet osztály osztályvezető főorvosa. 1992-ben urológiai szakvizsgát szerzett. 1995. óta ESWL kezeléseket irányítja, egyedül végzi a szakrendelő munkáját és folyamatos készenléti szolgálatot ad. A FES osztály dolgozóit elhívatottan képviseli és támogatja, kollégáival és munkatársaival jó szakmai kapcsolatot ápol, ennek köszönhetően az osztály munkarendje gördülékeny és átlátható. Munkája során számos nemzetközi európai, amerikai kongresszuson vett részt.

A FES osztály dolgozóinak felterjesztése alapján a Kórház Vezető Testülete Dr. Mansour Adieb főorvost KIVÁLÓ DOLGOZÓI ELISMERÉSBEN részesíti.

 

IGAZGATÓI DICSÉRET

Dr. Borbíró Mária

2004-ben szerzett általános orvosi diplomát a Debreceni Egyetemen. 2010. óta dolgozik kórházunk Sürgősségi Betegellátó osztályon. 2010-ben oxyológia és sürgősségi orvostanból szerzett szakvizsgát.A Sürgősségi osztály mindennapi működése áldozatos munkája nélkül nehezen lenne elképzelhető. Az OKJ-s képzések során évente több alkalommal oktat alapfokú újraélesztést, aktívan részt vett a sürgősségi szakápoló képzésben is. Munkáját a kiemelkedő szakmaiasság, gondosság, betegek iránti empatikus magatartás jellemzi.  Az osztályvezető távollétében helyettesítési feladatokat is ellát. Rendszeres részvevője a hazai szakmai továbbképzéseknek, melyet számos oklevél bizonyít.

Az Orvos Igazgató javaslatára a Kórház Vezető Testülete Dr. Borbíró Máriát IGAZGATÓI DICSÉRETBEN részesíti.

 

ÁPOLÁSI IGAZGATÓI kitüntetések, dicséretek, elismerések, melyeket Halászné Szilágyi Gyöngyi ápolási igazgató adott át:

 

KIVÁLÓ DOLGOZÓ

Szabó Miklósné műtős szakasszisztens

Szabó Miklósné 1983 óta dolgozik kórházunkban. Munkáját a Szülészet-nőgyógyászati osztályon szülésznőként kezdte. 1987 augusztusától a nőgyógyászati műtőben képesítés nélküli műtősnőként dolgozott, majd 1998-ban Debrecenben műtősnői képesítést szerzett.

Széleskörű ismeretei alkalmassá tették arra, hogy a Központi Műtőszolgálat megalakulásától bármely területen ellássa a munkáját, s megállja a helyét. Aktív szerepet vállal a képesítés nélküli műtősnők, műtőssegédek képzésében, betanításában. Ismereteit folyamatosan bővíti, nyitott és fogékony az új dolgok iránt. Munkáját mindig pontosan, példamutató igényességgel végzi. Döntései gyorsak, határozottak, megalapozottak. Szakmai kiválósága mellett, kellemes kiegyensúlyozott személyisége, nyugodt hangulatot teremt, ami a műtői környezetben szinte elengedhetetlen. Munkatársai emberileg és szakmailag is számíthatnak rá, példát mutat elkötelezettségből és hivatáshoz való hűségből.

Az elmúlt évtizedekben a kórház és ezen belül a műtő szolgálatának rendelte alá magát és szakmai tudását, ezért érdemessé teszi Őt a kiváló dolgozói elismerésre.

 

IGAZGATÓI DICSÉRET

Budainé Aranyi Erzsébet – szülésznő

Budainé Aranyi Erzsébet 1991 szeptembere óta dolgozik kórházunk Szülészet- Nőgyógyászati osztályán. 1994-ben szülésznői képesítést, illetve 1999-ben az OKJ-s szülésznői képesítést is szerzett. Szakdolgozói elhivatottsága, betegcentrikus szemlélete, magas szintű szaktudása kiemelkedő. Szívesen vállal és végez plusz feladatokat a betegellátás színvonalának javításáért. Rátermettségét, jó szervezőképességét bizonyítja, hogy az osztály több szakterületén is megállja a helyét, illetve munkája mellett az osztályvezető főnővér távolléte esetén a főnővéri teendőket is ellátja. Ez idő alatt számtalanszor bebizonyította, hogy mind kollégái, mind vezetői maximálisan számíthatnak rá, segítőkész és aktív közreműködésére. Munkáját minden esetben kiemelkedő szakmai színvonalon, különös alapossággal látja el, a számára új területeket is gyorsan, könnyen sajátítja el.

A betegellátás segítése és fejlesztése érdekében aktív közéleti, társadalmi feladatokat is vállal. Aktív résztvevője és lelkes szervezője az osztály életében felmerülő közösségi munkáknak is. A betegekkel és a munkatársaival szemben mindig segítőkész, jó problémamegoldó képességű. Elhivatottsága, szakmai teljesítménye és a közösségért nyújtott munkája alapján kiérdemelte az elismerést.

 

Asztalosné Szilágyi Gizella –Traumatológia osztály - ápoló

1987 júliusától dolgozik kórházunkban, munkáját segédnővérként kezdte, majd szorgalmának és szakmaszeretetének köszönhetően először érettségit, majd ápolói végzettséget szerzett. Munkáját, feladatait pontosan, példamutatóan, nagy lelkesedéssel végzi. Betegekkel és hozzátartozókkal szemben empatikus, elképesztő optimizmus, bíztatás és jókedv sugárzik belőle. Munkatársaival közvetlen, nyitott, segítőkész.

Betegszeretete, szakdolgozói elhivatottsága az ápolói munkakörben betöltött mindennapjainak alappillére. Kiváló szakmai felkészültsége, széleskörű gyakorlati tapasztalata, pozitív emberi tulajdonságai és a munkához történő hozzáállása egyaránt méltóvá teszik az igazgatói elismerés odaítélésére.

 

Ferenczik Imréné központi sterilizáló – ápoló

1992. augusztus 3. óta dolgozik a Központi Sterilizálóban. Több mint 10 éve a Sterilizáló vezető asszisztens helyettesítési feladatait is ellátja, de a sterilizáló jelenlegi összes dolgozója az Ő segítségével tanult be erre a szakterületre. Munkáját precizitás, pontosság és példamutató igényesség jellemzi, melyet nagy hozzáértéssel, körültekintéssel feletteseinek és közvetlen kollegáinak megelégedésére lát el. A kórház valamennyi szakterület vezető asszisztensével, főnővérével is jó kapcsolatot ápol, a feletteseivel és közvetlen munkatársaival is kiemelkedően jó munkakapcsolatot alakított ki. Lelkiismeretes, megbízható munkatárs. Munkaszervezése kiváló, döntései megalapozottak, határozottak. Szakma szeretete, hatalmas munkabírása, örök optimizmusa követendő és példaértékű lehet mindenki számára, ezért érdemei elismeréséül igazgatói dicséretben részesül.

 

Hercegné Karácson Mária Transzfuziológia, hematológiai szakasszisztens

Hercegné Karácson Mária 1977 augusztusától dolgozik kórházunkban, kezdetben a Sebészet Osztályon, ahol munkahelye mellett felnőtt szakápolói képesítést szerzett. 1982 augusztusától a Transzfuziológiai Osztályon dolgozik, igyekezetének és szorgalmának köszönhetően 1985-ben hematológiai szakasszisztensi végzettséget szerzett. Szakmai tudása és segítőkészsége miatt a véradók és a kollegái is szeretik, munkáját önállóan, magas színvonalon, precízen, lelkiismeretesen végzi. Szívesen vállal és végez plusz feladatokat, megbízható munkatárs, jó közösségi ember.

Több évtizedes munkája elismeréseként Igazgatói dicséretben részesül.

 

A Központi Aneszteziológia szakasszisztensi kollektívának elismerése:

A kollektíva elismerést Kórházunk Aneszteziológiai szakasszisztensi gárdája kapja, az Aneszteziológiai ellátás során mutatott kimagasló szakmai munkáért, helytállásért és emberségért, az igazi csapatként való összetartásért. Aneszteziológiai asszisztenseink igazi csapatmunkában dolgoznak, folyamatosan együttműködve a Központi Műtővel, az Intenzív osztállyal, ill. a kórház más osztályainak orvosaival és szakdolgozóival. Ezen a szakterületen az összedolgozás, az egy irányban való gondolkodás kiemelten fontos. Gyors döntéseket kell hozni, határozottan beavatkozni, s gyorsan cselekedni.  Mivel munkájukat többnyire zárt ajtók mögött végzik a betegek részéről visszajelzéseket, dicséreteket kevésbé kapnak, mégis tevékenységükre az empátia, emberségesség, segíteni akarás a jellemző. Munkájukat magas szakmai igényesség, kimagasló elhivatottság jellemzi. Szakmai ismereteik széleskörűek, fogékonyak az újra, a kihívásokra. Rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken, képzik magukat.

Áldozatos szakmai munkájuk elismeréseként, valamint a kiemelkedő, példamutató, csoportos teljesítményükért részesülnek kitüntetésben.

 

A kórházi szakasszisztensek közül többen kaptak egyéb szervezetektől elismeréseket, díjakat:

Olajos Lajosné vezető dietetikus

Kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységéért 2016. február 22-én a Magyar Ápolók Napja alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szalárdi Borbála szociális munkás

A Szociális Munka Napja alkalmából 2015. november 17-én a szociális munkaterületen végzett kimagasló tevékenységéért Elismerő Oklevelet és ezüst kitűzőt vehetett át.

 

 

 

 

 

 

 

2016. július 2-án a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Hajdú-Bihar Megye Szakdolgozója Díját Bazsó Lászlóné, a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály szakápolója kapta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Semmelweis Oklevelet Szabó Lajosné, a Rendelőintézet kardiológiai szakasszisztense vehette át.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAZDASÁGI IGAZGATÓI kitüntetések, dicséretek, elismerések, melyeket Perge Zoltán gazdasági igazgató adott át:

 

KIVÁLÓ DOLGOZÓ

DINÓK TIBOR

1992. október 1-jétől dolgozik kórházunkban.

Végzettségei:

 • Informatikus mérnök
 • Közgazdász szakmérnök
 • Mérlegképes könyvelő

Programozóként állt munkába intézményünknél.

1995. július 1-jétől Informatikai csoportvezető.

2000. január 11-től Mb. gazdasági osztályvezető - informatikai csoportvezető

2001. február 1-jétől Gazdasági osztályvezető

2003. szeptember 1-jétől Gazdasági osztályvezető, gazdasági igazgatóhelyettes

Fiatalos, energikus temperamentummal vette át 2001-ben a gazdasági osztály vezetését, ahol jól hasznosíthatta a korábbi években szerzett szakmai tapasztalatait, hozzájárult az intézeti készletgazdálkodás és kiegészítő tevékenységek – szállítás, parkfenntartás, leltárellenőrzés – folyamatainak sikeres megszervezéséhez.

Osztályvezetői feladatai mellett a közbeszerzések koordinálásában jelentős szerepet vállal. Több pályázat projekt menedzseri feladatait látta el, a KEOP energia ellátási rendszer fejlesztése, napelemes rendszer kiépítése pályázatok, valamint a TIOP 2.2.6 Eszközfejlesztés a Gróf Tisza István Kórházban pályázat lebonyolítását koordinálta.

A kórházban töltött 24 év munkaviszonya során végig elmondható, hogy munkáját nagy önállósággal, mindig precízen, megbízhatóan és pontosan végezte.

A gazdasági igazgató felterjesztése alapján a Kórház Vezető Testülete Dinók Tibor gazdasági osztályvezetőt KIVÁLÓ DOLGOZÓI ELISMERÉSBEN részesíti.

 

IGAZGATÓI DICSÉRET

GÁL MIHÁLY

1997. november 4-től dolgozik kórházunkban. Tervező-dokumentációs csoportvezető mérnök munkakörben kezdte meg munkáját, majd 2005. július 1-jétől műszaki osztályvezető mérnök. 2011. január 1-jétől műszaki osztályvezető főmérnök.

Végzettségei:

 • Mérnök-informatikus
 • Mérnök-informatikai szakos műszaki tanár
 • Okleveles mérnök informatikus
 • Klinikai/kórházi mérnök

Kórházunkban jelentős beruházások, felújítások történtek, melyek megtervezésében, koordinálásában főmérnökként kiemelkedő szerepet kapott:

 • 2006. évben a Sürgősségi Betegellátó Osztály kialakításával kapcsolatos feladatok ellátása
 • 2007. évben a gázmotor telepítésével kapcsolatos szerződés előkészítése
 • KEOP Energetikai hatékonysági pályázatokban való részvétel
 • 2009. évben Épületgépészeti felújítások, beruházások előkészítése, bonyolítása
 • 2010. évben a TIOP 2.2.4 A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház korszerűsítése c. pályázat műszaki vezetői feladatainak ellátása

Közvetlen munkatársaihoz és valamennyi intézeti dolgozóhoz fűződő jó szándékú, segítőkész kapcsolat kialakítására törekszik.

Széles körű szakmai felkészültség jellemzi, e mellett munkáját nagy odaadással, mindig a folyamatos működés szem előtt tartása mellett végzi.

A gazdasági igazgató felterjesztése alapján a Kórház Vezető Testülete Gál Mihály főmérnököt IGAZGATÓI DICSÉRETBEN részesíti.

 

SZÁSZ PÉTERNÉ

25 éve dolgozik az élelmezésen.

Kisegítőként dolgozott két évtizedig, de minden szakmával kapcsolatos dologra nyitott, érdeklődő volt. Munka mellett szakács képesítést szerzett, ám sokáig nem volt lehetősége előrébb lépni. 2011-ben nyugdíjba vonulás miatt megüresedett szakács állásra kinevezést nyert. munkáját becsülettel, szakértelemmel, megfelelő minőségben végzi. Rugalmas, megbízható munkaerő. Problémamegoldó készsége napi szinten elengedhetetlen.  Lelkiismeretesen vigyáz a diéták szakszerű előállítására, majd azok megfelelő helyre történő kiosztására. Szókimondó, őszinte, véleményét egyenesen közli, ami nem mindig népszerű, de hosszú távon kifizetődő. Ismeri, és betartja az előírásokat, ügyel a higiéniára. Figyelme mindenre kiterjed.

Az elmúlt 25 év alatt probléma Vele szemben semmilyen téren nem merült fel.

A gazdasági igazgató javaslata alapján a Kórház Vezető Testülete Szász Péternét IGAZGATÓI DICSÉRETBEN részesíti.

 

CUCIN GYULÁNÉ

1989 októberében kezdett dolgozni a kórház akkori Tüdőosztályán. Már a kezdeti időben megmutatkozott munkaszeretete és a munka iránti tisztelete.

Hosszú évek után átkerült a Krónikus belgyógyászat „A” részlegére. A közvetlen kollegáival és a központi takarítószolgálat többi takarítónőivel jó a kapcsolata, sokakkal baráti. Az osztály főnővérei, nővérei, orvosai és a betegek is nagyon kedvelik. Magánéleti nehézségei ellenére vidám, jókedvű.

Plusz feladatokat szívesen vállal, felettese és az igazgatói mindig számíthatnak rá.

Egy-egy új dolgozó betanulását segíti, szakmailag támogatja, beilleszkedését egyengeti.

Munkáját precizitás, kimagasló teljesítmény jellemzi.

A gazdasági igazgató javaslata alapján a Kórház Vezető Testülete Cucin Gyulánét IGAZGATÓI DICSÉRETBEN részesíti.

 

MŰSZAKI OSZTÁLY

Az elmúlt időszakban Európai Uniós és vis maior támogatások révén a kórház több fejlesztésben részesült. A beruházások és felújítások a műszaki osztály részéről a mindennapos üzemeltetési feladatok mellett jelentős erőfeszítéseket igényeltek, ezeket az osztály gyorsan és hatékonyan oldotta meg. Köszönjük a Műszaki Osztály dolgozóinak, hogy a néha hirtelen jelentkező, azonnal megoldandó feladatok mellett az időszakos karbantartási és hibaelhárítási munkálatok is megtörténtek. Az elmúlt időszakban a Kórház területén végzett átalakítások (CT helyiség, onkológia gondozó, sebészet és traumatológia, mozgásszervi osztályok költözése, a régi műtó átalakítása, az aneszteziológiai ügyeleti helyiség kialakítása és számos más, kisebb, nagyobb, de lelkiismeretesen elvégzett munka köszönhető nekik.

A gazdasági igazgató javaslata alapján a Kórház Vezető Testülete a Műszaki Osztály munkatársi közösségét ELISMERŐ OKLEVÉLLEL jutalmazza.

Gratulálunk a kitüntetett, előléptetett dolgozóknak, és kívánunk mindenkinek sok sikert és jó egészséget további áldozatos munkájához.

You have no rights to post comments