artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

2024. május 26. vasárnap

Katalin Motel és Étterem

Berettyóújfalu, Király-Hágó u. 22.

06 (54) 401-537

06 (20) 421-9411

HETI MENÜ ÉS ÉTLAP

"Szinte hihetetlen, mennyire gyorsan telik az idő. Az ember el sem hiszi, hogy ismét véget ért egy esztendő. Bár ezzel azt hiszem nem vagyok egyedül. Felgyorsult világunkban egyre kevesebb idő jut mindenre, úgy érezzük egyre többet dolgozunk, mégsem jut idő semmire. Időről időre meg kell állnunk számvetést készíteni. Az év vége épp alkalmas időszak arra, hogy egyrészt visszaidézzük az óesztendő történéseit, másrészt előre tekintsünk, mit is várhatunk az új évtől." - Muraközi István, Berettyóújfalu polgármesterének évértékelőjét olvashatják.

Ha visszatekintünk 2018-ra és röviden kellene jellemeznünk az óévet, azt mondhatnánk városunk szempontjából nyugodt, kiszámítható, biztonságos és gyarapodó esztendőt hagyunk magunk mögött.

Nyugodt, hisz városunk továbbra is a béke szigete, köszönhetően a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság és a Polgárőrség állományának. A város közbiztonsági helyzete stabil, évek óta csökken a bűncselekmények száma, a felderítés ellenben javul. Ehhez a közbiztonsági helyzethez hozzájárult az önkormányzat is, hisz –saját forrásból- térfigyelő kamerarendszert állítottunk szolgálatba a város legforgalmasabb pontjain. 2019-ben tovább bővítjük a rendszert és a frekventált közterületeink bekamerázásával megpróbáljuk megőrízni megújított tereink állapotát.

Kiszámítható, mert Berettyóújfalu költségvetése biztos lábakon áll. Bevételeink arányban állnak kiadásainkkal. Évek óta azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy csak azt a kiadást tervezzük be költségvetésünkbe, amelyhez a bevétel rendelkezésre áll. Tudjuk, hogy ez nem volt mindig így, évekig adósság-tengerben úsztunk, kockáztatva városunk jövőjét. Ezzel szakítottunk és most már a 2014 óta tartó ciklusra igaz az tény, hogy a városnak nincs 60 napon túli tartozása. Minden intézményünk biztonágosan működik, kiszámíthatóan áll a lakosság szolgálatában. Fontos, hogy továbbra is több száz családnak tudtunk segíteni 2018-ban. Szociális kiadásaink meghaladták a 100 millió forintot, ez az összeg is évről évre emelkedik.

Biztonságos, mert a kormány fontosnak tartja a magyar emberek védelmét, és továbbra is megvéd minket a migráció okozta kockázatoktól. Hozzájárult ehhez Berettyóújfalu is, hisz a 2016-os népszavazáson egyértelmű választ adtunk, arra, hogy nem kérünk a bevándorlásból, nekünk az itt élők biztonsága az első.

Gyarapodó, hisz ebben az évben már láthatjuk a fejlesztések eredményeit. Talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a rendszerváltás utáni időszak legsikeresebb ciklusának végéhez közeledünk. A 2014-2020-as fejlesztési ciklus uniós forrásaiból városunk több mint 3 milliárd forint támogatáshoz jutott. Ennek köszönhetően megvalósulhatott a felnőtt háziorvosi rendelő felújítása, 100 millió forint összegben. Megújult a Gyermekkert valamint a Széchenyi tagóvoda és teljesen új épületet kapott a Radnóti utcán lévő Székhely óvoda, mintegy 300 millió forintból. Ebben az évben újraindítottuk a helyijáratot, és elindult a „Zöld Város” projekt megvalósítása is, melynek keretében befejeződött a Kabos Endre Városi Sportcsarnok energetikai felújítása, elkezdődött a Népliget, a Vörösmarty tér, illetve a József Attila lakótelep parkjának átépítése is.

Büszkén mondhatjuk, hogy városunk több mint 1 milliárd forint támogatást kapott a Magyar Kormánytól a Bihar Termálliget gyógyászati fejlesztésére, melyhez már a támogatói szerződés is aláírásra került. A szükséges 190 millió forintos önerőhöz megkaptuk a kormányzati engedélyt és az óév utolsó napjaiban a hitelszerződést is aláírtuk. Örömteli, hogy egy INTERREG-es pályázaton további 880 ezer Euró támogatást nyertünk el eszközbeszerzésre, így elmondhatjuk, hogy közel 1,5 milliárd forintból újul meg a fürdőnk.

De említésreméltó az is, hogy nem csak az önkormányzat, hanem mások is kiveszik a részüket Berettyóújfalu és a térség fejlesztéséből. Ezek közül a fejlesztések közül is kiemelkedik az M35-ös és M4-es autópályák elkészülte, melyre –túlzás nélkül állítható- évtizedek óta várt minden bihari ember. Az autópálya-építés mellett fontos állami beruházás volt a 47-es számú főút városon átkelő szakaszának felújítása. Ezt a beruházást „egy cseppet” beárnyékolja a Berettyó híd rekonstrukciójának lassúsága, de a város polgárai hatalmas türelemmel várták ki annak elkészültét, bízva abban, hogy a 2019-ben esedékes további fejlesztés nem kerül majd ennyi időbe. További állami beruházás lesz még a Berettyóújfalut Tépével összekötő kerékpárút megépítése, több mint 1 milliárd forintból. Ezzel újabb 10 kilométerrel növekszik a városhoz kapcsolódó kerékpárutak hossza, növelve a város turisztikai vonzerejét.

Jó látni, hogy nemcsak az önkormányzat, hanem más intézményfenntartók is fontosnak tartják az oktatási intézmények korszerűsítését. A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum felújíttatta a Bessenyei György Szakgimnázium, valamint az Eötvös József Szakképző Intézet épületeit, a Református Egyházkerület teljesen felújította a fenntartásában működő Diószegi Kiss István Református Iskola épületét. Ide tartozik, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület 150 millió forintot biztosít a Berettyóújfalui Református Egyházközségnek templomának felújítására, illetve a Berettyószentmártoni Református Egyházközségnek 75 millió forintot gyülekezeti terem építésére. Az egyházkerület 60 miilió forintért megvásárolta az önkormányzattól a volt kertészet területét, ahol új óvodát épít. A Berettyóújfalui Tankerületi Központ pedig rövidesen vadonatúj zeneiskolát épít a Széchenyi István Tagiskola udvarán.

A Gróf Tisza István Kórházban is folyamatosak a fejlesztések, jelenleg a szakrendelő épületenergetikai felújítása zajlik, de hamarosan elkészülnek a BV. Egészségügyi Központ tervei. A beruházás 2019-ben kezdődik és várhatóan 2020-ban fejeződik be. Az intézménybe már 2019-ben elkezdik a munkaerő toborzását, melynek eredményeképpen közel 200 munkavállaló talál biztos munkahelyet és megélhetést városunkban.

2019-ben tovább folytatódnak a fejlesztések városunkban, folynak a „Zöld Város „ projekt kivitelezési munkálatai, elkezdjük a vásárcsarnok építését is a piacon. Ehhez kapcsolódó jó hír, hogy újabb pályázatot nyertünk testvérvárosunkkal Marghittával közösen, a piac további fejlesztésére. Elkedődik a kerékpárút építése is 340 millió forintból, illetve hozzálátunk az Ipari Park építéséhez és a régi fejlújításához 600 millió forintból. Elindul a Bihari Múzeum rekonstrukciója és -TOP forrás valamint kormányzati segítséggel- megújulhat a Zsinagóga épülete is. A fent említett beruházásoknak a befejezése 2019-ben várható, kivéve a Bihar Termálliget fejlesztését, amely átcsúszhat 2020-ra. Ha mindez megvalósul elmondhatjuk, hogy Bihar és benne Berettyóújfalu talán csak a Trianon utáni időszakhoz mérhető fejlesztésen megy keresztül, biztos megélhetést nyújtva az itt lakóknak.

Az elkövetkező időszak legfontosabb feladata pedig az lesz, hogy mindenki nyertesnek érezhesse magát. A célunk az, hogy Berettyóújfalu igazi otthona legyen minden dolgozni akaró, családját tisztelő, a gyermekeket szertő, az időseket gondozó polgártársunknak. Ennek érdekében 2019-ben folyamatos konzultációt folytatunk az itt élőkkel. Tematikus formában meghívjuk és konferenciákat tartunk a fiatalok, a nagycsaládosok, a nyugdíjasok és a vállalkozók körében. Szeretnénk megismerni, ők hogyan képzelik el Berettyóújfalu jövőjét. Ennek érdekében hirdetünk 2019-ben pályázatot „Az én Berettyóújfalum” címen. Ennek részleteiről hamarosan beszámolunk!

A családok és a fiatalok helyben maradása döntő fontosságú a város jövője szempontjából. Ennek érdekében számos családbarát intézkedést vezettünk be 2018-ban. Fecske-lakásokat, inkubátor házat építünk ösztönözve az ittmaradást. A magyar kormányhoz hasonlóan mi is biztosak vagyunk abban, hogy megmaradásunk záloga a helyben születendő gyermekek száma. Akkor maradunk fenn, ha kellő számú gyermek születik városunkban. Ezért fogjuk  megkérdezni a családosokat arról, hogyan tudunk segíteni nekik a későbbiekben. De ugyanígy fontos megkérdezni a fiatalokat is, ők milyen városban szeretnének élni 10-20 év múlva. Fontos az ő véleményük is, remélem sokan megosztják majd velünk.

Szeretnénk kikérni az idősek véleményét is, az ő javaslataik mindig megszívlelendőek számunkra, hisz nekik köszönhetjük hazánkat, városunk mostani állapotát. Igyekszünk meghálálni gondoskodásukat azzal hogy mi is odafigyelünk rájuk. És végül, de nem utolsó sorban párbeszédet kivánunk folytatni a vállalkozókkal, befektetőkkel. Ők tudják megteremteni annak a lehetőségét, hogy minél több itt élőnek legyen munkája, jövedelme, amiből el tudja tartani a családját.

Ezek után, és csak ezek után tudjuk elkészíteni a következő ciklus terveit, melyet a választók elé tárunk, hisz csak így tudunk hiteles programmal a helyben élők elé állni, mit is kivánunk tenni szeretett városunkért és az itt élőkért.

A jövőbeni tervekről, célokról az évértékelő második részéből értesülhetnek hamarosan.

 

You have no rights to post comments