artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

Magyarország Kormánya és a helyi önkormányzatok egyaránt nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a közösségi célokat szolgáló, értékteremtő tevékenységet folytató civil szervezetek munkáját a lehető legtöbb eszközzel támogassák. Az ezzel összefüggésben jelenleg meglévő pályázati rendszerekről, valamint a szűkebb térségünkben aktuális tapasztalatokról tartott sajtótájékoztatót 2018. március 23-án Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő és Tirts Tamás, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő főigazgató-helyettese.

A sajtótájékoztatón az alábbiak hangzottak el:

Berettyóújfaluban és a választókerület településein nagyszámú társadalmi szervezet – egyesület és alapítvány – működik. Ezek közül egyre többen veszik ki a részüket a különböző közfeladatok ellátásából, akár formálisan, akár önkéntesen.

A most zajló időszakban, amikor a civil szervezetek jó része több irányból is nyomás nehezedik – elsősorban az „álcivilek” miatt vagy éppen közvetlenül általuk. Fontos kiemelni, hogy – ahogy március 15-én is hangsúlyoztam – a valódi értéket teremtő, közösséget szolgáló szervezeteket támogatni kell.

A különböző szakmai, szabadidős vagy éppen sporttevékenységek végzése mellet hihetetlenül nagy szerepük van a közösségépítésben, egy-egy település, vagy egy vidék helyi identitásának a megerősítésében.

Itt is érvényesülni tud a három szint:

1. Helyi önkormányzatok – Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata évente 2-szer hirdet pályázatot, Berettyóújfalu önkormányzata pedig ilyenkor év elején pályáztat ki saját erejéből 15 millió forintot a helyben tevékenykedő civileknek. Ez utóbbi pl. 2017-ben 50 nyertes helyi pályázatot jelentett.

A Berettyóújfalu Város Önkormányzata által eddig elnyert európai uniós pályázatok jelentős része érinti a városban működő civil közösségek életét is. A kerékpárút-hálózat, az új vagy megújuló közösségi színterek (sportcsarnok, zsinagóga, múzeum stb.), vagy éppen a fürdőfejlesztés mellett több pályázat kimondottan a civil szervezetekkel együttműködésben, az ő hosszú távú érdekeiket és működésüket szem előtt tartva került benyújtásra:

  • TOP-2.1.1-16-HB – Barnamezős területek fejlesztése – a Civil Udvar épületeinek részleges felújítása 75 millió forint értékben.
  • TOP-7.11-16 (CLLD) – kulturális, közösségi terek infrastrukturális fejlesztése kiemelt fejlesztések, valamint helyi szervezetek szakmai támogatása – a következő két évben meghirdetésre kerülő nyilvános pályázatok keretében – 250 millió forint értékben.

2. Hazai forrású országos pályázatok

A Nemzeti Együttműködési Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, határon túli kapcsolatok erősítésére pedig (Biharban ez kiemelten fontos) a Bethlen Gábor Alap jelenik meg rendre támogatóként a vk. települési civiljeinek életében. Ezekből aztán olyan kapcsolatok alakulnak ki, olyan rendezvények, kiadványok valósulnak meg, melyek hiánypótlóak ezekben a kisközösségekben.

3. Európai uniós források felhasználása

Szinén utalás március 15-ére: úgy hasznosítottuk és hasznosítjuk a közös piac erőforrásait, hogy nem engedtük magunkat térdre kényszeríteni. Ennek pedig a civilek nagyon fontos letéteményesei. Másokkal ellentétben az európai uniós forrásokra nem adományként és nem zsoldként tekintünk, hisz a különböző európai fejlesztési alapokat nem ajándékba osztogatják, bármennyire is így tekintenek erre sokan.

Azt kell megállapítanunk, hogy a helyi civil társadalom nagyon jól megtanulta ezeknek a forrásoknak a kezelését. Nagy az aktivitás az igénylésben, és egyre magasabb az elnyert és szabályosan megfalósított pályázatok aránya.

A jelenlegi fejlesztési ciklusban elindult Emberi Erőforrás Operatív Programban van a legtöbb közvetlen lehetősége a civil szervezeteknek. Az ebben megjelent konstrukciók az iskolarendszeren kívüli oktatás és képzés, a kultúra, a közösségépítés, a szociális ellátások és felzárkóztatás, a sport és szabadidős tevékenységek területén nyújt támogatást a különböző tevékenységekhez.

A Berettyóújfalu központú választókerület tekintetében eddig 22 településen összesen 31 egyesületi vagy alapítványi pályázat nyert támogatást, és ezek összértéke megközelíti a 814 millió forintot.

Néhány kiemelés:

  • Közösségi tevékenységek, helyi programok – átlagban 20 millió forint pályázónként: 14 db projekt
  • Tanoda programok (felzárkóztatás) – egyenként 30 millió forintért – Komádi, Körösszakál, Biharnagybajom, Zsáka, Csökmő Berekböszörmény, Berettyóújfalu
  • Határon túli kapcsolatok általi kulturális együttműködések – ún. „transznacionális együttműködés” – 2 önálló pályázat összesen 100 millió forint értékben (a két berettyóújfalui népfőiskola), illetve egy országos programban partnerként (15 m Ft – Bihari Népművészeti Egyesület).

A települési önkormányzatok által elnyert egyéb operatív programok (elsősorban a TOP-os fejlesztések), a központi vagy helyi költségvetési szervek (köznevelési, szociális, kulturális intézmények) pályázati programjaiból pedig meg sem lehet becsülni a civil közösségek követlen vagy közvetett részesedését.

Az elvünk az, hogy az erős Európát az erős nemzetek, az erős nemzeteket pedig az erős helyi közösségek képesek megtartani.

You have no rights to post comments