artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

Elkészült Berettyóújfalu város 2018. évi költségvetésének tervezete, melynek elfogadásáról a Képviselő-testület február 22-i ülésén dönt. A jogszabályi határidőket követve az önkormányzat szakbizottságai első olvasatban már véleményezték a rendelettervezetet, és valamennyien egyöntetűen támogatták az abban foglaltakat.

Az önkormányzati feladatrendszer, az állam és a települések közötti munkamegosztás átszervezése óta az idei a legmagasabb összegű költségvetése városunknak, számszerűsítve 4.941.770.275 forint főösszeggel. Köszönhető ez eddig több mint 3 milliárd forint értékben elnyert pályázati támogatásoknak. Ezek miatt is nevezhető 2018 – ahogy már korábban fogalmaztunk – a bővülés és a gyarapodás évének. A fejlesztések mellett pedig rendkívül fontos, hogy további 2 milliárd forint a stabil, fenntartható működés és településüzemeltetés feladataira tudjuk fordítani. Arányait tekintve tehát a teljes költségvetési főösszeg 60%-át a felhalmozási jellegű kiadások teszik ki.

A kiadások között – a finanszírozhatóság biztosítása mellett – majd minden elem növekedett. Ezek között az egyik legfontosabb a szociális ellátásokra fordítható keret 15 millió forinttal történő bővítése. A lakossági észrevételek – és természetesen a saját tapasztalataink – alapján 21 millió forinttal emeltük meg a belterületi utak javítására és építésére felhasználható keretet, így erre idén összesen 106 millió forint áll rendelkezésre. Ezzel is összefüggésben pedig a bel- és csapadékvíz-elvezető csatornahálózat karbantartási költségkeretét 2 millió forinttal, 22 millió forintra növeltük. Az előre nem látható kiadások fedezetéül pedig 43 millió forint összegű tartalékkeretet alakítottunk ki.

A költségvetés összeállításakor az volt a törekvésünk, hogy a fejlesztési források minél hatékonyabb felhasználása mellett feszes, fegyelmezett gazdálkodással biztosítani tudjuk az önkormányzat, az önkormányzati feladatellátók biztonságos működését, valamint minél inkább hozzá tudjunk járulni az itt élők komfortérzetének javításához, a városban működő közösségek tevékenységeihez.

Muraközi István
polgármester

You have no rights to post comments