artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

Hagyományunkat folytatva, a 2017-es év végén megkértük Muraközi Istvánt, Berettyóújfalu város polgármesterét, hogy értékelje az elmúlt esztendőt, ossza meg olvasóinkkal tapasztalatait, az elért eredményeket, valamint vázolja fel az elkövetkezendő év céljait, feladatait, megvalósítandó terveit. 

Engedje meg polgármester úr, hogy először arról a városunkban terjedő híresztelésről kérdezzem, miszerint Ön indul Dr. Vitányi István helyett a 2018-as országgyűlési választáson?

Magam is halottam ezt a minden alapot nélkülöző pletykát. Jól mutatja, hogy az ellenzék hiteles személyek és hiteles politika helyett csak az álhírek terjesztésében és a zavarkeltésben tud „eredményeket” felmutatni, így próbál ellentéteket szítani a polgári, keresztény oldalon álló emberek között.

Természetesen ennek semmi alapja sincs, már csak azért sem, mert a 2014–2018-as ciklus Berettyóújfalu és a választókörzethez tartozó további 40 település életében a rendszerváltozást követő időszak legsikeresebbje volt. Hisz ebben a ciklusban a települések már hitelek nélkül, a feladataikra koncentrálva dolgozhattak a mindennapokban. Ráadásul közel 12 milliárd forint pályázati pénz áramlik a térségbe, javítva a települések infrastruktúráját, a szolgáltatások polgarmester1minőségét és az itt élők életminőségét.

Éppen ezért a FIDESZ helyi szervezetei egyhangúlag Dr. Vitányi Istvánt jelölték arra, hogy ismét Ő méresse meg magát a tavasszal esedékes országgyűlési választáson. A végső döntést pedig a FIDESZ országos választmánya fogja meghozni január 16-i ülésén. Én pedig – eskümhöz híven – megpróbálom legjobb tudásom szerint továbbra is vezetni Berettyóújfalut.

Túl vagyunk egy helyi népszavazáson, a városban építendő börtönkórház ügyében, amely nem kis vitát váltott ki a lakosság körében. Hogy áll most ez a kérdés?

Valóban komoly – személyeskedésig fajuló – viták voltak ebben a kérdésben. Ha egy kicsit távolabbról – ha úgy tetszik, objektíven – vizsgáljuk az ügyet, elmondható, hogy akár „szerencsésnek” is mondható egy település, ha a legnagyobb vitát kiváltó döntése egy közel 5 milliárdos fejlesztés, amely – nem mellesleg – 200 új munkahelyet teremt.

Nem arról volt szó, hogy üzemet, gyárat kell bezárni, nem arról volt szó, hogy új adónemet kell bevezetni, hanem egy olyan egészségügyi fejlesztés valósul meg, amely – többek között – a térség valamennyi polgárának javítani fogja az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését.

A vitában szerepet játszó személyek esetében pedig – akik közül sokan nem is élnek Berettyóújfaluban – jól láthatóan számos egyéni politikai ambíció, vagy az azokból táplálkozó tudatos hangulatkeltés húzódik meg a háttérben. A helyzet jelenlegi állása szerint a közbeszerzésen nyertes tervező elkezdte az egészségügyi központ tervezését, erről a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága levélben tájékoztatott, mely levelet minden helyi képviselőhöz eljuttattam. A jövő év elején a szabályozási tervet érintően, illetve a megvalósulási helyszínt biztosító ingatlan vonatkozásában még a testület elé kerül az ügy.

A továbbiakban – a terület átadásáról szóló szerződés aláírását követően – az állam fog rendelkezni a terület felett, így a megvalósulás időbeli kérdéseiről már a beruházó tud pontosabb válaszokat adni. Ugyanakkor a kórházat érintő gépek, eszközök beszerzése már ebben az évben elkezdődik, így ezek remélhetőleg minél hamarabb a bihari emberek szolgálatába állhatnak.

Most persze egy konkrét beruházásról beszélünk, ám érdemesebb tágabb kontextusba helyezni a dolgot. Berettyóújfalu sokat próbál azért tenni, hogy ne legyen ránk továbbra is jellemző,a térségre vonatkozóan sokat idézett „elmaradott, hátrányos helyzetű” jelző. Azért építünk új ipari parkot, inkubátorházat és fecskelakásokat, hogy felhívjuk magunkra a gazdasági szereplők figyelmét.

Egy éven belül megépül az M35 autópálya városunkig, addig nekünk készen kell állni arra, hogy fogadjuk a „tőkét”, az idetelepülő vállalkozásokat. Én azt szeretném, ha Berettyóújfalu egy dinamikus, nyitott, innovatív városként „égne” be az emberek memóriájába. Ezt hátráltatja, ha mindent „zsigerből” elutasítunk. Ha ezt látják a befektetők, akkor nagy ívben el fognak minket kerülni, és akkor továbbra sem tudunk kitörni a leszakadó, határ-menti kisvárosi szerepkörből.

kozmeghallgatas20171kozmeghallgatas20173

Polgármester úr, ha visszatekint a 2017-es évre, az elvégzett feladatok és elért eredmények tükrében, véleménye szerint milyen évet zártunk?

Ha visszaemlékezünk 2017-re, mindenekelőtt vessünk egy párhuzamos pillantást az év elejére és az év végére. Ugyanis az év elején tudtuk kivezetni Berettyóújfaluban a fizető parkolási rendszert, ezzel a döntéssel újra ingyenesen használhatjuk a város valamennyi parkolóját. Év végére pedig – mintegy a város karácsonyfája alá téve – újra bevezetésre kerül a helyi járatú buszközlekedés városunkban. Ez mintegy keretbe foglalja Berettyóújfalu elmúlt évét.

Jól látható, mekkora utat is tettünk meg az elmúlt években, indulva onnan, hogy fuldokoltunk az adósságban, alig győztük fizetni hiteleinket, mára pedig mindez csak rossz álomnak tűnik. A kormány ugyanis 4,2 milliárd forintnyi hiteltől szabadította meg városunkat és 2010 óta 1,5 milliárd forintnyi támogatással segített minket abban, hogy szállítói tarozásainkat is jelentősen csökkentsük. Ez azonban még nem lett volna elegendő, mondhatnánk, ez szükséges volt, de nem elégséges. Ehhez kellettek a mi saját döntéseink, fegyelmezett gazdálkodásunk, az emelkedő adóbevételek, tehát az, hogy mindez fenntartható legyen. Ennek eredményeképpen elmondhatjuk, hogy immár egész évben nem volt 60 napon túli tartozásunk.

A kormány támogatásán kívül kellett mindehhez a város gazdasági erejének növekedése. Ez köszönhető a városban működő cégek, vállalkozások évről-évre növekvő iparűzési adó befizetéseinek. Mindez azért is fontos, mert átalakult az önkormányzati rendszer finanszírozása. Az állam – a feladatfinanszírozás keretében – támogatja a kötelező feladatainkat. Ez alapvetően nevelési, oktatási, gyermekétkeztetési, szociális és közművelődési igazgatási feladatokat takar.

Az ezeken felüli – önként vállalt – feladatainkat döntően saját forrásból kell finanszíroznunk. Ide tartozik a sport- és kulturális egyesületek és más civil szervezetek támogatása. Teljes mértékben saját erőből kell finanszíroznunk szociális jellegű kiadásainkat. Ez éves szinten 70 millió forint. Ebből tudunk települési támogatást, gyógyszer- és tanszertámogatást nyújtani közel 1500 családnak, több mint 700 családnak pedig lakhatási támogatást. Ebből tudjuk ingyenessé tenni a 75 év felettieknek a hulladékszállítást, illetve támogatást nyújtani a fiatal pároknak első lakásuk megszerzéséhez, amelynek összege 2017-től 500 ezer forintra nőtt. Ezen kívül segítjük a rászorulókat abban is, hogy 80 családot szociális, 8 családot pedig piaci alapú bérlakáshoz juttatunk.

kozmeghallgatas20179kozmeghallgatas201710

Ezeken a kiadásokon kívül valamennyi kisebb-nagyobb fejlesztésünket is saját forrásból kellett finanszíroznunk. Ezek között szerepel a polgármesteri hivatal, valamint a Nadányi Zoltán Művelődési Ház belső rekonstrukciója, továbbá újabb 7 utca magasabb szintű felújítása is megtörtént. Ezen kívül – a képviselők javaslatai alapján – több kilométer járdát, illetve 2 újabb zöld pihenőpontot építettünk.

Parkolókat alakítottunk ki az egykori BMSE-pálya helyén. Megújítottuk az I. világháborús emlékművet és az országzászlót. Bővítettük a város forgalmasabb pontjain a térfigyelő kamerarendszert, közel 10 millió forintból. Térkövezésre is sor került az elmúlt évben, a piac keleti oldalán, valamint a József Attila lakótelep B épülete előtt.

A város által beadott, fejlesztéseket célzó pályázatokkal kapcsolatban milyen eredményekről lehet beszámolni? Milyen év lesz 2018 Berettyóújfalu életében?

Lassan összegezhetjük az eddig elért eredményeinket. Összességében elmondható, eddig páratlan szériában vagyunk, ugyanis valamennyi beadott pályázatunk nyert, ráadásul a teljes megpályázott összegekre nyertünk támogatást. Ez az elkövetkező években az év végi adatok alapján közel 4 milliárd forint összegű fejlesztést jelent Berettyóújfaluban.

kozmeghallgatas20174kozmeghallgatas20177

Erre időben fel kellett készülnünk, el kellett készíteni a pályázatokat, terveket, hatástanulmányokat, ráadásul mindezt megelőlegezve, azaz anyagilag is jó előre tartalékolnunk kellett. De megérte, hála a Megyei Fejlesztési Ügynökség, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársainak. Köszönjük a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat képviselőinek, a tervezőknek és természetesen az országgyűlési képviselőnknek, aki végig segítette a pályázatainkat.

A pályázatok nagy részének megvalósítása a 2018-as évben várható, sőt néhány átcsúszik 2019-re is. Most készítjük a kiviteli terveket, melyek szükségesek a közbeszerzések lefolytatásához, és ezeket követően kerülhet sor a kivitelezésre. Hatalmas munka áll előttünk, de azt hiszem, a végeredményt látva mindenki azt fogja mondani, hogy megérte, hisz városunk soha nem látott fejlődésen fog keresztülmenni. Ennek első bizonyítéka a Felnőtt Háziorvosi Rendelő, amely 100 millió forintból újult meg. Két óvoda épületének felújítása már 2017 nyarán befejeződött, jelenleg egy vadonatúj óvoda építése zajlik a Radnóti utcán, mely nyárra készül el. Persze ez a sok építkezés, felújítás nem kevés bosszúságot fog okozni a kivitelezés során, ehhez kérjük a városlakók türelmét és megértését.

kozmeghallgatas20175kozmeghallgatas20176

Ha 2017-et a FELKÉSZÜLÉS évének neveztük, akkor 2018 feltétlenül a GYARAPODÁS éve lesz. Mondom ezt nemcsak az előbb említett pályázatok miatt, hanem azért is, mert Berettyóújfalu az elmúlt évtizedek gyakorlatától eltérően nem elad, hanem vesz. Eddig ugyanis a költségvetés hiányának csökkentéséhez elengedhetetlenül szükség volt azokra a bevételekre, amelyek a város egy-egy értékesebb területének, épületének eladásból realizálódott. Ma már eljutottunk oda, hogy csak az elmúlt évben több tízmillió forintot fordítottunk ingatlanvásárlásra, ezzel növelve a város vagyonát.

Meg kell említenem a Nadányi Zoltán Művelődési Ház melletti parkoló-terület és a volt Ruhaipari Szövetkezet előtti terület megvásárlását. 4 családi házat vásároltunk a tavalyi évben. Visszavásároltuk a volt szovjet katonai repülőtér felé vezető út egy részét. Erre azért volt szükség, hogy a jelenleg bérbe adott – de az önkormányzat tulajdonában lévő – 30 hektáros terület megközelítésének biztosításával növelhessük annak értékét. Ez a terület ugyanis kikerült a NATURA 2000 besorolás alól, így egy rendkívül fontos tartaléka lehet a gazdasági terjeszkedésnek.

kozmeghallgatas20172kozmeghallgatas20178

Jól látható tehát, hogy a növekvő bevételeinkkel megpróbálunk jól sáfárkodni. Nemcsak intézményeink, hivatalunk biztonságos működtetése fontos számunkra, hanem az itt élők életkörülményeinek javítása és a stabil jövő megteremtése is. Erre kértünk bizalmat, erre kaptunk felhatalmazást, ezt a munkát kívánjuk folytatni, még ha ez nem is megy viták nélkül.

A polgármesteri beszámoló a Berettyóújfalu város területén megvalósult és tervezett beruházásokról ITT letölthető PowerPoint formátumban.

Reméljük, az olvasók is úgy gondolják, hogy az a bizonyos pohár, ami eddig félig üresnek tűnt, egyre inkább félig tele lesz, és hamarosan egyre többen részesülhetnek a fejlődés eredményeiből. Addig is türelmet, kitartást és sikerekben, eredményekben gazdag új esztendőt kívánok a Berettyóhír valamennyi olvasójának.

You have no rights to post comments