artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

Főbb közlekedési szabályok és szankciók Romániában.

A romániai közúti közlekedés néhány fontos szabályával, valamint a hatályos szankciórendszerrel kapcsolatban az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság egy szóróanyagot készített „Hasznos tanácsok a Romániában történő közúti közlekedéshez” címmel. A kiadvány két oldalas, ennek megfelelően csak röviden, kivonatosan képes bemutatni a romániai szabályozási hátteret, és a szabályszegés esetén várható szankciókat, felhívva a figyelmet a legfőbb sajátosságokra.

Ugyanakkor felmerült az igény arra vonatkozóan, hogy a hatályos romániai szabályozást ennél szélesebb körűen, lényegesen több információt tartalmazva is ismertessük. Erről szól ez a cikk.

Az ORFK-OBB kiadványához, valamint cikkünkhöz a szakmai-jogi hátteret és az információkat a román közlekedésrendészet szolgáltatta, az írás napján hatályos romániai szabályozás alapján. Utóbbiakkal kapcsolatban megjegyzésre szorul, hogy azok esetenként jelentősen eltérnek a magyar szabályoktól, gyakran szigorúbbak annál, hiszen a vezetői engedély helyszíni elvételének, valamint a vezetés jogosultság ideiglenes elvesztésének az esetei Romániában szélesebb körűek.

Kijelenthető, hogy Romániában az alapvető közúti közlekedési szabályok megegyeznek a magyarországi előírásokkal. Ennek alapja az, hogy mindkét ország csatlakozott az 1969. évi Bécsi Egyezményekhez, melyek a közúti közlekedési szabályokkal és jelzésekkel kapcsolatban adtak ki, és amelyet valamennyi európai ország számára aláírásra megnyitottak.

A két országban a sebességhatárok alapvetően megegyeznek. Azaz személygépkocsival közlekedve a megengedett sebesség felső határa – ha tábla jelzéséből más nem következik - lakott területen belül 50 km/h, autóúton és nemzetközi (E) útvonalon 110 km/h, autópályán 130 km/h, míg lakott területen kívül egyéb úton 90 km/h. Amennyiben a gépkocsihoz utánfutót csatolnak, abban az esetben lakott területen kívül az érvényes sebességhatár 10 km/h-val lesz alacsonyabb az utánfutót nem vontató járművekhez képest.

Fontos szabály – és ez különbség a magyar előírásokhoz képest – hogy az egy évnél kevesebb vezetési gyakorlattal rendelkező személyek esetében lakott területen kívül a sebességhatár 20 km/h-val alacsonyabb, mint az adott gépjármű kategóriára vonatkozó megengedett legnagyobb sebesség.

Romániában is létezik büntető pontrendszer, és a szabályszegők különböző szankciókra számíthatnak. Keleti szomszédunknál az egyes közúti közlekedési szabályszegésekért kiszabható büntetőpontok száma összhangban van az alkalmazott szankciókkal, azaz a közlekedésbiztonságra súlyos veszélyt jelentő szabálysértések esetén több pontot szabnak ki és szigorúbb büntetést alkalmaznak, mint enyhébb jogsértések esetén. A hatályos román jogszabály az elkövetett jogsértések tekintetében öt szankcióosztályt állapít meg, amelyen belül – a besorolástól függően – 2-től 100-ig terjedő büntetőpontot szabnak ki. Egy büntetőpont a Romániában érvényes minimális bruttó alapbér 10%-ának felel meg.

Az I-IV. szankcióosztály a természetes személyek, míg az V. szankcióosztály a jogi személyek által elkövetett közúti szabályszegéseket tartalmazzák. Ennek megfelelően a következőkben az I-IV. szankcióosztályokba sorolt jogsértéseket ismertetjük, hiszen a Romániába látogató magyar állampolgárok jellemzően természetes személyként közlekednek az utakon, kiragadva a legjellemzőbb és leggyakoribb eseményeket.

Az I. szankcióosztályba a legenyhébb közúti szabályszegések tartoznak, melyek elkövetése esetén a vezetői jogosultság nem kerül korlátozásra, ennek megfelelően a vezetői engedélyt a helyszínen nem veszik el. Ebbe a körbe tartoznak pl. a teljesség igénye nélkül az alábbiak:

- 10 km/h órát meg nem haladó sebességtúllépés,

- biztonsági öv használatának elmulasztása,

- irányváltoztatás jelzésének elmulasztása,

- a forgalomirányító fényjelző készülék sárga jelzésén áthaladás, ha a járművezetőnek volt lehetősége a megállásra,

- bukósisak viselésének elmulasztása (motorkerékpár, segédmotoros kerékpár vezetőjénél),

- szennyezett, megrongálódott, fóliázott, vagy a felismerésben egyéb módon akadályozott hatósági jelzésű gépkocsival közlekedés, ha a jármű azonosíthatósága akadályba ütközik.

A II. szankcióosztályba tartozó főbb szabályszegések:

- a forgalom irányítására kijelölt személyek, valamint az iskolások biztonságos átkelését biztosító személyek jelzéseinek meg nem tartása,

- utasítást adó jelzőtáblák és (a megfelelő tartalmú) útburkolati jelek jelzéseinek meg nem tartása,

- olyan gépjármű vezetése, amely zajkibocsátási értéke, illetve káros anyag kibocsátása nem felel meg az előírásoknak, 

 - olyan természetű tevékenységek végzése a járművezető részéről, amelyek elvonják figyelmét a vezetéstől, továbbá a hangkibocsátó berendezések olyan hangerősséggel való működtetése, amely befolyásolja a saját, illetve a többi forgalmi résztvevő biztonságos közlekedését, 

- olyan gépjármű  vezetése,  amely  nem rendelkezik  hitelesített  elsősegély-nyújtási  készlettel, fényvisszaverő háromszögekkel, tűzoltó készülékkel,

- tompított fényszóró használata nélküli közlekedés nappal, a motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok vezetői részéről.A III. szankcióosztályba tartozó jogsértések közül az alábbiak emelhetők ki:- gépjármű, illetve motorkerékpár vezetése olyan vezetői engedéllyel, mely érvényessége lejárt,- jobbra tartási kötelezettség elmulasztása, ezáltal az ellentétes irányból közlekedő járművel szembeni elégséges oldaltávolság tartásának elmulasztása;

- a tiltó, korlátozó vagy ideiglenes jellegű jelzőtáblák és útburkolati jelek jelzéseinek figyelmen kívül hagyása,

- azon kötelezettség meg nem tartása, mely szerint a járművezetőknek biztosítaniuk kell az útkereszteződésben rekedt jármű vezetőjének az útkereszteződés elhagyását;

- személyek, vagy tárgyak szállítására vonatkozó szabályok meg nem tartása,- a jogszabályban engedélyezettől eltérő színű, illetve intenzitású (teljesítményű) izzók alkalmazása a közúti forgalomban részt vevő járműben,- engedély nélkül átépített járművel való közlekedés,

- a gépjármű vezetője nem tartja magánál a vezetéshez szükséges okmányokat.A IV. szankcióosztályba sorolt szabályszegések köre magába foglalja többek között az alábbiakat:- műszakilag nem megfelelő vagy lejárt érvényességű műszaki vizsgával rendelkező jármű közúton történő vezetése,

- speciális hang-, ill. fényjelző eszközök birtoklása, járműbe építése, vagy közúti forgalomban való használata olyan gépjárművek tekintetében, amelyek nem rendelkeznek ilyen joggal,

- a sebességmérő berendezések helyes működését zavaró eszközök birtoklása, járműbe építése, vagy közúti forgalomban való használata;

- a forgalomirányító fényjelző készülék tilos jelzésén áthaladás (változó irányú sávok esetén)

- a közúti forgalom más résztvevőivel szemben illetlen gesztusok végzése, szidalmazás, sértő vagy vulgáris szavakkal való illetés (a járművezetők és utasaik által egyaránt),

- tárgyak, anyagok közutakon való eldobása, utak szennyezése, járművek elhagyása, hátrahagyása,- a járművek vontatására vonatkozó szabályok meg nem tartása,

- 12 évesnél fiatalabb gyermekek szállítása a járművek első ülésein.

A Romániába utazóknak nem árt tudni, hogy a magyarországi szabályokkal ellentétben sokkal szélesebb azoknak a jogsértéseknek a köre, amelyek elkövetése esetén – a pénzbírság kiszabása mellett – már a helyszínen elveszik a vezetői engedélyt, és a vezetési jogosultságot 30, 60, vagy 90 napra vonják vissza. A visszavonás időtartama attól függ, hogy az adott jogsértő cselekmény mely szankcióosztályba tartozik.A román közlekedésrendészet által kapott információk alapján kihágást képeznek, és a II. szankcióosztályban említett bírsággal, illetve a vezetési jog 30 napos időszakra történő felfüggesztésével járnak az alábbi - gépjármű-, vagy villamosvezetők által elkövetett - cselekmények:

- a tilos jelzést mutató jelzőlámpánál, vagy a vasúti átjáróknál az álló járműoszlop megelőzése;

- az áthaladási elsőbbség megadásának elmulasztása a gépjármű vagy villamos közlekedési irányában található, a közutat speciálisan berendezett és jelzett helyen szabályosan átszelő gyalogosoknak;

- az áthaladási elsőbbség megadásának elmulasztása az erre jogosult járműveknek;

- a jelzőlámpa tilos jelzése figyelmen kívül hagyása;

- az előzésre vonatkozó szabályok meg nem tartása;

- a szolgálati feladatkörét ellátó közúti rendőr jelzéseinek és utasításainak meg nem tartása;

- a rendőrségen való jelentkezésnek elmulasztása, amennyiben csak anyagi károkkal járó baleset történtAz előzőekben leírtakon túlmenően kihágást képeznek, és a III. szankcióosztályban említett bírsággal, illetve a vezetési jog 60 napos időszakra történő felfüggesztésével sújtandók az alábbi gépjármű- vagy villamosvezetők által elkövetett cselekmények: 

- az elsőbbségre, illetve az előzésre vonatkozó szabályok meg nem tartása, vagy a jelzőlámpa tilos jelzésén való átkelés, amennyiben ezen cselekmények valamely jármű megsérülésével vagy más anyagi károkkal járó forgalmi balesethez vezettek;

- a közút valamely szakaszára kirótt ideiglenes közlekedési tilalom megszegése;

- valamely hivatalos járműoszlop elhaladásakor alkalmazandó forgalmi szabályok be nem tartása, vagy ilyen oszlopba történő beékelődés;

- az ellentétes irányú forgalmi sávban haladás, a szabályosan végrehajtott előzési manőver kivételével. Végezetül kihágást képeznek, és a IV. szankcióosztályban említett bírsággal, illetve a vezetési jog 90 napos időszakra történő felfüggesztésével sújtandók a gépjármű- vagy villamosvezetők által elkövetett következő cselekmények:

- jármű vezetése szeszes ital befolyása alatt, ha a cselekmény - a törvény értelmében - nem minősül bűncselekménynek; - olyan jármű vezetése, amelynek fékrendszerében, vagy kormányzási mechanizmusában - a közúti rendőrség és a Román Gépkocsi-lajstrom által közösen megállapított - súlyos műszaki meghibásodások állnak fenn;

- a megállás megtagadása a vasúti átjáróknál, ha a sorompó vagy félsorompó le van engedve, illetve leengedése folyamatban van, vagy ha a tilos fényjelzések és/vagy a hangjelzések működésben vannak;az adott útszakaszon és a vezetett jármű kategóriája tekintetében megengedett maximális sebesség több mint 50 km/h-val történő meghaladása, melyet - a törvény szerint - hitelesített és metrológiailag ellenőrzött műszaki eszközökkel állapítanak meg.

Jogszabályban meghatározott jogsértések teljesülése esetén az ellenőrző hatóság tagjainak Romániában is lehetőségük van a jármű forgalmi engedélyének helyszínen történő elvételére, vagy szakterminológiával élve: annak visszatartására.A forgalmi engedélyt visszatartják például, ha a jármű érvényes műszaki vizsgával nem rendelkezik, hibás a fékrendszere, gumiabroncsai nem felelnek meg az előírásoknak, a fényjelző-kivilágító rendszerében jelentős meghibásodás észlelhető, a megengedettnél magasabb a zajkibocsátási értéke, jogsértő a károsanyag kibocsátásának mértéke, vagy ha legalább az egyik hatósági jelzése (rendszámtáblája) hiányzik és a járművel úgy közlekednek.

A visszatartott okmányok (vezetői engedély, forgalmi engedély) visszaszolgáltatását, annak lehetőségét és feltételeit ugyancsak jogszabály, „A közúti közlekedésről szóló, újra kihirdetett, 2002/195 sz. sürgősségi kormányrendelet” írja elő.A kormányrendelet egyik pontját képezi, hogy a külföldi hatóság által kiadott jogosítvány címzettje, akinek vezetési jogát felfüggesztették, kérheti az elkövetés helye szerint illetékes rendőrség vezetőjétől a jogosítvány visszaszolgáltatását a felfüggesztési idő lejárta előtt, egy munka nappal azelőtt, hogy elhagyná Romániát.

Ebben az esetben a Román Rendőrség Országos Főkapitánysága közli a jogosítványt kiadó hatósággal a megállapított büntetést, és az engedély visszaszolgáltatását a közúti rendőrség végzi, amennyiben annak a feltételei fennállnak. Természetesen az előző bekezdésekben leírt szabályozások (a forgalmi engedély elvételére és az okmányok visszaadására vonatkozó szabályozások) ennél összetettebbek és sokrétűbbek, ezért ha azokat a teljes jogszabályi környezetükben kívánja elolvasni, kérjük kattintson ide!(A szöveg román szakterminológiai kifejezéseket, meghatározásokat tartalmaz!)

Amennyiben pedig a „Hasznos tanácsok a Romániában történő közúti közlekedéshez” című kiadványt kívánja megtekinteni, klikkeljen ide!

You have no rights to post comments