artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

A KEHOP-2.1.1-15-2015-00007 „Északkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (ÉKMO 1)” című projekt sajtónyilvános zárórendezvényére 2023. december 4-én került sor, melynek helyszíne a Berettyóújfalu Vízműtelep (Budai Nagy Antal utca hrsz: 0439) volt. A projekt a Kohéziós Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által nyújtott, vissza nem térítendő támogatásból valósult meg. KÉPGALÉRIA

Muraközi István, Berettyóújfalu város polgármestere beszédben elmondta, régen várt momentumához érkezet az ivóvízminőség-javító program, hiszen a fizikai kivitelezés immár 6 éve kezdődött és most végre átadásra kerülhet az elvégzett beruházás. Örömteli, hogy hosszú várakozást követően a város ivóvize végre a kornak és elvárásoknak megfelelő biológiai, hidrobiológiai és fizikai szintű tisztítás, kezelés után kerülhet továbbításra a lakosság számára. Két új vízvételi kút és a modern, minden előírásnak megfelelő tisztító rendszer garantálja ezt. A vezetékrendszer tisztítását követően ezt a Berettyóújfaluban élők is tapasztalni és igazolni fogják – emelte ki a városvezető.

ivoviz minoseg javito program02 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepngivoviz minoseg javito program06 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Kiss István Zsolt főépítésvezetőtől megtudtuk, hogy a beruházás során két új kút létesítése vált szükségessé a biztonságos vízmennyiség biztosítása érdekében, kiszolgálva az új, 180 köbméter/óra teljesítményű, hatósági engedéllyel rendelkező vízkezelő rendszert. A kutakból érkező víz gáztalanításra kerül, majd a technológiai szivattyúk segítségével, homokszűrőn keresztül a tisztítási folyamat elindul. Következő lépcső a vas-mangántalanítás, majd az aktívszenes rész kap szerepet, ahol az ammónia csökkentése a cél. Az elő-és utóklórozási rész is a víz minőségét szabályozza. A felújított szűrtvízmedencékbe kerülés előtt egy UV-csírátlanító berendezés ad egy nagyfokú biztonságot. A medencéknél gravitációsan a hálózati szivattyúkra érkezik a szűrt, kezelt víz és a szivattyúk automata üzemben – kommunikálva a felújított hidroglóbusszal – ellátják Berettyóújfalut és Berettyószentmártont ivóvízzel. Kiss István Zsolt kiemelte: A rendszer automata üzemmódban működik, ezt a hidroglóbusz nyomásértékei szabályozzák. A rekonstrukciós vezetékek cseréje – 5,3 km hosszon – is megtörtént. A záróeredmények azt mutatják, hogy az ivóvíz az előírt határértékeknek még a végponton is megfelel.

ivoviz minoseg javito program11 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepngivoviz minoseg javito program12 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng


A beruházásról:

Az Északkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program ÉKMO-1 keretében három település Berettyóújfalu, Tiszadob és Tiszadada vízhálózatának korszerűsítése és rekonstrukciója történt meg.  A projekt a Széchenyi2020 támogatási rendszer keretében valósult meg, elszámolható költsége 2 339 104 287 Ft, melyből támogatás 1 940 028 863 Ft, önerő 399 075 424 Ft melyet a Magyar Állam biztosított. A kivitelezést az E-B 2020. Konzorzcium – Euroaszfalt Kft. – Betonút Zrt. végezte.  

Berettyóújfalu, mint gesztor település vonatkozásában a munkálatok és a műszaki átadás tervezésre, majd kivitelezésre 2020. augusztus 26-án vette kezdetét. A befejezés 2023. december 15., de a munkálatok továbbra is folytatódnak.

Berettyóújfaluban 2 db vízmű épült, egy a berettyóújfalui városrészen egy a Szentmártoni városrészen. Utóbbit le kellet zárni, mivel magas volt a bór tartalma, melynek technológiai kivétele igen komoly megterhelést jelentett volna műszaki szempontból, így a megvalósítás során a legfontosabb cél az volt, hogy a Berettyóújfalui vízmű-telepről lássuk el a település egészét ivóvízzel.

A kivitelezés során döntő többségében a Szentmártoni városrészen végeztünk hálózatrekonstrukciós munkákat, itt a szűk keresztmetszett miatt vezeték cserére volt szükség, aminek eredményeképpen nagyobb átmérőn nagyobb nyomáson tudjuk eljuttatni a lakosság számára a vizet, megelőzve ezzel a lerakódásokat melyek panaszt okoztak a hálózati vízkivétel során.  Megújult a Dózsa György utca és Vasút közötti szakasz, valamint a Hétvezér utca körvezetékesítése a minél jobb áramlás biztosítása érdekében.

ivoviz minoseg javito program08 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepngivoviz minoseg javito program10 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Ezzel párhuzamosan két új kút fúrása is megtörtént, új kútszivattyúkat kaptak a meglévő kútjaink és a gépházból is korszerű nyomásfokozó szivattyúk segítségével juttatjuk ki a vizet a hálózatra.

A víztorony felújítása is megtörtént. A 300 m3 vízbefogadó képességű torony vízterét új, vízzáró réteggel vonták be, amely megakadályozza az esetleges szivárgásokat. Az erősen leromlott állagú külső borítást speciális vízálló és vízzáró vakolattal borították be és új festést kapott a tetején található palást is. 

Megépült a vízkezelő épület. Berettyóújfaluban a legfőbb gondot a vas-mangán lerakódás és az ammónia okozta. A vízkezelő technológia segítségével a vas, a mangán az ammónia és egyéb anyagok kiszűrésre kerülnek a vízből egy technológiai sor segítségével. A kutak felől beérkező nyersvíz először egy gáztalanítón megy keresztül, majd ezt követően egy homokszűrőn és egy aktív szenet tartalmazó szűrőn ahol minden a vízben problémát okozó anyag megkötésre kerül. A víztisztítás további részében még egy UV szűrő segítségével eltávolítjuk a még esetlegesen fennmaradt anyagokat, klórt adagolunk a vízhez és a tisztavíz medencébe továbbítjuk, majd innen kerül a hálózatra és a lakosság részére.

A projekt keretén belül összesen 3063 m vezeték cseréjére került sor, 1180 m új vezetékszakasz épült, plusz beruházás keretében a Tinódi utca utolsó szakaszán még 504 m vezeték került lefektetésre és megépült a két új közötti szakasz 582 m hosszan. Mindösszesen tehát 5329 m vezeték szakasz rekonstrukciója történt meg a beruházás keretein belül.

You have no rights to post comments