artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

Berettyóújfalu Város Önkormányzata a szociális munka napja alkalmából ünnepséget rendezett 2023. november 14-én a Makk Kálmán Moziban. Köszöntőt mondott Muraközi István, Berettyóújfalu város polgármestere és Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, majd kulturális programokkal és a szociális intézményekben dolgozók elismerésével folytatódott a rendezvény. KÉPGALÉRIA

Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta: nem a szociális munka napját kell, hogy ünnepeljük, hanem a szociális munkásokat. Azokat a munkásokat, akik heroikus küzdelmet folytatnak nap mint nap a rájuk bízott gondozottakért. Ők az élő gondosórák, hiszen vészhelyzetben mindig jelen vannak, mindig helytállnak és mindig lehet rájuk számítani. Akik ezt a szakmát választották, azok hivatásuknak érzik ezt a felelősségteljes feladatot.

elismeresek a szocialis munka napjan22 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

2010 óta négyszeresére emelkedett az a költség, amelyet a szociális szférára fordít a Magyar Kormány és a képviselő bízik abban, hamarosan arra is lesz lehetőség, hogy az elmúlt időszak magas inflációja miatti árnövekedést a bérekben is sikerül kompenzálni és a jövedelmek a megbecsülést, a végzett munka elismerését is tükrözni tudják.

Muraközi István polgármester Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása nevében is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntötte a rendezvény résztvevőit. A Magyar Országgyűlés 2016-ban november 12-ét a szociális munka napjává nyilvánította. Berettyóújfaluban idén első alkalommal ünnepeljük együtt ezt a napot, a szociális munkásokat, ami ezt követően minden évben megrendezésre kerül – tett ígéretet Muraközi István.

elismeresek a szocialis munka napjan24 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

A szociális intézményekben dolgozók azon túl, hogy segítik a rájuk bízottakat mindennapjaik során, sokszor a családot is pótolják a mai felgyorsult világban. A hálánkat és megbecsülésünket szeretnénk kifejezni ezzel a közös ünnepléssel – emelte ki beszédében a város polgármestere.

A szociális munka napja alkalmából elismerésben részesülőket Szabóné Kovács Zsuzsa, a Bihari Szociális Szolgáéltató Központ vezetője mutatta be:

Berettyóújfalu Város Önkormányzata a Szociális Munka Napján nyugdíjba vonulása alkalmából a Bihari Szociális Szolgáltató Központnál eltöltött munkája alapján elismerésben részesíti:

MEZEI ISTVÁN GYÖRGYNÉT

Mezei István Györgyné 1983. április 7-én kezdett el dolgozni. Intézményünknél a házi segítségnyújtás területén gondozóként végezte munkáját 2016. június 1-től. A szakmai létszám biztosítása folyamatos kihívást jelent, ebben az időszakban Berettyóújfaluban nem találtunk szakképzett gondozót. Irénke Zsákáról utazott be a Berettyószentmártoni városrészre a házi segítségnyújtást igénylők gondozásához. Amikor lehetőség nyílt a személyi változásra, 2020. július 1-től Zsáka településen folytatta a házi segítségnyújtását. Ellátottainkhoz kedvességgel, megértéssel fordult. Közvetlen felettese szakmai iránymutatásait mindig szem előtt tartotta. Kívánunk neki jó egészséget és hosszú nyugdíjas éveket.

elismeresek a szocialis munka napjan32 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Berettyóújfalu Város Önkormányzata a Szociális Munka Napján nyugdíjba vonulása alkalmából a Bihari Szociális Szolgáltató Központnál eltöltött munkája alapján elismerésben részesíti:

SZÁNTÓNÉ SZÁSZ IRÉN MÁRIÁT

Szántóné Szász Irén Mária 1983.09.01-én kezdett el dolgozni. Intézményünknél 2016.07.01-től a Fogyatékos Személyek Nappali Intézményében végezte munkáját, a nappali ellátás napirendje alapján foglalkozott ellátottjainkkal a mentális egészségük megőrzése érdekében egyéni beszélgetések és csoportos szabadidős programok formájában. 2020. 07.01.—től iskolai végzettsége alapján ápolóként a házi segítségnyújtás területén dolgozik városunk Berettyószentmártoni településrészén. Marika lelkiismeretesen, minden részletre kiterjedően végzi munkáját ellátottainál. Közvetlen felettesével jó kapcsolatot ápol, kitartóan és összeszedetten látja él feladatait. 2024. január 1-től kezdi meg felmentési idejét. Kívánunk neki jó egészséget és hosszú nyugdíjas éveket.

 elismeresek a szocialis munka napjan33 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Az intézményvezető elmondta: Egy szakmai fórumon megkérdezték tőlem, hogy mi az intézményünk erőssége. Azt gondolom, hogy az erősségünk a szervezeti integráció. Egy intézményen belül működik a szociális alapszolgáltatás és a gyermekjóléti alapellátás, ellátási területünkön a családokat komplexen tudjuk támogatni, mely a születéstől az élet végéig tarthat. Összetett probléma esetén a szakmai egységeink együttműködnek, a családsegítő a gondozóval együtt munkálkodik. Az integráció szerteágazó tudást igényel, az intézmény magas színvonalú működtetését egyedül nem, csak csoportosan tudjuk kivitelezni. Ezért, amikor a fenntartónk részéről Muraközi István elnök úr megkérdezte tőlem, hogy a szociális munka napja alkalmából kik végeznek kimagasló munkát, akkor azokra a vezetőtársaimra gondoltam, akikkel évek óta közösen oldjuk meg az ellátandó feladatainkat.

elismeresek a szocialis munka napjan08 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepngelismeresek a szocialis munka napjan37 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Berettyóújfalu Város Önkormányzata a Szociális Munka Napja alkalmából a Bihari Szociális Szolgáltató Központnál hosszú távú magas színvonalú munkavégzése alapján kitüntetésben részesíti:

HORVÁTH DORINA MERCÉDESZT

Horváth Dorina Mercédesz 2006. február 1-től kezdett dolgozni a Családsegítő Szolgálatnál, mint családgondozó- adósságkezelési tanácsadó. 2015. január 1-től az intézményvezető általános helyettese. A szociális alapszolgáltatások (szociális étkeztetés, nappali ellátások időskorúak és fogyatékos személyek) esetében 8 településen összefogja, koordinálja és ellenőrzi a szakmai munkát.

Az intézmény szerkezete az évek alatt változott: Furta, Csökmő, Darvas a kötelezően ellátandó szociális alapszolgáltatási feladataival összeolvadt intézményünkkel, Kismarja kivált. Az átadásokkal kapcsolatos ellátotti dokumentációs feladatokat kivitelezte, rendezte az elektronikus rendszerben az adatbázisokat

Központilag előállítja az ellátotti jogviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos dokumentumokat. Fontosnak tartom az intézmény törvényes működését, ezért ő az a személy, aki figyelemmel kíséri a szociális alapszolgáltatásoknál a jogszerű munkát, iránymutatást és segítséget nyújt nektek. Dorina szolgáltatja az adatot szociális étkezés és nappali ellátások esetében a MÁK finanszírozási rendszerében, naponta jelent és havonta önellenőriz. A mai napon nyilvántartásunk szerint 623 ellátott ügyével foglalkozik.  

Köszönjük a munkáját és továbbra is számítunk a szakértő közreműködésére.

elismeresek a szocialis munka napjan34 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Berettyóújfalu Város Önkormányzata a Szociális Munka Napja alkalmából a Bihari Szociális Szolgáltató Központnál a házi segítségnyújtás önálló szakmai egységnél hosszú távú magas színvonalú munkavégzése alapján kitüntetésben részesíti:

VERES KATALINT

Veres Katalin 2016. július 1-én áthelyezéssel érkezett intézményünkhöz a Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központtól. A házi segítségnyújtás szakmai egység vezetője, 28 fő gondozó szakmai irányítója, 196 házi segítségnyújtásban részesülő ügyének intézője. Fogadja a kérelmeket, empatikusan elbeszélget a hozzátartozókkal és az elesett, gondozásra szoruló igénylőkkel, tisztázza a személyi gondozási feladatokat. Megállapítja a gondozási szükséglet mértékét. A gondozók munkáját segíti és szakmai tanácsokkal látja el.

A tavalyi évben a MÁK a házi segítségnyújtást ellenőrizte. Az ellenőreink elmondták, hogy első alkalommal járnak olyan intézményben, ahol percre pontosan le van jelentve a finanszírozási rendszerükbe a házi segítségnyújtással kapcsolatos tevékenység, hibát nem találtak nálunk. Dicséretnek értékeltem, amit Katinak és a gondozóink összehangolt munkájának köszönhetek.

Köszönjük a munkáját és továbbra is számítunk a szakértő közreműködésére.

 elismeresek a szocialis munka napjan35 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Berettyóújfalu Város Önkormányzata a Szociális Munka Napja alkalmából a Bihari Szociális Szolgáltató Központnál a Család- és Gyermekjóléti Központ önálló szakmai egységnél hosszú távú magas színvonalú munkavégzése alapján kitüntetésben részesíti:

LELE NIKOLETT

Lele Nikolett 2008. szeptember 1-től kezdett dolgozni a Gyermekjóléti Szolgálatnál, mint családgondozó. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrációja 2016-ban történt meg: a járásszékhelyeken ki kellett alakítani a Család- és Gyermekjóléti Központokat, melyek járási szinten átvették a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szociális segítőmunkát, a speciális szolgáltatásokat és tanácsadásokat ki kellett terjeszteni a járás lakosságára. Lele Nikolett 2016. február 1-től a Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai egység vezetője. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében nemcsak az intézmény esetmenedzsereinek munkáját koordinálja, hanem járásunk valamennyi gyermekjóléti szakembere fordulhat hozzá szakmai tanácsért.

Közreműködött az új szolgáltatáselemek kialakításában: így az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység és a szociális diagnózis bevezetésénél.

2021. júniusában bevezetésre került a Gyermekeink Védelmében elnevezésű informatikai Rendszer, melynek alkalmazása országos ütemezés szerint zajlott, intézményünknél az ezzel kapcsolatos feladatainkat határidőben megtette, megszervezte. Figyelemmel kíséri és segíti a kollégák munkáját.

Köszönjük a munkáját és továbbra is számítunk a szakértő közreműködésére.

 elismeresek a szocialis munka napjan36 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng


A Bihari Szociális Szolgáltató Központ közösségeinek díjazása

Muraközi István elnök úr jelezte, hogy lehetőség van 2 közösség magas színvonalú munkájának az elismerésére. Intézményvezetőként tanácstalan voltam, mert minden egységünk munkájával elégedett vagyok. A vezetőtársaim segítségét kértem. Kollektív döntést hoztunk: a kiválasztás szempontja az volt, hogy a két közösség az intézményünk 1-1 átfogó feladatainak ellátásából kerüljön ki: egyikük a szociális alapszolgáltatások köréből, másikuk a gyermekjóléti alapellátások köréből. Kiválasztottuk a két közösséget és azon gondolkoztam, hogy ezekben a közösségekben nem kellett egyeztetést folytatnom a munkatársaink között a közös munka érdekében és a személyi változások zökkenőmentesen zajlottak. Kiválasztásukkal elismerjük a munkatársak közötti kooperáció fontosságát is - emelte ki Szabóné Kovács Zsuzsa intézményvezető.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata a Szociális Munka Napja alkalmából a Bihari Szociális Szolgáltató Központnál az Esztári Idősek Klubja önálló szakmai egység munkatársait kitüntetésben részesíti:

A díjat Korcsmárné Széles Anikót és Nagy Tibornét (Tünde) vette át.

elismeresek a szocialis munka napjan38 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Az Esztári Idősek Klubjában a szakmai munka tartósan magas színvonalú. Példaértékű az, ahogyan az idősek klubján belül az együttélés szabályait kialakították. A helyi közösség mozgató rugóinak számítanak Esztárban, mert önkéntesen csatlakoznak és kiegészítik a településük programjait. Olyan foglalkozásokat biztosítanak az ellátottak számára, ami felkelti és fenntartja érdeklődésüket, lelkesedésüket, melyek mindig valami újdonsággal szolgálnak, így hozva létre egy aktív közösséget.

Heti rendszerességgel tartanak mozgásos, zenei tevékenységet, illetve szellemi aktivitást fenntartó foglalkozásokat.

Klubtagjaikat betegségük esetén otthonukban is meglátogatják és háztartáspótló segítséget nyújtanak számukra /házimunkát végeznek, bevásárolnak, kiváltják gyógyszereiket/, igyekeznek hivatalos ügyeik intézéséhez lehetőségükhöz mérten támogatást nyújtani.

Az Esztári Idősek Klubjában hangsúlyt kapnak az emberi kapcsolatok, a beszélgetések, hiszen sok idős ember a magánytól szenved. Az itt dolgozók nagyon kedvesek, emberséges hozzáállásuk miatt érdemelnek elismerést.

Köszönjük a munkájukat és továbbra is számítunk a szakértő közreműködésükre.


Berettyóújfalu Város Önkormányzata a Szociális Munka Napja alkalmából a Bihari Szociális Szolgáltató Központnál a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat önálló szakmai egység munkatársait kitüntetésben részesíti:

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOT

A díjat Dragonyáné Kun Sarolta szakmai egység vezető vette át.

elismeresek a szocialis munka napjan39 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrációja 2016-ban történt meg, ez a változás azt jelentette, hogy intézményünknél a polgármesteri hivatalt és a közös önkormányzati hivatalt működtető településeken, Berettyóújfalu, Bakonszeg, Csökmő, Darvas, Furta, Zsáka, Vekerd, a családsegítők száma lecsökkent, a székhelyen három, a többi településen a korábbi két fő helyett egy-egy személy látja az ügyfélfogadást.  Önálló munkájukat szeretnénk elismerni, mert veszélyes terepen, egyedül, több településen végeznek szociális segítő tevékenységet. Szakmai tanácsot, segítséget telefonon tudnak kapni a szakmai egységük vezetőjétől. A családsegítők szakmai támogatást kapnak, de az azonnali intézkedést igénylő esetekben magukra vannak utalva, nekik kell megtenni a helyzetnek megfelelő lépéseket. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál a földrajzi széttagolódás miatt kihívást jelent új rendszerek bevezetése, így a Gyermekeink Védelmében elnevezésű informatikai Rendszer működtetése elakadás esetén távsegítséggel zajlik. A járási szintű szabadidős programok lebonyolításánál számíthatunk a segítségükre.

A szakmai egység tagjai:

Dragonyáné Kun Sarolta szakmai egység vezető

Nagy Eszter, Kapás Katalin, Hajnalné Kirilla Annamária, Kovácsné Bak Krisztina, Dávid Anikó, Szilágyi Irma

Köszönjük a munkájukat és továbbra is számítunk a szakértő közreműködésére.


Az eseményen elismerésben részesültek  a BERÉPO mindkét tagintézményének dolgozói.

elismeresek a szocialis munka napjan43 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepngelismeresek a szocialis munka napjan44 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

-  A Bihari Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetőként a Szociális Munka Napja alkalmából mindenkinek, aki ebben a teremben jelen van szeretnék köszönetet mondani ezért az embert próbáló munkáért, a kitartásért, amit a hétköznapokon tanúsítotok. Szeretném, ha egyszer itt állnátok mellettem a színpadon. Valamennyi munkatársamra nagyon büszke vagyok és a továbbiakban is számítok fegyelmezett munkavégzésetekre. Ezt az ünnepséget is NEKTEK a ti tiszteletetekre szerveztük meg. A TAPS nektek és értetek szól -  köszönte meg mindenki munkáját Szabóné Kovács Zsuzsa  intézményvezető.

elismeresek a szocialis munka napjan45 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng


KÖSZÖNETNYILVÁNTÁSOK

Incze Erika, a Zsákai Idősek Klubja szakmai egység vezetője és Elek István klubtag, a Csökmői Idősek Klubja ellátottja tolmácsolták a Bihari Szociális Szolgáltató Központ munkatársainak és ellátottainak köszönetét és háláját a szociális területért végzett tevékenységért:

DR VITÁNYI ISTVÁN ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ ÚRNAK

A szociális munka területén dolgozók köszönetüket szeretnék kifejezni a térségünkért végzett országgyűlési tevékenységéért, mivel úgy gondoljuk, hogy a szociális ellátórendszerre kevesebb teher hárul, ha jól működő szolgáltatások és intézményrendszerek épülnek ki. Ha nő a foglalkoztatottság, a családok életében csökkennek a konfliktusok, a hátrányos helyzetű családok lakásaiban meleg van, a gyermekeknek mindig van élelem. A szociális dolgozók a társadalmi problémákat önállóan nem képesek kezelni, csak úgy, ha a rendszerek irányításában szerepet vállalók olyan döntéseket hoznak, amellyel segítik az elesetteket, a hátrányokkal küzdőket. Az épített környezetünk folyamatosan újul, ezekben olyan közösségi terek létesülnek, amelyek minőségi társas együttlétre alkalmasak és a helyi társadalmat fejlesztik. Köszönjük a térségért végzett munkáját.

Az intézmény érdekében végzett tevékenységéért:

MURAKÖZI ISTVÁNNAK, MINT A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKÉNEK

Muraközi István, mint a Társulási Tanács elnöke több mint 10 éve látja el az intézményünk működtetésével kapcsolatos fenntartói feladatait, amiért nyilvánosan nem volt lehetőségünk a köszönetünket kifejezni. A fenntartói döntéshozatal érdekében Elnökként egyeztetést folytat a Társulási Tanács 25 tagjával, akik a Berettyóújfalui Járást alkotó települések vezetői. A tervezéskor a források elosztásánál figyelmet fordít arra egyrészről, hogy a szolgáltatások tárgyi feltételei folyamatosan javuljanak, másrészről, hogy az intézmény olyan szolgáltatásokat tudjon nyújtani, amellyel növelni tudjuk ellátottjaink, klienseink elégedettségét.  Így tudunk évek óta a nappali ellátásoknál ingyen kávét és teát biztosítani, térítésmentes kirándulásokat szervezni, havonta változatos szabadidős tevékenységet biztosítani. A rászorulók támogatása érdekében intézményünkhöz rendezi, mozgatja a városi szervezeteket. Hagyománnyá vált az ingyenes mozivetítésünk a Makk Kálmán Moziban járásunk hátrányos helyzetű gyermekeinek, elnök úr közreműködésével a tavalyi évben járási gyermekprogramunkon 130 gyermeknek tudtunk ingyenes strandbelépőt juttatni, értékes ajándékokat osztani. Az adományok célzott felhasználása érdekében közvetít az adományozók és intézményünk között, így az évek alatt tartós élelmiszereket, ruhaneműket és gyermekjátékokat juthattunk az arra rászorulóknak. Fenntartóként fontosnak tartja, hogy szociális dolgozók anyagi megbecsültsége nőjön, a hátrányokat helyi szinten próbálja kompenzálni. Több éve teszi lehetővé, hogy a Bihari Szociális Szolgáltató Központ valamennyi munkatársa a költségvetés függvényében béren kívüli juttatást kaphasson.

Köszönjük az intézményünk érdekében végzett munkáját!

elismeresek a szocialis munka napjan42 1600 1000 100 wm right bottom 100 berettyohirlogowhitepng

Az ünnepi eseményen a Csökmői Népdalkör „Bihari csokor” összeállítással, az Esztári Idősek Klubja zenés-táncos műsorral, valamint a Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona intézmény lakói szavalataikkal kedveskedtek a szociális intézményekben dolgozóknak, ezzel is elismerve munkájukat.

 

You have no rights to post comments