artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott gázárkedvezmény szabályai 2023. január 10-i hatállyal módosultak, melyek a kedvezményezetti kör kibővítését célozzák.

A Korm. rendelet alapján, ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.

A fentiek alapján három esetkörrel érintett lakókra került kiterjesztésre a kedvezmény: a Korm. rendelet „ingatlan” kitétele (amelyen legfeljebb négy lakás fekszik) kiegészült a „lakóépület”, az „ingatlan-együttes” és az „önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetét” fogalmakkal. Példákkal:

1. Egy helyrajzi számon egy két- és egy háromlakásos lakóépület áll, a két épület lakásait egy közös gázkazán látja el. Ilyen esetben a hatósági bizonyítványban lakóépületenként kell igazolni a 2 illetve a 3 lakás számot, és feltüntetni, hogy ezek földgáz-felhasználását együttesen a – feltüntetendő azonosítójú – gáz-főmérőóra méri.

2. Egy helyrajzi számon egy két- és egy háromlakásos lakóépület áll, az épületek lakásait az épületenkénti egy-egy közös gázkazán látja el. Ilyen esetben kettő hatósági bizonyítvány kerül kiállításra, egyiket az egyik gáz-főmérőórára, mint mérési pontra (felhasználási helyre) vonatkozóan a 2 lakásra, a másikat a másik mérési pontra (felhasználási helyre) vonatkozóan a 3 lakásra.

3. Több önálló helyrajzi számon fekszik a közös gázmérővel rendelkező, legfeljebb négy lakást magában foglaló lakóépület-együttes (pl. azok az ikerházak, ahol valamilyen okból nem került helyrajzi számonként kiépítésre önálló közműcsatlakozás). Például: Két szomszédos telken áll az ikerház, de a két épület lakásait egy közös gázkazán látja el. Ha a lakások száma ezen ingatlan-együttes tekintetében 2, 3 vagy 4, ez kerül igazolásra.

4. Önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy lakás került kialakításra. Ekkor és minden olyan esetben, amikor egy ingatlanon belül egynél több gáz-főmérőóra található, azok azonosító adatai is feltüntetésre kerülnek.

A január 10-től hatályos módosítás alapján a hatósági bizonyítvány kiállítása során már nem kell figyelembe venni:

a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint

b) a lakások műszaki megosztására (pl. az egybenyílás tilalmára) vonatkozó körülményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is igénybe lehessen venni az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a település jegyzőjétől. Ez az eljárás kérelemre indul, a jegyző a hatósági bizonyítványt 8 napon belül állítja ki, amennyiben a lakások kialakítása megfelel az OTÉK 105. §-a szerinti lakás meghatározásnak. A kérelem elérhető a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal 13. számú irodájában, ahol tájékoztatást ad Porkolábné Áros Mónika (telefon: 54/505-428) igazgatási ügyintéző. A kérelmet személyesen, valamint postai úton, illetve elektronikusan (ügyfélkapun keresztül) lehet benyújtani.

A hatósági bizonyítvány helyszíni szemlét követően adható ki, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak.

Az OTÉK 105. §-a alapján a lakásra vonatkozó jogszabályi feltételek:

105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal

You have no rights to post comments