artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

„A politika és azon belül a városvezetés alapvetően tapasztalati műfaj, azaz a múltban bekövetkezett eseményekre való reagálásokat próbáljuk átültetni a jelenbe. Ez az esetek nagy százalékában működik. Így készítjük el egy-egy város éves költségvetését is. Ismerjük nagyjából a kötelező és önként vállalt feladatainkat, az azok elvégzéséhez szükséges intézményi, személyi, tárgyi feltételeket. Ismerjük a várható bevételeinket és ezeket megpróbáljuk egymáshoz közelíteni. Ezzel telnek az év első hetei.” - Muraközi István, Berettyóújfalu város polgármesterének évértékelőjét olvashatják.

„A város 2022. évi költségvetésének összeállításakor elsősorban a biztonságra törekedtünk.”

Nagyon sok egyeztetés szükségeltetik, mire egyensúlyba tudjuk hozni a költségvetésünket. Gondolni kell ilyenkor arra is, hogy mekkora segítséget kívánunk nyújtani a rászorulóknak, a gyermeket nevelőknek, az időseknek, milyen fejlesztéseket, karbantartási munkákat kívánunk elvégezni. Mindezeken túl szükséges bizonyos tartalékokat is képezni a nem várt események bekövetkeztére. Az elmúlt években megtanultuk, milyen nehéz előre tervezni akár hetekre-hónapokra, nemhogy egy teljes évre. A koronavírus járvány megmutatta világunk sérülékenységét. Soha nem látott bizonytalanság övezte mindannyiunk életét. Amire pedig kilábaltunk a világjárványból, ez év februárjában újabb – eddig soha nem tapasztalt – nehézséggel kellett szembenéznünk. Ez pedig az orosz-ukrán háború kitörése volt.

A város 2022. évi költségvetésének összeállításakor elsősorban a biztonságra törekedtünk. Az lebegett a szemünk előtt, hogyan tudjuk intézményeinket, szociális ellátórendszerünket, a gyermekétkeztetést a lehető legnagyobb biztonsággal üzemeltetni. A célunk ismét csak kettős volt. Mindazok, akik a város intézményhálózatának szolgáltatásait igénybe veszik, a lehető legjobb kiszolgálásban részesüljenek, akik pedig a rendszer működtetői – azaz a munkatársaink – biztos munkahelyük, biztos megélhetésük legyen. Mindezek mellett számos fejlesztést is terveztünk megvalósítani, amellyel komfortosabbá, élhetőbbé tehetjük Berettyóújfalut.

„Több mint 3 milliárd forint áll rendelkezésünkre a következő években megvalósuló beruházásainkra.”

A 2022-es esztendő egyben jelentette valaminek a végét és valaminek a kezdetét. Ebben az évben fejeztük be az utolsó beruházásokat, amelyeket a 2014-2020-as ciklus uniós forrásaiból valósítottunk meg, gondolok itt a Csalogány utcai közösségi házra, vagy a Béke utcai bérlakások felújítására, de idén fejeztük be a József Attila utcai Inkubátor házat is. Ebben az évben előkészítettük és beadásra kerültek az új, immár a mostani fejlesztési ciklus pályázatai is. Ezekről a pályázatokról több alkalommal beszámoltam a város lakosságának. Örömmel értesíthetem Berettyóújfalu lakóit, hogy valamennyi beadott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, és már több mint 3 milliárd forint áll rendelkezésünkre a következő években megvalósuló beruházásainkra, amivel még szebbé, élhetőbbé tehetjük közösen városunkat.

„A végéhez közeledik Berettyóújfalu eddigi történetének legnagyobb volumenű fejlesztése.”

A végéhez közeledik Berettyóújfalu eddigi történetének legnagyobb volumenű fejlesztése, ami a Bihar Termálliget gyógyászati fejlesztését foglalja magában, emellett azonban a fürdő korszerűsítése is megvalósul.  2023-ban egy minden igényt kielégítő komplexum fogja várni a gyógyulni és pihenni vágyókat. A kivitelezők soha nem látott nehézségekkel néztek szembe, hisz az alapanyag- és a munkaerő árai idén az egekbe szöktek. A magyar állam ezért több alkalommal jelentős többletforrást biztosított az építkezés részére, ezért örömmel jelenthetem, hogy minden az eredeti terveknek megfelelően fog elkészülni, semmiről nem kellett lemondanunk és nem szükséges hozzá további saját forrás. Ezek miatt a befejezés határideje némiképp módosult, de – a jelenlegi szerződés értelmében – január 31-re befejezi a munkálatokat a kivitelező és átadja az épületet. Jelenleg a próbaüzem zajlik, és felkészülés a műszaki átadásra.

Most a gyógyászati rész eszközeinek beszerzése van folyamatban, az eszközök beérkezése és beszerelése után a Gróf Tisza István Kórház fogja üzemeltetni a gyógyászati részleget. A medence melletti és a szauna előterébe kerülő pihenő székek és ágyak, valamint az egyéb berendezési tárgyak beszerzése is folyamatban van, így azt gondolom, tavaszra megnyithatjuk a pihenni vágyók előtt a fürdőt. A nyitással együtt el kell kezdenünk egy másik nagyon fontos folyamatot, mégpedig megszerezni a gyógyfürdő minősítést. Eddig a Bihar Termálliget csak gyógyvizű fürdő volt, mostantól gyógyfürdő lesz. Ezzel egy másik „ligában” fogunk szerepelni, ami hatalmas lehetőség, egyben hatalmas felelősség is. Mindez azért is fontos, hogy több vendéget, magasabb színvonalon tudjunk kiszolgálni, másrészt az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásával a kezelések igénybevétele a biztosítottak részére ingyenes lehet.  Biztos vagyok abban, hogy a Herpály-Team Kft. új vezetése, munkatársai és a kórház szakszemélyzete magas színvonalon fogják végezni munkájukat, ezáltal felkerülünk az ország turisztikai térképére. Mindez jelentősen megnöveli városunk vonzerejét, sok embernek pedig biztos megélhetést biztosíthat a jövőben. A fürdő szolgáltatásai pedig - reményeink szerint - hozzájárul a város, Bihar lakosságának gyógyulásához, állapotuk javulásához, egészségben eltöltött éveinek gyarapodásához.

„Egy helyi vállalkozás építi meg a vásárcsarnokot. Ezzel együtt a piac belső terei is megújulnak.”

Örömmel tájékoztatom az olvasókat arról, hogy az év végén lezárult a piaci vásárcsarnok építésére kiírt közbeszerzési eljárás. Egy helyi vállalkozás építi meg a már Önök előtt is ismert vásárcsarnokot. Ezzel együtt a piac belső terei is megújulnak. A piaci értékesítés 2023. évi rendjéről tájékoztatást kívánunk adni a kereskedőknek a kivitelezővel, a rendőrkapitányság, valamint a műszaki iroda munkatársaival a szerződés aláírását követően, január hónapban. Erről kellő időben tájékoztatjuk az érintetteket. Ami biztosnak tűnik, december 31-ig el kell számolnunk a pályázati összeggel, tehát az építési munkálatokkal novemberre el kell készülnünk. Mindez azt jelenti, hogy a kivitelezés a teljes jövő évet érinti. Ahhoz, hogy az értékesítés és az építkezés is zavartalan legyen, jelentős együttműködésre van szükség mindenki részéről. A látványtervek ismeretében biztos vagyok abban, hogy megéri.

„A költségek növekedése miatt önkormányzatunknak a következő évben 500 millió forintos többletkiadással kell számolnia.”

Az év második felében már látszottak a fejünk felett gyülekező sötét fellegek. Az önkormányzatok augusztus végétől kikerültek az egyetemes szolgáltatást igénybe vevők köréből. Ez azt jelentette, hogy a gázt november elejétől, a villamos energiát január elejétől a szabadpiacról kell megvásárolnunk.  Az árak ismeretében elmondhatjuk, hogy a korábbi évekhez képest a villamos energiáért közel 5-szörös, a gázhoz 7-szeres áron jutunk hozzá, a legnagyobb drágulás azonban a távhő árában következett be, ahol közel 15-szörös árat kell fizetnünk. Ez szinte lehetetlen helyzetbe hozott minket. A költségek növekedése miatt önkormányzatunknak a következő évben 500 millió forintos többletkiadással kell számolnia. Ezen terhek elviselhetőbbé tételében segítséget nyújt a kormány. A tízezer fő feletti településekkel külön tárgyalásokat folytattak és várhatóan kormánydöntés születik a támogatás mértékéről. Mindezt tetézte a vállalkozások nehéz helyzete, akik ugyanúgy megszenvedik a háború okozta károkat. Csökkenő bevételeik után kevesebb iparűzési adót fizettek be, amiből ebben az évben 160 millió forintos hiány keletkezett. „Nesze sánta, itt egy púp”, juthatna eszünkbe a régi vicc, már ha lenne kedvünk nevetni. Mostanában azonban sajnos egyre kevesebbszer van. Úgy gondoljuk azonban, hogy az elmúlt esztendőkben ilyen és ehhez hasonló nehézségeken is keresztülmentünk együtt. Ezen is túl fogunk. Kicsit összébb húzzuk a nadrágszíjat, tanulunk önmagunk, szüleink, nagyszüleink életéből, tapasztalatából és reménykedünk abban, hogy a világ hatalmainak vezetői kellő bölcsességgel rendelkeznek és mihamarabb befejezik a háborúskodást, ami már így is elég szenvedést okozott. Az ukrán nép megpróbáltatásai a szemünk előtt zajlanak. A szétlőtt városok, házak képe beleégtek a retinánkba. A világ is megszenvedi a háborút, az egyre drágábban elérhető energiahordozók, az egekbe szökő élelmiszer árak miatt. A veszteségeket lehet pótolni, a szétlőtt városokat - fel nem fogható pénzből - újjá lehet építeni, de az emberéletekben okozott kárt nem lehet megtéríteni. Az elhunytakat feltámasztani nem lehet. Ez a legnagyobb veszteség. A harcokat mihamarabb be kell fejezni és tárgyalásos módon kell a konfliktust lezárni. Látható, hogy a közel hasonló erejű felek még hosszú hónapokig, esetleg évekig tudják folytatni a harci cselekményeket. Jelenleg nem látszik, hogy valaki döntő csapást mérhetne a másikra. Akkor mi értelme van folytatni az öldöklést, további tízezrek halálát okozva.

„A ház ilyenkor megtelik élettel, nevetéssel.”

Az év vége a szokásoknak megfelelően telt. Kicsit elhúzódott a testületi munka, így december 22-én tudtuk utolsó ülésünket megtartani. Az adventi készülődést segítette, hogy vasárnaponként együtt lehettünk közös alkalmainkon a Nadányi Zoltán Művelődési Házban. Örömteli, hogy évről-évre sokan vagyunk. Köszönet illeti a szervezőket és a berettyóújfalui egyházi gyülekezeteket, akik meghitt körülményeket tudtak biztosítani. Újra felállíthattuk a város karácsonyfáját, amit egy helyi család ajánlott fel. A karácsonyt egyébként családi körben töltöttük. Számunkra a legnagyobb örömet az okozza, ha együtt lehet a család. Nagyobbik lányunk Budapestről, míg kisebbik lányom, vőlegényével Angliából tudott hazajönni. Szenteste és az ünnep első napján is vendégül láttunk családunk tagjait, hisz a karácsony egybeesik a névnapommal. A család pedig már akkora, - hála Istennek - hogy egyszerre le sem tudnánk mindenkit ültetni. A ház ilyenkor megtelik élettel, nevetéssel.

A Szilvesztert pedig hagyományosan baráti körben ünnepeljük. Ilyenkor el szoktunk menni a hegyekbe, ahol kibérelünk egy házat és túrázással töltjük a napot. Este pedig a magunk által készített finomságokkal és pezsgős koccintással köszöntjük az új esztendőt.

Városunk polgárainak és a Berettyóhír olvasóinak eredményekben gazdag boldog új esztendőt kívánok!

You have no rights to post comments