artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

My message for Day 24

Dr. Muraközi Zoltán, a Gróf Tisza István Kórház főigazgatója 2017. június 28-án értekezletet tartott az intézmény dolgozói számára, melynek apropója a Fogvatartottak Egészségügyi Ellátó Központjával („börtönkórház”) kapcsolatos tájékoztatás, valamint az érvek-ellenérvek megbeszélése volt.

Dr. Muraközi Zoltán bevezetőjében elmondta, Magyarországon jelenleg 18.000 fogvatartottat tartanak nyilván, a büntetés végrehajtás férőhelyeinek száma pedig 12.500. Ezért vált szükségessé, hogy a Magyar Kormány újabb börtönök építésével – jelenlegi tervek szerint 7 db – megfelelő létszámú férőhelyet tudjon biztosítani.

Jelenleg Tökölön van rabkórház, amit még a múlt században építettek huszárlaktanyának. Ez a több száz éves épület, a korábbi átalakítások ellenére már nem tudja ellátni azt a feladatát, hogy kórházi intézményként működjön. Így a Magyar Állam úgy döntött, hogy az új börtönök építésével szinkronban, a Fogvatartottak Egészségügyi Ellátó Központját fogják létrehozni, a tököli intézményt pedig zárkásítják, azaz a kórházi rész átépítésével újabb férőhelyeket biztosítanak a fogvatartottak számára.

Egy új, önálló kórház építéséhez nagyon sok pénz szükséges, így a költséghatékonyságot és a praktikussági szempontokat figyelembe véve a „börtönkórházat” egy működő kórház és egy felépülő börtön közelében akarják kialakítani.

Korábban a miskolci kórházhoz kapcsolódóan tervezték ennek megvalósítását, de a több éves előkészületek ellenére ez meghiúsult, így ott új börtön sem fog épülni. Komádi településen viszont örömmel fogadták a börtön építésével kapcsolatos híreket. Mivel ez a beruházás hamarosan elkészül, ezért több önkormányzatot – köztük a berettyóújfaluit is – megkeresett a kormány, hogy a tervezett „börtönkórházzal” kapcsolatban tárgyaljanak. Az első tárgyalások már korábban megkezdődtek a lehetséges helyszínek feltérképezéséről. Két ilyen rész jöhetett szóba: a régi kórházi temető, valamint a kórházi lakótelep mögötti kiserdős terület. A temető a tulajdonjogi és engedélyezési szempontok miatt nem jöhetett szóba, így a 0,8 ha-os erdős területre esett a választás. Itt egy 3 szintes, 2 emeletes épület felépítése van tervben.

osszdolgozoi 04osszdolgozoi 01

Felmerülhet az a kérdés, hogy az Önkormányzat miért ingyen ajánlotta fel a területet. A vonatkozó törvény értelmében, ha az állam népgazdasági érdekből kéri, akkor az önkormányzat – mint az állam része – köteles ezt ingyen felajánlani. A miskolci eset miatt a Kormány ragaszkodott ahhoz, hogy még a kormánydöntés előtt történjen meg az önkormányzati állásfoglalás.

Dr. Muraközi Zoltán elmondta, hogy az önkormányzati döntést követő két lakossági fórumon kevés kórházi dolgozó vett részt, ezért fontosnak tartotta, hogy ők is – mint közvetlenül érintettek – megfelelően tájékozódjanak az ügyben és elmondhassák véleményüket, ezért hívta össze az összdolgozói értekezletet.

Főigazgató úrtól megtudtuk, hogy a fentebb említett területen a jelenlegi információk szerint egy kb. 220 ágyas ápolási egység épülne, belgyógyászati fekvő infektológia, krónikus (női-férfi), nőgyógyászati fekvő, sebészet fekvő (női-férfi), szülészet, tüdőgyógyászat (női-férfi) résszel. Az AIDS-es betegek kezelése továbbra is a pesti Szent László Kórházban történne.

A kezelésekkel kapcsolatos konkrét tárgyalások érdemben csak a népszavazás után, annak eredményétől függően kezdődhetnek el.

Amit jelenleg még tudni lehet, hogy az intézmény működtetéséhez 10-15 új orvosra lenne szükség, akiket a BV-ben dolgozók magasabb bérezésével lehetne idevonzani. Az elképzelések szerint a plusz bevételeket arra fordítanák, hogy a jelenlegi dolgozók bérét is ennek arányában megemeljék. A nővéri munka is ugyanilyen fontos, ezért az egészségügyi szakgimnáziumban végzetteknek biztos alternatívát jelentene, valamint lehetőséget biztosítanának a már itt dolgozók és a nyugállományba vonultak számára is, hogy ha szeretnének, vállalhatnának munkát az új egységben. Az adminisztrációs feladatok ellátásra nem egészségügyi dolgozókra is szükség lesz.

osszdolgozoi 10osszdolgozoi 14

A büntetés-végrehajtás Fogvatartottak Egészségügyi Ellátó Központjába csak előzetes vizsgálat alapján, megalapozott indokkal lehet bekerülni. Civil kórházi ellátást csak abban az esetben kapnak a betegek, ha sürgős ellátást igényelnek, ekkor kerülnek a legközelebbi civil kórházba. Minden más esetben a Fogvatartottak Egészségügyi Ellátó Központjába történik a kivizsgálásuk és ellátásuk. Ez természetesen a legmagasabb biztonsági óvintézkedések mellett zajlik. A BV egészségügyi központban minden gyorsdiagnosztikai eszköz rendelkezésre fog állni. Először ott, zárt környezetben kerül sor a vizsgálatokra. Amennyiben CT vagy MRI vizsgálatra is szükség van, előzetesen egyeztetett időpontban átszállítják a beteget a Gróf Tisza István Kórházba, aki a vizsgálat után azonnal visszakerül a „börtönkórházba”. A tervezett műtétek esetén is ez a forgatókönyv.

Dr. Muraközi Zoltán javasolta, hogy az érintett területek szakértőiből hozzanak létre egy szakmacsoportot, akik az esetleges későbbi tárgyalások során a vezetés mellett képviselnék a kórházat és egyeztetnének, illetve javaslatokat fogalmaznának meg az egészségügyi ellátás mikéntjéről.

A lakossági fórumokon többek között felmerültek a fogvatartottak látogatásával kapcsolatos aggályok is. A BV volt országos parancsnoka elmondta, a büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak kapcsolattartási joga szigorúan szabályozott és ellenőrzött. A hozzátartozók nem megfelelő viselkedése esetén a látogatási jog korlátozható, illetve megvonható.

A „börtönkórházban” csak addig tartózkodik a beteg rab, amíg az ottani orvosok ezt indokoltnak tartják. Legtöbb esetben ez az időtartam bizonytalan, ezért nem valószínű, hogy nagy lesz a látogatószám. A lakosok biztonsága elsődleges szempont. Ennek érdekében első lépés a rendőrség megerősítése, így a rendőri jelenlét is nagyobb lesz a városban. A tapasztalatok szerint, ahol börtön van, ott nő a közbiztonság.

osszdolgozoi 03osszdolgozoi 06

Főigazgató úr megnyugtatott mindenkit, hogy a berettyóújfalui kórházat jelenleg nem fenyegeti a bezárás veszélye. A tisztánlátás érdekében viszont szükséges elmondani, hogy a debreceni Kenézy Kórház szeretett volna a Gróf Tisza István Kórházzal integrálódni, ez nem valósult meg. A Klinika és a Kenézy Kórház integrációja megtörtént, ennek következő tervezett lépése a létrejött komplexum és az újfalui kórház közötti integráció. Amennyiben a Fogvatartottak Egészségügyi Ellátó Központja – „börtönkórház”nálunk fog felépülni, ez az egységesítés nem történik meg, intézményünk megőrzi önállóságát és továbbra is az aktív ellátás helyszíne maradhat. Ellenkező esetben 2019 után – a központi tömb fenntartási kötelezettségének lejártát követően – sajnos nem lesz akadálya annak, hogy a Gróf Tisza István Kórház elvesztve szuverenitását, alacsonyabb szintű besorolást kapjon. Ezért is fontos minden olyan lehetőséget megragadni, ami ezt a folyamatot megakadályozhatja.

Dr. Muraközi Zoltán tájékoztatóját követően az értekezleten résztvevők tették fel kérdéseiket, mondtak véleményt a tervezett „börtönkórházzal” kapcsolatban. A hozzászólásokból az derült ki, hogy a kórházi dolgozók nagy része – kb. 80 %-a – támogatja a BV egészségügyi központ létrejöttét.

Ellenvéleményként legfőképp a megfelelő közbiztonság hiányától tartott az egyik felszólaló. Nem bízik abban, hogy hatékonyan meg lehet akadályozni a hozzátartozók rendbontását, akik véleménye szerint a szigorú látogatási szabályokat sem fogják betartani.

Hozzászólásként ezzel kapcsolatban egy másik vélemény az, hogy a fogvatartottak számára a legfontosabb a hozzátartozóik látogatása, ezt várják a legjobban. Ezért nekik és az őket látogatóknak is érdekük, hogy ez a találkozás minden rendbontás nélkül történjen. Senki nem szeretné, ha megvonnák tőle ezt a jogot.

osszdolgozoi 08osszdolgozoi 09osszdolgozoi 02

A következő kérdések merültek fel a megbeszélésen:

Amennyiben nem épül meg a „börtönkórház”, akkor is a kórházunkba fogják hozni vizsgálatra, illetve ellátásra az elítélt betegeket a komádi börtönből?

Ez kizárólag akut, sürgős esetekben történhet így.

Milyen eszközökkel, technológiákkal bővülne a beruházás eredményeként a kórház?

800 millió forintos forrásból: MRI készülék, művese kezeléshez, valamint onkológiai ellátáshoz szükséges műszerek, eszközök, műtő felszereltségének bővítése, kézi műszerek, monitorok…, tüdőgyógyászati ellátás (ezzel egy korábban elvett kapacitást kapnánk vissza, ami egyedülállónak mondható).

Fontos kiemelni, hogy a „börtönkórház” építése és a műszerezettség bővítése egymástól különálló beruházás. A támogatás odaítélését követően azonnal megkezdődhet az eszközök beszerzése.

A nővéreknek szükséges lesz-e további képzéseken részt venniük?

Az ellátás szakmailag nem különbözik a mostanitól, az hogy biztonságtechnikai szempontból szükséges-e további ismeretek szerzése, a jelenlegi állás alapján még nem ismert.

A városunkban tervezett intézmény lenne az egyetlen „börtönkórház” Magyarországon?Teljesen ki tudná váltani a tököli kórházat?

Nyilván nem az egész kapacitást kapnánk meg. Az AIDS-es betegek továbbra is a Szent László Kórházban lennének ellátva. Ami még tudható, hogy a Szegedi Fegyház és Börtön (Csillag börtön) melletti kisebb kórházrészleg is megmarad. A központi ellátóhely Berettyóújfaluban lenne. További pontos, részletes információkat csak a népszavazás utáni esetleges tárgyalások során kaphatunk.

A magyarországi dialízis centrumban emberhiány van, mégis magas szakmai színvonalú ellátást kapnak a betegek. Igaz, hogy az utazást megspórolhatnák, de itt is ugyanolyan szintű kezelésben részesülnének? Ért-e ebben a kórházban valaki a dialízis szövődményeinek az ellátásához? Jelenleg MR diagnosztánk sincs és kétséges, hogy ez szükséges-e, a kevés MR vizsgálat miatt. Lehet, elégséges lenne távdiagnosztikában megoldani? Nem minden kórházi dolgozó szeretne kapcsolatba kerülni rab betegekkel és a kapacitása is véges.

A művesekezelést az a cég végezné, aki a gépeket, eszközöket idetelepíti és ők hoznák a kezelő, ellátó személyzetet is. A civil betegek is élhetnek – ha szeretnének – ezzel a lehetőséggel, így nem kell feltétlen elutazniuk egy dialízis központba. Az MR területen megvan a fejlődés lehetősége, akár helyi szinten is.

Senki nem lesz rákényszerítve arra, hogy a „börtönkórházban" lásson el egészségügyi tevékenységet, ez mindenkinek a saját döntése. Viszont az a kolléga, aki ügyeletben van, természetesen köteles a kórházba bevitt beteget ellátni. Az emberi és orvosi etikus hozzáállás mindenkire nézve elvárás.

A megbeszélés végén Dr. Muraközi Zoltán hangsúlyozta, hogy a népszavazás eredményétől függően a felmerülő kérdésekre közösen kell megoldást találni. Mindenképp az összefogás, a felelős gondolkodás a járható út. Főigazgató úr továbbá ígéretet tett arra, hogy minden további fejleményről tájékoztatja a kórház dolgozóit.

You have no rights to post comments