artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

2022. május 17. kedd

Katalin Motel és Étterem

Berettyóújfalu, Király-Hágó u. 22.

06 (54) 401-537

06 (20) 421-9411

INGYENES házhozszállítás!

"A" menü:

Lebbencsleves

Sajttal-baconnal grillezett karaj, zöldséges bulgurral

"B" menü:

Húsleves csigatésztával

Rántott szelet vegyes körettel

Heti desszert (600 Ft):

Tiramisu

HETI MENÜ ÉS ÉTLAP

2021. május 21-én a Vörösmarty téren, Báthory Gábor szobrának megkoszorúzásával kezdődtek Berettyóújfaluban a város napi ünnepi rendezvények. Ezt követően a városi kitüntetések átadására került sor a Nadányi Zoltán Művelődési Házban. KÉPGALÉRIA

Béke Csaba lantművész műsorát követően, a Vörösmarty téren álló Báthory Gábor fejedelem szobránál Lisztes Éva, a Nadányi Zoltán Művelődési Központ vezetője elevenítette fel beszédében, miért is ezen a napon, május 23-án ünnepeljük Berettyóújfalu várossá nyilvánítását.

Városunk képviselő-testülete 1997-ben határozott úgy, hogy május 23-át a város napjaként ünnepeljük meg. Ezen a napon emlékezünk arra, hogy Báthory Gábor erdélyi fejedelem, 100 hajdúvitézt telepített le családostul Berettyóújfalu és Szentkozma birtokokon, egyúttal kollektív nemességgel felruházva őket. E jeles esemény 400. évfordulójára néhai Kurucz Imre, berettyóújfalui szobrászművész készítette el a fejedelem egészalakos szobrát. Azon az eseményen az ünnepi szónok a következőket emelte ki: a 21. században a legnagyobb baj, hogy közösségeink meggyengültek, és helyette nem alakultak újak. Sok-sok magányos ember van ebben az országban, ezért keresni kell minden szinten a módot, a formákat az igazi, életképes, emberi közösségek megteremtésére. Többek között ezekre is valók a mai napihoz hasonló ünnepek. Míg az egyszeri ember legfeljebb 3-4 generációra emlékszik elmondások alapján is csak vissza, addig a 400 év legalább 15 nemzedék. És azért is kell a múltunkat ismerni, mert az képes segíteni a mát, útmutatást adni, hogy erőt meríthessünk belőle. Egy ilyen ünnepség jó alkalom, hogy egy kicsit messzebbre nézzünk, és keressük azokat a pontokat, amelyekkel szülőföldjükön tudjuk tartani gyermekeinket, fiataljainkat.

város napja 2021 002város napja 2021 004

A szülőföldhöz való ragaszkodásnak sok jelen példáját sorakoztathatjuk fel Berettyóújfaluban. És sokukban van még egy közös vonás: hogy Kurucz Imre tette őket halhatatlanná, örökéletűvé. A mostani alkalom állítson emléket neki is, és amikor fejet hajtunk Báthory Gábor fejedelem előtt, akkor valamennyi példakép egyszerre álljon előttünk.

A visszaemlékezés után a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Berettyóújfalu Város Önkormányzata, a Berettyóújfalui Járási Hivatal jelenlévő vezetői, az intézmények és civil szervezetek képviselői és városunk polgárai helyezték el a megemlékezés koszorúit.

város napja 2021 011város napja 2021 015város napja 2021 018

A Nadányi Zoltán Művelődési Házban megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen a Himnusz közös eléneklése után Calánosi Csilla, a Széchenyi István Tagiskola pedagógusa köszöntötte a megjelenteket: Pajna Zoltánt, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét, Dr. Vitányi István országgyűlési képviselőt, Pálfi Anikót, a Berettyóújfalui Járási Hivatal vezetőjét, Muraközi Istvánt, Berettyóújfalu város polgármesterét, Bónácz János alpolgármester urat, a képviselő-testület megjelent tagjait, városunk kitüntetettjeit és minden kedves vendéget.

Ezt követően Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő, majd Pajna Zoltánt, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke köszöntötte az ünnepi ülés résztvevőit.

város napja 2021 025város napja 2021 032

Muraközi István, Berettyóújfalu város polgármestere megtartotta ünnepi beszédét, amely az alábbiakban teljes terjedelmében olvasható:

„Tisztelt Ünneplő Közösség! Kedves Berettyóújfaluiak!

Jó újra együtt lenni. Az elmúlt bő egy évben a leggyakrabban használt és hallott kifejezések közé került a távolságtartás. De ahogy clairvaux-i Szent Bernát csaknem ezer évvel ezelőtt megfogalmazta: „Biztos vagyok abban, hogy sem távolság, sem halál, avagy távollét szét nem választhatja azokat, kiket egy lélek éltet, egy szeretet fűz össze.”

A világjárvány elleni védekezés, a közösségi életünk szüneteltetése saját és embertársaink egészségének védelme érdekében volt fontos. Ahogy a közmondás tartja: „ép testben ép lélek”. Mégis, az idő múlásával úgy éreztük, hogy hiába őrizzük meg testi egészségünket, a közösségi kapcsolatok hiánya bizony károsan hat lelki jólétünkre. Soha nem tapasztalt mértékben változtak meg hétköznapjaink és maradtak el közösségi, ünnepi alkalmaink. Enyhe gyógyírt jelentett az online tér által biztosított számos lehetőség, de tudjuk és érezzük, hogy semmi nem pótolhatja a személyes találkozásokat. Így ma, egy év kihagyás után – bár még a megszokotthoz képest szolidabban – újra megünnepelhetjük a város napját. És ha a sok kihagyott lehetőséget végigtekintjük, akkor még inkább felértékelődik azoknak a közösségi kovászembereknek a szerepe, akik dacolva minden nehézséggel, beleállva minden új élethelyzetbe, a maximumnál is többet hoztak ki magukból. Ők a mi felhajtóerőnk, ők a letéteményesei az újranyitásnak, az egymás iránti bizalom fenntartásának és – ahol kell – újjáépítésének.

város napja 2021 048város napja 2021 037

Mint minden városnapon, ma is visszatekintünk eleinkre. Akár évszázadokkal ezelőtt, akár az elmúlt hónapokban jártak előttünk építő, jó példával, ők a továbbhaladásunk zsinórmértékei. Az önkormányzat, a városban működő intézmények, szolgáltatók, civil közösségek a maguk eszközeivel mind hozzájárultak ahhoz, hogy minél kevesebb anyagi veszteséggel vészelhessük át az elmúlt nehéz időszakot. Igyekeztünk tenni a dolgunkat: stabilan tartani gazdálkodásunkat, működésben tartani szervezeteinket, végrehajtani fejlesztéseinket, tervezni – sőt többször is újratervezni – tevékenységeinket. A tárgyiasult világtól elrugaszkodva pedig itt vannak közöttünk mindazok, akik nem hagyták, hogy emberi, lelki és szellemi értelemben hátrányokat szenvedjünk. Akik azokat a javakat védik és gyarapítják, amelyeket nem lehet kilóban és méterben megmérni, vagy forintokban beárazni. Mindannyian olyan elődök nyomdokain haladnak, akik hosszú évtizedekkel ezelőtt fektették le a ma ismert Berettyóújfalu közösségi életének alapjait. Elég, ha csak a tavalyi kettős centenáriumra gondolunk. Trianon kerek évfordulóján a csonka vármegye székhelyén létesült közigazgatási, oktatási és egészségügyi ellátórendszer kiépítése jelentette az egyetlen kiutat a válságból. És akkor is voltak kiemelkedő egyéniségek, mint például Fráter László alispán, aki nem véletlenül a közszolgálati kitüntetésünk névadója is lett. És ott volt a tavaly 100 éve született Erdélyi Gábor, aki amellett, hogy kimagasló pedagógusegyéniség volt, a ma messze földön híres berettyóújfalui kulturális, művészeti élet egyik letéteményesévé vált. De hozhatnánk hasonló példákat a helyi gazdaság, vagy éppen a sportélet területéről is. Sokszor van úgy, hogy a hozzájuk hasonló személyiségek saját korukban nem kapják meg a kellő elismerést a közösségüktől. De nekünk, az utókornak pótolnunk kell ezt a hiányosságot, és ezt felismerve kötelességünk elismerni mindenkit, aki – Bessenyei György szavaival élve – „több a többinél”. Sajnos nem mindig érünk oda időben, és még így is van, hogy életében nem tudunk mindenkit példaként a többiek elé állítani. De így ebben a formában is meg kell tennünk, hogy kiemeljük és méltassuk szerepüket és jelentőségüket.

város napja 2021 045város napja 2021 036

Berettyóújfalu önkormányzata és a város több polgára is ért el olyan eredményeket, kapott olyan elismeréseket az elmúlt időszakban, melyek túlmutatnak a város határain. Azon túl, hogy mindezekre büszkék vagyunk, erőt is meríthetünk belőlük, és általuk is megszabhatjuk a továbbhaladásunk irányát. És meg kell emlékeznünk azokról a jeles polgártársaikról is, akik sokáig velünk együtt, illetve közöttünk-értünk dolgoztak, és az elmúlt időszakban távoztak el közülünk. Akik nélkül közös életünk már nem lehet ugyanolyan, mint velük volt.

Városunk szülöttje és díszpolgára, Jelenits István atya gondolatait idézve: „Az évek múlásával megtapasztaljuk, hogy sokszor közelebb áll hozzánk egy elvesztett szerettünk - apánk, anyánk, barátunk -, mint az, aki a közelünkben él a jelenben. Az elvesztettel akár egy életen át beszélgetünk, visszaidézzük az emlékét, nem csak azért, hogy gyászoljuk, hanem hogy az élete tanulságaiból bátorítást, gondolatokat merítsünk a saját életünkre vonatkozóan. Alakja változik az emlékezetünkben, a hozzáfűződő kapcsolatunk elmélyül, és olyan dolgokra is felfigyelünk, amelyekre az életében addig még nem.”

De hogy nála maradva a mai alkalmon magunkra vett tarisznyába is tegyünk útravalót: „Az ember életének az az értelme, hogy a világ nagyszerűségére, a lét értékére ráeszméljen; és örömének hangot adjon.”

Kívánom, hogy az előttünk álló időszak nehézségei, vagy éppen eredményei közepette is találjuk meg ezt az értelmet.

Isten éltessen, Berettyóújfalu!”

„Okuljatok mindannyian e példán.

Ilyen az ember. Egyedüli példány.

Nem élt belőle több és most sem él

s mint fán se nő egyforma-két levél,

a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”

Az ünnepi beszéd után megemlékezünk mindazokról a jeles polgárokról, akik az elmúlt évben távoztak el örökre a város közösségéből, közéletéből.

Az ünnepi rendezvényen Franz Wilhelm Ferling szaxofonetűdjét hallhattuk, Molnár Erika, a városi zeneiskola szaxofontanára előadásában.

város napja 2021 063város napja 2021 066

Ezt követően a városi kitüntetések átadása következett. 2019-ben városi kitüntetésben részesültek:

A Berettyóújfalu város kitüntetéseiről szóló önkormányzati rendelet szerint Berettyóújfalu díszpolgára kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki tevékenységével a tudományos, politikai, művészeti vagy társadalmi élet területén huzamosabb időn keresztül kimagasló érdemeket szerzett, illetve közvetve vagy közvetlenül hozzájárult Berettyóújfalu város anyagi és szellemi életének gyarapodásához.

A kitüntetéseket Pajna Zoltánt, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő és Muraközi István polgármester adták át.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata a 2021. évi 42. számú határozata alapján Bak Istvánné részére Berettyóújfalu város díszpolgára kitüntető címet adományoz.

Bak Istvánné Szepesvári Ildikó Berettyóújfaluban született. Gyógyszerész édesapja szolgálati helyén, Komádiban nevelkedett, majd a második világháború alatti menekülést követően visszatértek és Berettyóújfaluban telepedtek le. Itt a lányiskola, majd az Arany János Gimnázium tanulója volt. Tagja lett a Tarcsi István vezette énekkarnak és zenekarnak, majd természetesen az iskolai tánccsoportnak is. Abban az időben a Debreceni Népi Együttesen kívül az egyetlen folyamatosan működő néptánccsoport volt a megyében. Hiába ért el kiváló eredményeket, és készült a családi hagyományt követve gyógyszerésznek, mivel akkoriban osztályidegennek számított, nehezen tudott továbbtanulni. Mezőpeterden kezdett képesítés nélkül tanítani, itt kötelezte el magát a pedagógiai pályával.  Idővel levelező tagozaton megszerezhette tanítói oklevelét is, a tanítás mellett pedig Mezőpeterden tánccsoportot is szervezett. Innen a berettyóújfalui Gyermekvárosba került, ahol nevelőmunkát végzett, szükség esetén szaktárgyakat is tanított, évek alatt pedig 3 korosztályos tánccsoportot állított ki. 11 év után, családalapítást követően került az akkori 3. számú általános iskolába, ahol napközis nevelőként, és idővel hivatalosan is néptáncoktatóként dolgozhatott. Elmondhatjuk, hogy Ildi néni városunkban majd fél évszázada indította el a néptánc mozgalmat. Több száz gyermekkel szeretette meg a néptáncot, indította el őket a hagyományőrzés irányába. Az általa vezetett tánccsoportok nemcsak a megyében, az országban szereztek kiemelkedő minősítéseket, de külföldre is jó hírét vitték Berettyóújfalunak. A Bihar Néptáncegyüttes hivatalosan 1973-ban alakult. Az akkori követelményeknek megfelelően minden évben részt vettek minősítő versenyeken, ahol mindig arany oklevelet kaptak. 1978-ban lett a művelődési központ művészeti csoportja. Ebben az időben már két csoportban dolgoztak, az alsó tagozatosokból került ki az utánpótlás csoport. Rendszeresen tartottak szakmai továbbképzéseket Berettyóújfaluban Szabadi Mihály, Dr. Béres András, Varga Gyula vezetésével. 1990-ben az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület alapítói között volt a csoport és a vezetőjük, aki 1999-ben a kiemelkedő pedagógiai munkájáért megkapta az egyesület Pedagógiai-díját. Bak Istvánné és az általa vezetett együttes számos rangos szakmai díja mellett Berettyóújfalu városért kitüntetésben is részesült. A ma Berettyóújfaluban működő néptánccsoportok vezetői egy kivételével valamennyien Ildi néni tanítványai, egykori táncosai voltak. Minden csoportban táncol egykori tanítványa, azok gyermekei, sőt már unokái is, így az általa lefektetett, biztos alapokon áll Berettyóújfaluban, sőt szerte Biharban a néptáncos élet.

város napja 2021 073város napja 2021 074

Berettyóújfalu Város Önkormányzata a 2021. évi 43. számú határozata alapján Dr. Váradi Judit részére Berettyóújfalu város díszpolgára kitüntető címet adományoz.

Váradi Judit Berettyóújfaluban született és itt járt általános iskolába, illetve zeneiskolába. Közép- és felsőfokú tanulmányait Debrecenben végezte, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanult, ahol zongoratanár, szolfézstanár, karvezető, énekes zongorakísérő, korrepetitor és kulturális menedzser diplomát szerzett. Doktori fokozatát Finnországban, a Jyväskylä-i („juveszkülei”) Egyetemen szerezte 2010-ben, amelyet 2014-ben honosított a Debreceni Egyetem. 1988-1990 Csokonai Színház, 2007-2011 között a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola korrepetitora, 2016 óta a Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem koncertpedagógia tanára. A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán 1988 óta folytat oktatói tevékenységet tanársegédként, majd 2000-től adjunktusi, 2007-től docensi beosztásban. 2013-2017 között dékánhelyettesi feladatokat látott el. 2015 óta a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program keretében témavezető, valamint szabadon választható kutatási szemináriumot vezet, de szerepet vállal az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában is. A Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ keretein belül nemzetközi kutatást folytat a zenehallgatás pedagógiájáról és a felsőfokú oktatásban tanulmányaikat megszakító hallgatók lemorzsolódásának okairól. Országos és nemzetközi konferenciák előadója, több kiadvány szerkesztője, doktori és habilitációs eljárások opponense. 2016 óta a szlovákiai Ad Fontes Artis folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. 2017-ben alapította és évi rendszerességgel szervezi a Zenepedagógiai konferenciát Debrecenben. 2017 óta a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja. Televízió és rádió felvételeken, kortárs magyar és külföldi zeneművek bemutatásában működik közre. Különböző hangszeres mesterkurzusok szervezője és közreműködője. 2000 óta a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar és A Jövő Művészetéért Alapítvány művészeti menedzsere. Számos hazai és nemzetközi művészeti esemény résztvevője, szervezője, irányítója. Számos szakmai szervezet aktív tagja, több esetben vezetője. Szerteágazó munkásságát számos rangos díjjal, elismeréssel jutalmazták már, többek között Artisjus-díjjal, Kossuth emlékéremmel, Debrecen megyei jogú város alkotói ösztöndíjával, ez év március 15-én pedig a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetéssel ismerték el. Mindezek mellett tudott és akart is megmaradni elkötelezett berettyóújfaluinak, számos zenei eseményt hozott már haza, és rendszeres résztvevője a berettyóújfalui zeneiskola ünnepi rendezvényeinek.

város napja 2021 081város napja 2021 082

Báthory Gábor-díj kitüntetés többek között annak a közösségnek adományozható, amely tevékenységével a város gazdasági, társadalmi fejlődését elősegítette, valamint hozzájárult a város egyetemes értékeinek fenntartásához, gyarapításához.

A kitüntetéseket Muraközi István polgármester és Bónácz János alpolgármester adták át.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2021. évi 44. számú határozata alapján a Gróf Tisza István Kórház Covid Osztálya részére Báthory Gábor-díj kitüntetést adományoz.

A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházban naponta több száz beteg gyógyítása folyik, és a koronavírus okozta járványhelyzetben is példásan helyt állnak. A kórház különböző szakterületeiről kerültek kiválasztásra és átirányításra azok az orvosok, szakdolgozók és kisegítő személyzet, akik a COVID helyzetre reagálva empátiával és kellő szaktudással álltak és jelenleg is állnak helyt a járvány közepette, és segítik egymás munkáját a legnehezebb pillanatokban is. Az egymásra utaltság megmutatkozott a munkatársak között, ami a veszélyhelyzetben megerősítette a kis csapatot, akik nem roppantak össze a nagy fizikális és mentális terhelés súlya alatt. Annak ellenére, hogy a COVID osztályra sürgősségi betegellátás keretében felmerülő különböző súlyos esetek, változatos panaszokat mutató betegek érkeznek, az ott dolgozó, de különböző szakterületről érkező orvosok és nővérek minőségileg helyt állnak. A műszakok alatt teljes védőfelszerelésben, védő overálban, FFP2-es maszkot, plexi arcpajzsot, gumikesztyűt viselve végzik munkájukat. Ezen öltözetben a mozgás is igen nehézkes, néha kihívás egy-egy szakfeladat elvégzése is. Ennek a munkacsoportnak óriási szerepe van abban, hogy a területünkön a járvány lefutása viszonylag kedvezően alakult és az ellátásra szoruló betegek a szakmai protokollnak megfelelő szakszerű ellátásban részesülnek.

város napja 2021 083város napja 2021 084

Fráter László-díj kitüntetés annak a személynek adományozható, aki a városban kiemelkedő munkát végez a közigazgatás, a közszolgálat, illetve az egészségügy területén.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2021. évi 48. számú határozata alapján néhai Pércsi István Adorján részére posztumusz Fráter László-díj kitüntetést adományoz.

Pércsi István 1972-ben, Debrecenben született. Az általános iskolát Földesen végezte el, majd az Arany János Gimnázium egészségügyi tagozatára iratkozott be, amelyet 1991-ben végzett el. Ezt követően rögtön munkába állt, a berettyóújfalui területi kórház alkalmazásába került. Nem sokkal sorkatonai szolgálatát követően, 1994-ben kezdett mentőzni, először Szolnokon, majd Törökszentmiklóson szolgált. Bár eleinte kényszermegoldásnak számított ez a munka az életében, hamarosan valódi élethivatásává vált. Nem tudott elfogódottság nélkül átélni egyetlen esetet sem, embertársai iránti nagyrabecsülése, empátiája rögtön megmutatkozott. Végtelen tisztelettel bánt az elesettekkel, támogatta a gyengéket. Munkavégzése mellett folyamatosan képezte magát, igyekezett mindig fejlődni. Meghatározó, egyben megrázó mozzanat volt szakmai életútjában a szajoli vasúti katasztrófa, ami még magasabb szintre emelte elhivatottságát. 1997-ben került a berettyóújfalui mentőszolgálat állományába, és ekkor kezdett el munkahelyi és közúti elsősegély tanfolyamokon is oktatni. Széles körű ismertséget és elismertséget szerzett, közvetlen természete, humora, szakértelme miatt sokan kedvelték és tisztelték. Mindezek mellett másodállásban dolgozott a Debreceni Klinika belső mentőszolgálatánál, kezdetben aktív vonulóként, később mentésirányítóként. Bárhol járt, szinte nem volt olyan, hogy ne állították volna meg: megköszönni a segítséget, az oktatást, vagy olyanok, akiknek hozzátartozóját vitte, mentette meg. Sokszor késő este csörgött a telefonja, hogy segítsen egy vizsgálatkérővel, vagy hogy melyik orvoshoz menjenek valamilyen problémával. Nagyon büszke volt arra, hogy az Országos Mentőszolgálatnál dolgozott. 1990-ben alapított családod, feleségével és három gyermekével Berettyóújfalu maradt a biztos pont az életükben, hivatását megelőzően pedig a család élete, boldogulása, a szeretetteljes légkör kialakítása volt számára a legfontosabb. Hite és kitartása révén több komoly betegséget is leküzdött, de az utolsó próbatétel túl nagynak bizonyult, és 2020. december 12-én, városunk kórházának intenzív osztályán örökre megpihent. Családja és munkatársai mellett városunk közösségét is pótolhatatlan veszteség érte, de hivatástudata, emberi nagysága által közöttünk marad mindörökre.

város napja 2021 087város napja 2021 088

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2021. évi 45. számú határozata alapján Horváth Balázsné részére Fráter László-díj kitüntetést adományoz.

Horváth Balázsné Beregi Ilona egészségügyi szakképesítése megszerzése után, 1968. szeptember 16-ától dolgozott a Gróf Tisza István Kórházban. Először ideg- és elmeápolói végzettséget szerzett, majd hivatását a sebészeti osztály aneszteziológiai asszisztensi munkakörében folytatta, s itt szakasszisztensi végzettséget szerzett. Az aneszteziológiai részleg vezető asszisztense volt sok éven keresztül, majd 2007. szeptember 7-től, mint nyugdíjas tovább dolgozott a kórházban, egészen 2021 februárjáig. Horváth Balázsné valamennyi munkakörét nagy odaadással, hivatása iránti alázattal és elkötelezettséggel látta el. Állandóan képezte magát, s feladatait – szakértelme mellett – minden poszton nagy felelősséggel, a betegek iránt érzett empátiával végezte. Munkatársaival jó kapcsolatot alakított ki, s mindenkin segített, aki arra rászorult. Főállású munkaviszonyban 39 évet, majd mint nyugdíjas további 14 évet dolgozott a kórházban, így összesen 53 évig szolgálta a bihari egészségügyi ellátórendszert, ápolta a betegeket és maradt hűséges intézményéhez.

város napja 2021 089város napja 2021 090

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2021. évi 46. számú határozata alapján Karalyos Krisztina részére Fráter László-díj kitüntetést adományoz.

Karalyos Krisztina Berettyóújfaluban született, itt végezte alap- és középfokú iskoláit, és első munkanapja óta folyamatosan a városban, a városért, annak szociális ellátórendszerében végzi választott hivatását. 2001 januárjától dolgozik s Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthonában. Munkaviszonya kezdete óta végig járta a szervezeti hierarchia minden lépcsőfokát. Megismerhette az ápolásban-gondozásban dolgozók mindennapi feladatait, közvetlenül foglalkozhatott az ellátottakkal. 2005-ben általános szociális munkás végzettséget szerzett, majd 2010-ben tett szociális szakvizsgát. 2002-től gazdasági vezetőként a szervezet egy másik oldalát is megismerhette. Az élelmezésszervezés, a technikai dolgozók munkájának koordinálása, az analitika összeállítása kihívást jelentett számára. 2009-től látja el az intézményvezetői teendőket. Mindig törekedett rá, hogy megfeleljen a megmérettetéseknek és minél magasabb színvonalon lássa el faladatait. Fontos számára, hogy olyan ápolási-gondozási környezetet alakítson ki, melyet az ellátást igénybevevők valódi otthonuknak tekinthetnek. Az intézményben élők egyszerű és hatékony egészségügyi ellátása érdekében jó kapcsolatot alakított ki a kórházi szakrendelővel. Nagy hangsúlyt helyez az ellátottak mentális gondozására, szabadidős tevékenységük minél szélesebb körű eltöltésére. 2011-ben a BERÉPÓ Nonprofit Kft fenntartásába került a Fényes Ház Idősek Otthona, így már két egység ápolási-gondozási munkáját irányítja mintaszerű szakértelemmel és gazdálkodással.

város napja 2021 092 város napja 2021 093

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2021. évi 47. számú határozata alapján Kecskeméti Brigitta részére Fráter László-díj kitüntetést adományoz.

Kecskeméti Brigitta 1994 óta dolgozik a Gróf Tisza István Kórházban, 2012 óta látja el a Központi Intenzív Osztály osztályvezető főnővéri teendőit. A COVID-19 járványhelyzet kirobbanása óta, az elmúlt egy évben rendkívüli körülmények között, megfeszített tempóban, családot és magánéletet félretéve végzi munkáját. Az elvárthoz képest jócskán erőn felül, jóval többet megtesz az intenzív betegellátásért, az ott lévő betegek gyógyulásáért. Osztályvezető főnővérként szívügyének tekinti a betegek elégedettségét, a magas szintű szakmai munkát, és a jövő nemzedékének oktatását. Nagy türelemmel segíti az intenzív szakterületre átirányított munkatársak betanítását és beilleszkedését. Hihetetlen munkabírása és szaktudása mellett fontos közösségi szerepet is betölt az osztályán és a kórház egészében, mellyel nagy elismertséget és megbecsülést vált ki nap mint nap. Osztálya 2012-ben az „ASTELLAS-DÍJ- Az év egészségügyi szakdolgozója” pályázaton elnyerte Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara különdíját.

város napja 2021 095város napja 2021 097

Csorba György-díj kitüntetés annak a személynek adományozható, aki a város gazdasági életét vállalkozóként, őstermelőként, üzleti szolgáltatóként hosszú idő óta gazdagítja, egyúttal hozzájárul a város közösségeinek működéséhez, értékeinek megőrzéséhez, illetve gyarapításához.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2021. évi 49. számú határozata alapján Lisztes Gyula részére Csorba György-díj kitüntetést adományoz.

1956-ban született Berettyóújfaluban. Általános és középiskolai tanulmányait is helyben végezte. Iskolai tanulmányai befejezését követően a Hajdú Volán kötelékébe helyezkedett el, mint tehergépkocsi vezető és gépi rakodó. 1988-tól kezdte meg egyéni vállalkozói tevékenységét. 2004-ben - a növekvő piaci kereslet és a növekvő alkalmazotti létszám miatt - megalapította a Lisztes Trans Fuvarozó Egyéni Céget a fuvarozói és gépi rakodómunka tapasztalataira alapozva. Jelenleg Berettyóújfalu egyik legnagyobb munkáltatója, a nála foglalkoztatottak létszáma közel 100 fő. A Lisztes Trans Hajdú-Bihar megye egyik legmodernebb és legnagyobb gépparkjával rendelkezik, 40 db nagykapacitású tehergépkocsi és 70 db építőipari munkagép segíti a cég tevékenységét, mellyel magas színvonalon tudja a helyi és országos megbízói igényeket kielégíteni. A Lisztes Trans EC az ország egész területére kiterjedő nagytömegű földmunkavégzésre szakosodott. A 30 év alatt szerezett speciális szaktudást út és autópálya építések, ipari és mezőgazdasági alépítményi munkálatainál, töltésépítési munkálatoknál, hulladéklerakó telepek rekultivációs munkálatainál kamatoztatja. 2010 és 2020 között cége számos autópálya (M4-es, M30-as, M35-ös) és csatlakozó autóútjainak kivitelezésénél vett részt, amivel jelentősen hozzájárult a hazai úthálózat bővítéséhez és korszerűsítéséhez. A Lisztes Trans EC munkálatait minden esetben tapasztalt szakemberekkel végzi és nagy gondot fordít arra, hogy helyi és Berettyóújfalu vonzáskörzetéből találja meg munkavállalóit, akik a legnehezebb terepeken és helyzetekben is biztonsággal helytálnak precíz kivitelezéssel.

város napja 2021 099város napja 2021 101

Fehér Istvánné-díj kitüntetés annak a személynek adományozható, aki kiemelkedő pedagógiai tevékenységet végez, vagy végzett valamely berettyóújfalui óvodában, általános iskolában, illetve középiskolában. Tanulói eredményesen szerepelnek tanulmányi, szakmai, sportversenyeken, vagy valamely művészeti ágban. Nevelői, oktatói munkájával pedig hosszú időn keresztül példát mutat a felnövekvő nemzedéknek.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2021. évi 50. számú határozata alapján néhai Sebőné Papp Judit részére Fehér Istvánné-díj kitüntetést adományoz.

Sebőné Papp Judit Berettyóújfaluban született, itt végezte alap- és középfokú iskoláit. 1978-ban érettségizett az Arany János Gimnáziumban, majd a Debreceni Tanítóképző Főiskolán szerzett oklevelet. Azóta – kis megszakítással éppen négy évtizede – egykori iskolája, az akkori 3. számú, ma Széchényi István nevét viselő általános iskola pedagógusa. Munkája mellett folyamatosan képezte magát. 1984-ben orosz, 1996-ban francia nyelvtanári diplomát szerzett a nyíregyházi tanárképző főiskolán, majd 2004-ben angol műveltségi területen egészítette ki képesítését Debrecenben. 1986-tól 3 évig napközis nevelő és nyelvtanár volt a debreceni Fazekas Mihály Általános Iskolában, majd visszakerült Berettyóújfaluba, ahol a nyelvek tanítása mellett már az időközben megszerzett drámapedagógiai képességit is kamatoztatta. Többször járt ösztöndíjjal Franciaországban, 1999 óta pedig az iskolai Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusként is dolgozik – legelsősorban a gyerekekért. Egy tanévben ellátta az igazgatóhelyettesi teendőket is. Amellett, hogy évtizedek óta adja át a tudást a város gyerekeinek, valóban neveli is őket, az új tudás iránti érzékenységre, a jóra, az együttműködési készségre, az életre. Osztályfőnöki munkája különleges minőségű. A legnehezebben kezelhető tanuló is figyel rá, szavainak hatására a legtöbben – az élet felkínálta lehetőségek közül – a jó utat választják. Eredményes munkáját 1986-ban miniszteri elismerő oklevéllel méltatták. Tanít, nevel és szervez, kiemelten fontosnak tartja a helyismeret elsajátítását, a hagyományok és a természeti környezetünk iránti szeretet elmélyítését. Az általa szervezett iskolai ünnepségek nemcsak tartalmasak, hanem lelkileg is komoly hatást váltanak ki a közönségből.

város napja 2021 103város napja 2021 106

Kabos Endre-díj kitüntetés többek között annak a személynek adományozható, aki a város sportéletében, diáksportjában kiemelkedő tevékenységet fejt ki, munkájával, elért eredményeivel hozzájárult városunk jó hírnevének öregbítéséhez.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2021. évi 51. számú határozata alapján Bencze Zoltán részére Kabos Endre-díj kitüntetést adományoz.

Bencze Zoltán kézilabda iránti elkötelezettsége a 80-as évek végén kezdődött, amikor az akkori 4. Sz. Általános Iskolában testnevelőként dolgozott, és szerettette meg ezt a sportágat a tanulókkal. A BMSE akkori női ifi, majd később felnőtt csapatainak edzőjeként számos eredményt ért el az évek során. Az ő vezetése alatt lett a női szakágnak NB II-es csapata, mellyel több szezonon át szerepelt sikeresen az országos bajnokságban. Jelenleg a BMSE kézilabda utánpótlás és női megyei felnőtt csapatának edzője, 3 bajnokságban – Erima Gyermekbajnokság, Országos Serdülő Bajnokság, Megyei Felnőtt bajnokság - szerepel a lányokkal. Fáradhatatlan munkájával több tehetséget is nevelt a magyar kézilabdának, többek között a Győr, a Ferencváros és a Dunaújváros utánpótlás-csapataiban is játszanak egykori tanítványai. Mondhatjuk, hogy évente kerül ki a keze közül olyan tehetség, akire felfigyel a szakma. A Magyar Kézilabda Szövetség legutóbb a Tóth Gabriella felnőtt kézilabda válogatott játékos nevelésében nyújtott kiváló nevelőedzői munkájának elismeréseként Bencze Zoltánnak a Jenővári István-díjat adományozta 2021. január 5-én.

város napja 2021 108város napja 2021 109

Mindazoknak, akik egy adott munkaterületen legalább 40 éve aktívan fejtik ki tevékenységüket, az önkormányzat a helyi közösség elismerését és köszönetét emléklap adományozásával fejezi ki.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata ebben az évben az Elixír Gyógyszertár munkatársi közösségének 4 tagja: Agárdi Sándorné…, Erdei Júlia…, Iklódi Mihályné… és Tóth Gyuláné részére elismerő emléklapot adományoz.

Agárdi Sándorné, Erdei Julianna, Iklódi Mihályné, és Tóth Gyuláné évtizedek óta az Elixír Gyógyszertár meghatározó személyiségei. Életútjukban rengeteg a hasonlóság és a párhuzam. Érettségi után mindannyian a Hajdú-Bihar megyei Gyógyszertári központnál helyezkedtek el, annak is a berettyóújfalui Schulek Elemér Gyógyszertárában, ami 1995 óta viseli az Elixír nevet. A patika 1974-es átadásakor, modern, jól felszerelt, területi oktató gyógyszertár volt. Az 1975–77-es munkába állásuk után gyógyszertári asszisztensi oklevelet szereztek, majd rátermettségüket, lelkiismeretes munkavégzésüket, betegekhez való empátiájukat felismerő egykori vezető gyógyszerészük biztatására szakasszisztensi képesítést is szereztek 1982 és 84 között, Sopronban. Ezt követően a gyógyszerkészítési és a gyógyszertári logisztikai munka mellett a betegek számára felírt gyógyszerek kiadása lett fő tevékenységük, nemcsak hétköznapokon, hanem hétvégéken, ünnepnapokon, a nyitva tartást követően, akár késő estig. Személyenként közel 100 ezer magisztrális készítmény előállításával, 200 ezer recept kiváltásával, és mintegy félmillió doboz gyógyszer készítésével és kiadásával szolgálták és szolgálják a mai napig Berettyóújfalu és a bihari térség lakosainak egészségét. 40 év munkaviszony után sem volt kérdéses, hogy a gyógyszertár vezetése számít rájuk, részben a fiatal kollegák betanításában, tapasztalataik átadásában, részben a gyógyszerek és azok alkalmazásának lakossághoz történő eljuttatásában. A betegek túlnyomó részét személyesen is jól ismerik, személyiségükből fakadóan pedig az évek olyan mértékű bizalom alakult ki velük szemben, mely a mai egészségügyi ellátás területén kiemelkedő.

város napja 2021 112város napja 2021 116

A kitüntetettek nevében Váradi Judit díszpolgár szólt a jelenlévőkhöz.

A kitüntetések átadását követően Somogyi táncok következtek, a koreográfiát összeállító Jakab Barbara és Dancza István előadásában.

A rendezvényen közreműködött Sándor Zeréndné, valamint a Városi Zeneiskola művésztanárai és diákjai.

Az ünnepi rendezvén a Szózat közös eléneklésével és a Bihar Vármegye Galériában rendezett fogadással ért véget.

város napja 2021 121város napja 2021 125

You have no rights to post comments