artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

 ilonatavasz2020

A Debreceni Törvényszéken, valamint az illetékessége alá tartozó járásbíróságokon az ítélkezési szünet 2020. július 16-tól 2020. augusztus 19-ig tart. Az ítélkezési szünet tartama alatt főszabály szerint a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, majd csak augusztus 20-át követően.

Polgári ügyekben a határidőkbe nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Amennyiben tehát a bíróság határozatában 15 napot ad egy nyilatkozat megtételére, és azt július 14-én vesszük át, azt egészen szeptember 4-ig tehetjük meg.

Az ítélkezési szünet idejét nem lehet viszont figyelmen kívül hagyni az olyan ügyekben, amikor a nyilatkozattételére, fellebbezés előterjesztésére adott határidő esetén az ítélkezési szünet napjait is számításba kell venni.

Ilyen például:

  • a megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló per,
  • a sajtó-helyreigazítási per,
  • a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per,
  • a megelőző távoltartás, végrehajtási perek,
  • a cégeljárás, a csőd- és a felszámolási eljárás.

Az ítélkezési szünet rendelkezéseinek az alkalmazására akkor sincs helye, ha a felek ezt közösen kérik a bíróságtól.

Büntető ügyekben nem érinti a határidők számítását a törvénykezési szünet. A büntetőügyek esetében a büntető bírók eljárnak:

  • az előállításos ügyekben és a gyorsított eljárásokban,
  • a büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodók ügyeiben,
  • idegenrendészeti- és menekült ügyekben.

Indítvány alapján a bíróság dönt a kényszerintézkedések alkalmazásáról, mint például a letartóztatás elrendeléséről, vagy a gyanúsított szabadlábra helyezéséről.

A kezelőirodák működése ügyfélfogadási időben változatlan. Javasoljuk azonban, hogy az ügyfelek beadványaikat elektronikus úton nyújtsák be.

Szóljon hozzá!