artand001bakonszeg001darvas001komadi001korosszegapati001magyarhomorog001mezosas001nagykereki001szentpeterszeg001tepe001ujiraz001vancsod001

Gál László, a Jobbik önkormányzati képviselője Berettyóújfalu Város Önkormányzata 2019.január 31-i testületi ülésén önálló képviselői határozati javaslatot nyújtott be a parkolási rendszerrel kapcsolatban, amelyet 2019. február 1-jén kelt cikkünkben közöltünk. Képviselő úr ezzel kapcsolatban az alábbi sajtóközleményt juttatta el szerkesztőségünkhöz, melyet az alábbiakban olvashatnak.

Tisztelt Szerkesztőség!

A legutóbbi önkormányzati képviselő-testületi ülésre beadott, a parkolási rendszerrel kapcsolatos javaslatom Önök általi közlését követően lehetőséget biztosítottak számomra egy ehhez fűzendő közlemény közzétételére, melyet az alábbiak szerint tárok Önök elé:

A berettyóújfalui parkolási rendszerrel kapcsolatosan a folyó év január végi testületi ülésen javaslatot tettem annak átalakítására. Mivel az ezt követő időszakban olyan értelmezést nyertek az általam előadottak, melyek a szándékomat nem pontosan tükrözik, így azt ezúton kívánom egyértelművé tenni.

A határozati javaslatomban megfogalmazottak szerint az előterjesztésem  hatálya a „Berettyóújfalu Város Önkormányzata által kiépített parkoló, parkolási időmérésére használatos eszközökkel ellátott” területekre terjedne ki. Sajnálatos módon e szövegezésből nem derül ki, hogy nem kimondottan a jelenleg szabadon használható parkolókra gondoltam ezúttal, hanem leginkább olyan területekre, melyek ezt követően lennének bevonhatók - a megfelelő parkolóórák létesítésével - a parkolóhelyek körébe. Illetőleg a meglévők közül kizárólag azon néhány parkolóra  lett volna érvényes az elképzelésem, melyek a legkevésbé érintik kellemetlenül városunk lakosságát. (Ezek pontos meghatározását nem is írtam le, mert egyeztetés tárgyát képezhette volna.)

Ezen elképzelésem létjogosultságát igazolhatja, hogy a kórház sürgősségi bejáratával szemközt egy magántulajdonú ingatlanon már létesült hasonló.

Határozati javaslatomban szerepel az a kitétel, mely szerint erről a képviselő-testület a későbbiekben rendeletet alkot. E helyi jogszabályban lett volna mód a bevonandó területeket és más részletkérdéseket kidolgozva egy használható és hasznos megoldást produkálni.

Tehát semmiképpen nem állt szándékomban az egészségügyi intézmények környezetében fizetős parkolók kialakítása.  Szóba jöhetett volna esetlegesen a strand melletti parkolók fizetőssé tétele, hiszen azt elsősorban a távolabbról hozzánk érkezők használják.

A súlyadójukat Berettyóújfaluban fizető lakosok minden parkolóban ingyenesen parkolhatnának.

A javaslatom szerinti parkolási rendszerből befolyó összeget a város fordíthatta volna a meglévő infrastruktúra fejlesztésére, vagy más hasznos feladat ellátására, újabb parkolóhelyek létesítésére a vidékről érkezők számára is ingyenesen.

Kérem, legyenek szívesek a fenti írásomat a portáljukon a közvélemény elé tárni!

Berettyóújfalu, 2019. február 4.

Gál László

a Jobbik önkormányzati képviselője

You have no rights to post comments