precizbanner

virag18osz

millenniumkicsi2

LizArt Design hajas

gazdatavasz

aurabannermedium2

crisantemo berettyó

Berettyó Kártya 2017 borító

lily

ilonatavasz18

tavasz18.01

coaching2

BoPi nyito banner uj

helyijárat

2018. október 23. kedd

Katalin Motel és Étterem

Berettyóújfalu, Király-Hágó u. 22.

06 (54) 401-537

06 (20) 421-9411

INGYENES házhozszállítás!

"B" menü a helyszínen:

Húsleves csigatésztával

Rántottszelet vegyes körettel

HETI MENÜ ÉS ÉTLAP


piri2
Bessenyei ltp. üzletsor

(Jenci konyhája helyén)

06 (30) 596-1883

06 (30) 260-6040

INGYENES házhozszállítás!

ZÁRVA

HETI MENÜ ÉS ÉTLAP


termalmenu
Rendelés leadás legkésőbb előző nap 10 óráig
06 (30) 963-3740
 

veradas

koboreb

viastein

 precizbannerkicsionkentesseg

Berettyóújfalu Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Berettyó Kulturális Központ igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2023. autusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/F. §-ában foglaltak alapján az integrált kulturális intézmény egyszemélyi felelős vezetője, jogszabályban, alapító okiratban, szervezési és működési szabályzatban meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényes intézményi működtetésért, a közművelődési, nyilvános könyvtári, területi múzeumi, médiaszolgáltatási és sajtótermék-kiadási, valamint turisztikai információ-szolgáltató feladatok ellátásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Az intézmény valamely alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
 • végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • kiemelkedő közművelődési és/vagy könyvtárosi és/vagy muzeológusi tevékenység végzése - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Az integrált/többfunkciós kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program
 • részletes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata
 • a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását
 • a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kolozsvári István kulturális menedzser nyújt, a 54/515-412 vagy 30/747-7994 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalu Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. Polgármesteri Kabinet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2720/2018., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül véleményező bizottság hallgatja meg. A múzeumokról, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – a területi múzeumi alapfeladat kapcsán – a vezetői megbízáshoz előzetesen a miniszter véleményét ki kell kérni. A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a bizottság, valamint az emberi erőforrások minisztere írásba foglalt véleményét mérlegelve

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Berettyóújfalu Város Önkormányzata hivatalos honlapja - www.berettyoujfalu.hu - 2018. április 23.
 • a Berettyó Kulturális Központ hivatalos honlapja - 2018. április 23.
 • www.berettyohir.hu hírportál - 2018. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott – a kinevezés szerinti munkaköre mellett – látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. A közalkalmazott által betöltendő munkakör lehet: művelődésszervező és/vagy könyvtáros és/vagy muzeológus, illetve múzeumpedagógus. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályázati felhívással, valamint a betöltendő munkakörrel kapcsolatosan további információt a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal kulturális menedzsere nyújt a 06-54/505-412-es, illetve a 06-30/747-7994-es telefonszámokon, valamint a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berettyoujfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szóljon hozzá!